Skocz do zawartości


 Ruszyła okolicznościowa Liga Typerów z okazji Euro 2024 - zapraszamy do typowania wyników meczów! 


Zdjęcie

Regulamin grup Redaktor oraz Tłumacz


  • Zamknięty Temat jest zamknięty
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1

Eury.

    Researcher

  • Postów: 3467
  • Tematów: 975
  • Płeć:Mężczyzna
  • Artykułów: 108
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Edycja:DK, 16.06.2012

 

 

Regulamin grup Redaktor i Tłumacz
§ 1. Postanowienia wstępne

1.1 Grupy "Redaktor" i "Tłumacz" to oficjalne zgrupowanie osób, które opracowują / tłumaczą lub promują artykuły na rzecz serwisu Paranormalne.pl.

1.2 Pełny i aktualny skład grupy "Redaktor" dostępny jest pod tym linkiem.

1.3 Pełny i aktualny skład grupy "Tłumacz" dostępny jest pod tym linkiem.

1.4 Opiekunem grupy jest Staniq

1.5 Ostateczna ocena wartości merytorycznej treści publikowanych przez Tłumaczy oraz Redaktorów należy do administratora forum.


§ 2. Zadania i obowiązki redaktorów i tłumaczy

2.1 Do zadań członków grup należy opracowywanie / tłumaczenie oraz promowanie artykułów dla serwisu Paranormalne.pl.

2.2 Każdy z członków grupy "Tłumacz" zobowiązany jest do przetłumaczenia jednego artykułu w miesiącu, przy czym istnieje możliwość uzyskania urlopu na okres 3 miesięcy, który zwalnia od jakiejkolwiek działalności na rzecz forum.

2.3 Każdy z członków grupy "Redaktor" zobowiązany jest do opracowania 9 artykułów lub napisania 33 newsów rocznie, przy czym istnieje możliwość uzyskania urlopu na okres 3 miesięcy, który zwalnia od jakiejkolwiek działalności na rzecz forum.

2.4 Chęć wzięcia urlopu należy zgłosić w temacie "Dyskusja Ogólna" (w wątku dla danej grupy) lub powiadomić o nim opiekuna grupy najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym brany jest urlop (np. urlop za marzec można zgłosić do dnia 31 marca).

2.5 Urlop przyznawany jest automatycznie i pozwala na 3 miesiące odpoczynku od pracy na rzecz forum. Urlop może być rozłożony w czasie i dotyczyć dowolnych 3 miesięcy w roku kalendarzowym licząc od stycznia do grudnia.

2.6 Z nowym rokiem kalendarzowym przyznawany jest nowy pakiet 3 miesięcy urlopu, przy czym niewykorzystany urlop z roku ubiegłego nie przechodzi na rok następny.

2.7 Minimalna ilość opracowań jaka przypada w ciągu roku na jednego członka każdej z grup wynosi 9 artykułów lub 33 aktualności.

2.8 Członek grupy ma obowiązek powiadomić w temacie Dyskusja Ogólna (w wątku dla danej grupy) o opracowanym i opublikowanym na łamach forum artykule lub newsie.

2.9 W przypadku braku aktywności przy niezgłoszonym urlopie uznaje się, że forumowicz rezygnuje z członkostwa w danej grupie. W takim przypadku zostaje on wypisany z grupy.


§ 3. Przywileje redaktorów i tłumaczy

3.1 Każdy z członków grup ma możliwość publikowania nowego tematu na forum "Newsy", po zatwierdzeniu przez opiekuna grupy. W przypadku takiej publikacji należy stosować się do ogólnych zasad umieszczania newsów na forum, a także dbać o to, aby artykuł publikowany w formie newsa nie odbiegał jakościowo od innych podobnych publikacji na forum. Szczególnie istotna jest strona merytoryczna i stylistyczna.

3.2 Członek grupy każdorazowo otrzymuje 5 punktów reputacji za każdy artykuł opracowany / przetłumaczony na rzecz serwisu oraz 2 punkty reputacji za newsa.

3.3 Członkostwo w grupie Tłumaczy oraz Redaktorów daje dodatkowo wyróżnienie kolorem nazwy użytkownika (np. na ShoutBoksie)

3.4 Redaktor ma prawo starania się o darmowe egzemplarze recenzenckie książek, filmów oraz innych materiałów związanych z tematyką paranormalne.pl, jeśli na ich podstawie zamierza opracować artykuł na rzecz portalu.

3.5 Redaktorowi przysługuje prawo starania się o akredytacje prasowe na spotkania i konferencje branżowe związane z tematyką paranormalne.pl


§ 4. Zadania opiekunów grup

4.1 Opiekun grupy zobowiązany jest do nadzorowania prac swoich podopiecznych, a w szczególności:

4.1.1 Werbowaniu nowych użytkowników do grupy.

4.1.2 Wypisywaniu z grupy użytkowników, którzy nie spełniają kryterium jednego opracowania oraz trzech newsów w miesiącu. Wyjątkiem od tej reguły są trzy miesiące urlopu, który przysługuje każdemu redaktorowi w ciągu roku.

4.1.3 Informowanie na forum "Artykuły Paranormalne.pl" w przypadku gdy na forum pojawi się nowe opracowanie/tłumaczenie, chyba, że artykuł zgłoszony zostanie wcześniej przez danego redaktora/tłumacza.

4.1.4 Nadzorowanie forum "Artykuły Paranormalne.pl".

4.1.5 Zatwierdzanie wartościowych aktualności do publikacji na stronie głównej portalu.

4.1.6 Nadzorowanie ilości opracowań i newsów / punktów reputacji poszczególnych tłumaczy.


§ 5. Przywileje opiekuna grupy

5.1 Opiekun grupy otrzymuje 50 punktów reputacji za każdy rok lub 50 / 12 pkt za każdy miesiąc (zaokrąglane w dół) sprawowania opieki nad swoją grupą.


§ 6. Rekrutacja

6.1 Aby dostać się do wybranej przez siebie grupy, należy opracować co najmniej trzy artykuły, a następnie opublikować je na łamach forum Paranormalne.pl.

6.2 Rekrutację prowadzi opiekun wybranej grupy i to z nim należy konsultować kwestię rekrutacji.

6.3 Pozytywne rozpatrzenie prośby o dopisanie do grupy wiąże się z przyznaniem 5 punktów reputacji osobie ubiegającej się o wpis (nie dotyczy użytkowników, którzy dołączają do grupy po raz kolejny).


§ 7. Rezygnacja z uczestnictwa i warunki końcowe

7.1 Rezygnacja z uczestnictwa w grupie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji, o ile użytkownik opracował przynajmniej jeden artykuł na rzecz serwisu Paranormalne.pl od momentu, w którym stał się pełnoprawnym członkiem grupy.

7.2 W przypadku, gdy użytkownik rezygnuje z uczestnictwa w grupie i nie opracował żadnego artykułu, nie opublikował aktualności na stronie głównej, ani też w znaczący sposób nie przyczynił się w pracy zbiorowej swojej grupy, zostaje wydalony z grupy ze skutkiem natychmiastowym, traci 10 punktów reputacji i otrzymuje 3 ostrzeżenia, a także karę zawieszenia konta na forum na okres 30 dni.

7.3. Użytkownik może ubiegać się o ponowne przyjęcie do wybranej grupy po upływie 6 miesięcy, licząc do miesiąca, w którym złożył rezygnację (np. rezygnacja nastąpiła w styczniu, więc użytkownik może ponownie przystąpić do grupy w lipcu).


Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości oraz 0 użytkowników anonimowych