Skocz do zawartości


Regulamin


Regulamin serwisu Paranormalne.pl

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu Paranormalne.pl.
Ostatnio zmieniany 06.03.2017 roku.


 
§ 1. Podstawowe pojęcia

Gość - osoba nieposiadająca konta w serwisie Paranormalne.pl.
Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie Paranormalne.pl.
Moderator - osoba oceniająca treści na Forum i posiadająca dostęp do narzędzi zarządzania treścią oraz kontami Użytkowników.
Post - pojedynczy wpis w danym temacie na Forum.
Temat, Wątek - wpis na sprecyzowany temat w obrębie kategorii Forum.
Kategoria Forum - przestrzeń o sprecyzowanej tematyce, w obrębie której zamieszczane są tematy.
Prywatny Komunikator - narzędzie umożliwiające prowadzenie prywatnych rozmów z innymi Użytkownikami na Forum.
PM, PW - prywatna wiadomość, którą można wysłać za pośrednictwem Forum do dowolnego Użytkownika.
Shoutbox - narzędzie umożliwiające szybką wymianę zdań bez potrzeby publikowania trwałych wiadomości na standardowym Forum.
Awatar - graficzna reprezentacja Użytkownika.
Sygnatura - rodzaj podpisu umieszczonego na końcu Posta, oddzielony od treści.
Ranga - graficzny odpowiednik poziomu Użytkownika, związany z ilością wpisów na Forum bądź zajmowanym statusem w hierarchii Użytkowników.
Off topic - wypowiedź nie pasująca do toku dyskusji w danym temacie.
Spam - wypowiedź o niskim poziomie merytorycznym, wypowiedź lakoniczna lub jednowyrazowa, wielokrotne zamieszczanie tej samej wiadomości, nadmierne wykorzystywanie opcji formatowania tekstu, nadużywanie wielkich liter, emotikon itp.
Hotlinkowanie - publikacja zdjęć w obrębie Posta przy wykorzystaniu znaczników IMG, bez uprzedniego przeniesienia zasobów na darmowy serwer hostujący.
Wielokontowość, Multikontowość - stan, w którym pojedynczy Użytkownik posiada więcej niż jedno aktywne konto na Forum.
Adres IP - unikalny adres komputera znajdującego się w sieci.
Emotikona - ikona reprezentująca emocje, stosowana w Postach na Forum.
Ostrzeżenie, Warn - ostrzeżenie, które może zostać nadane przez moderatora w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu; zasad Forum.
Zawieszenie konta, Ban - blokada dostępu do serwisu równoznaczna z zawieszeniem konta danego Użytkownika na okres 180 dni.
Sceptyk - osoba opierająca swoje poglądy na przyjmowaniu za wiarygodne tylko takich teorii i wyników badań, do których zastosowanie mają bazowe zasady metodologii naukowej, dające te same wyniki w takich samych powtarzalnych warunkach, a jednocześnie pokładająca wiarę w to, iż teoria nie mająca pełnego udowodnienia w Postaci przeprowadzonych powtarzalnych badań jest teorią niewiarygodną (przynajmniej do momentu jej udowodnienia).§ 2. Zasady ogólne korzystania z serwisu Paranormalne.pl

2.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z serwisu Paranormalne.pl.

2.2 Serwis Paranormalne.pl zwany dalej Forum jest miejscem przeznaczonym do wymiany opinii, informacji i treści dostępnych w sieci Internet.

2.3 Forum umożliwia Użytkownikom zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.

2.4 Każdy odwiedzający Forum może zapoznać się ze zgromadzonymi wypowiedziami określanymi w dalszej cześci Regulaminu jako Posty. Publikowanie własnych Postów i zakładanie nowych tematów (czyli rozpoczynanie dyskusji na określony temat) wymaga wcześniejszej rejestracji zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie § 4. Konto Użytkownika; niniejszego Regulaminu.

2.5 Do obszaru Forum zalicza się także Profil Użytkownika, Shoutbox, Prywatny Komunikator.

2.6 Każdy korzystający z Forum zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.§ 3. Netykieta

3.1 Na Forum wymagamy przestrzegania Netykiety czyli zbioru reguł poprawnego zachowania w Internecie.

3.2 Pisz na temat wątku, w którym się wypowiadasz. Jeśli nie masz nic konkretnego do napisania to nie pisz wcale.

3.3 Zakładając nowy temat upewnij się czy taki sam temat nie był już omawiany - skorzystaj z wyszukiwarki. Jeśli na Forum istnieje już temat podobny do tego jaki zamierzałeś założyć, dopisz swój Post do niego.

3.4 Zwróć uwagę, aby zakładać tematy w części Forum odpowiadającej im pod względem tematycznym.

3.5 Tytuły tematów powinny być możliwie krótkie, rzeczowe i dopasowane do treści.

3.6 Temat powinien traktować o konkretnym problemie i zawierać przynajmniej krótkie wprowadzenie do dyskusji.

3.7 Dyskutuj na temat treści wypowiedzi innych Użytkowników, ale nie atakuj ich personalnie, nie odnoś się do ich cech charakteru, stopnia rozwoju umysłowego, przynależności do określonej rasy, grupy religijnej itp.

3.8 Unikaj wypowiedzi zawierających wyłącznie lakoniczne potwierdzenie wpisu, na który odpowiadasz (np. zgadzam się, dzięki, ja też itp.).

3.9 Jeżeli dyskusja zejdzie na temat nie związany z wątkiem, kontynuuj ją przy pomocy Prywatnych Wiadomości.

3.10 Nie zamieszczaj wypowiedzi o charakterze promocyjnym lub reklamowym chyba, że Regulamin konkretnego Forum wyraźnie na to zezwala.

3.11 Nie wysyłaj spamu (wiele takich samych wiadomości, tematy łańcuszki itp.).

3.12 Odpowiadając na Post cytuj wyłącznie fragment, do którego się odnosisz.

3.13 Stosuj się do reguł ortografii i interpunkcji oraz innych zasad poprawności języka polskiego (na Forum nie ma obowiązku stosowania polskich znaków). Jeśli masz problemy z ortografią korzystaj ze słownika lub przeglądarki, która podkreśla błędnie napisane wyrazy.

3.14 Nie nadużywaj emotikonów, kolorów, wielkich liter, pogrubień i innych dekoracji tekstu.

3.15 Nie obrażaj innych Użytkowników.

3.16 Nie używaj wulgarnego słownictwa.

3.17 Nie zamieszczaj wypowiedzi szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, nawołujących do przemocy, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność itp.

3.18 Nie podszywaj się pod innych.

3.19 Każdy Użytkownik Forum ma prawo do własnych poglądów i własnego zdania, o ile nie narusza polskiego prawa, Regulaminu Forum lub nie godzi w dobro osób trzecich.§ 4. Konto Użytkownika

4.1 Aby móc wypowiadać się na Forum, dodawać nowe tematy lub odpowiadać w dyskusjach należy posiadać aktywne konto.

4.2 Posiadanie konta pozwala m.in na korzystanie z wyszukiwarki, przeglądanie profili Użytkowników, obserwowanie Forów i tematów, korzystanie z Prywatnego Komunikatora, przyznawanie punktów reputacji (powyżej 25 napisanych Postów).

4.3 W procesie rejestracji nowego konta wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu, podanie Nazwy Użytkownika zwanej dalej Loginem, podanie Nazwy Wyświetlanej, podanie hasła i istniejącego adresu e-mail.

4.4 Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego stosowanie w tym w szczególności na publikowanie Postów (wpisów) Użytkownika na Forum, pozostanie Postów (wpisów) na Forum po usunięciu (kasacji) konta Użytkownika z modyfikacją oznaczenia osoby dokonującej wpisu (zgodnie z punktem 4.20 niniejszego Regulaminu) oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4.5 Potwierdzenie rejestracji następuje po kliknięciu w link aktywacyjny wysyłany na adres e-mail rejestrującego.

4.6 Login stanowi identyfikator Użytkownika i wraz z hasłem umożliwia zalogowanie się.

4.7 Nazwa Wyświetlana jest niezależna od Loginu (może być inna) - jest widoczna dla wszystkich Użytkowników serwisu.

4.8 Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. W przypadku wykrycia kilku kont przynależących do jednego Użytkownika, wszystkie konta zostaną zawieszone na okres 180 dni. Po upływie tego czasu tylko jedno z nich, założone najpóźniej, zostanie odblokowane.

4.9 Każde konto posiada poziom reputacji, który może być powiększany lub pomniejszany przez innych Użytkowników Forum, którzy napisali co najmniej 25 Postów na Forum.

4.10 Na każde konto może zostać nałożone ostrzeżenie nadane przez moderatora Forum, przy czym konto posiada limit 3 ostrzeżeń.

4.11 Ostrzeżenia kasowane są automatycznie po upływie 30 dni od daty jego przyznania. W przypadku ostrzeżeń nałożonych przed 13 stycznia 2014 roku można wnioskować o jego kasację w tym temacie. Wniosek jest rozpatrywany automatycznie przez moderatora.

4.12 Konto, które w dowolnym momencie uzyska 3 aktywne ostrzeżenia jest bezwarunkowo zawieszane na okres 30 dni.

4.13 Decyzją Administratora, na wniosek moderatora Forum, konto może zostać zbanowane. Konto takie przenoszone jest do grupy 'Banned', a Użytkownik traci możliwość logowania się w serwisie.

4.14 Ban obowiązuje przez 180 dni. Po upływie tego okresu Użytkownik może wnioskować o przywrócenie do grupy 'Użytkownicy' pisząc na adres [email protected]. Prośba jest rozpatrywana automatycznie przez Administratora, a konto na powrót przenoszone do grupy 'Użytkownicy'. 

4.15 Administrator ma prawo zmienić Nazwę Wyświetlaną Użytkownika, jeśli uzna ją za obraźliwą lub wulgarną. W takim przypadku Nazwa Wyświetlana przyjmuje losowy ciąg znaków.

4.16 Konto Użytkownika może być usunięte (skasowane) z inicjatywy własnej Administratora lub na wniosek Użytkownika albo wskutek zaistnienia okoliczności wskazanych w Regulaminie. Użytkownik w celu usunięcia konta składa wniosek drogą mailową pisząc na adres [email protected]. Wniosek jest realizowany przez Administratora w ciągu 48 godzin.

4.17 Konto Użytkownika może być usunięte (skasowane) jeżeli przez okres 90 dni od momentu rejestracji na Forum nie napisał on żadnego Posta.

4.18 Posty (wpisy) Użytkownika publikowane są na Forum i możliwe jest ich przeglądanie przez innych Użytkowników Forum oraz osoby trzecie - na co posiadający konto i dokonujący wpisów wyraża zgodę.

4.19 Po usunięciu (skasowaniu) konta wszystkie tematy i Posty Użytkownika pozostają na Forum i są widoczne dla jego Użytkowników.

4.20 Tematy i Posty pozostałe po usunięciu (skasowaniu) konta Użytkownika, niezależnie od strony inicjującej usunięcie (skasowanie) konta Użytkownika - są opatrzone podpisem: "Gość". Posty ze zmodyfikowanym oznaczeniem osoby, która ich dokonała nie są usuwane z Forum po usunięciu (kasacji) konta Użytkownika.

4.21 Post Użytkownika może stanowić przedmiot prawa autorskiego w zupełnie wyjątkowych przypadkach np. w sytuacji gdy treścią Posta jest wiersz lub tekst wyróżniający się szczególnie oryginalną formą.

4.22 Posty Użytkownika usuwane są tylko w sytuacjach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Osoba wnioskująca o usunięcie Postu zobowiązana jest do wskazania Posta, zarzutów wobec niego, okoliczności wskazujących na konieczność usunięcia oraz podstawy prawnej swego wniosku - drogą mailową pisząc na adres [email protected].§ 5. Awatary

5.1 Każdy Użytkownik ma prawo do własnego Awatara.

5.2 Rozmiar maksymalny Awatara to: 100x100 pikseli i 20KB.

5.3 Awatary mogą być ładowane tylko z zewnętrznego serwera.

5.4 Awatary nie mogą łamać powszechnej netykiety; prezentować treści obscenicznych, wulgarnych, rasistowskich itp.§ 6. Sygnatury

6.1 Każdy Użytkownik, za wyjątkiem grupy Nowicjusz, ma prawo do własnej Sygnatury.

6.2 Sygnatura może zawierać grafikę oraz tekst.

6.3 Część graficzna Sygnatury może zawierać grafikę o wymiarach do 400 pikseli szerokości i 100 pikseli wysokości oraz 'wagę' do 50KB.

6.4 Dozwolone jest wykorzystywanie wielu plików graficznych, o ile ich wspólne wymiary odpowiadają dopuszczalnym, a łączna 'waga' nie przekracza 50KB.

6.5 Część tekstowa Sygnatury może zawierać do 5 linii tekstu o maksymalnym rozmiarze czcionki wynoszącym 3 punkty, o ile Sygnatura nie zawiera grafiki.

6.6 W przypadku gdy w Sygnaturze zamieszczony jest plik graficzny, część tekstowa może zawierać do 3 linii tekstu o maksymalnym rozmiarze czcionki wynoszącym 3 punkty.

6.7 Zabronione jest umieszczanie w obrębie Sygnatury jakichkolwiek aktywnych odnośników niezwiązanych z domeną Paranormalne.pl (nie dotyczy grup Zasłużeni, Adept, Moderatorzy, Super moderatorzy).

6.8 Zabronione jest umieszczanie w obrębie Sygnatury jakichkolwiek treści, które jednoznacznie wskazują na inny adres internetowy nie związany z domeną Paranormalne.pl (nie dotyczy grup Zasłużeni, Adept, Moderatorzy, Super moderatorzy).

6.9 Sygnatura nie może łamać powszechnej netykiety; prezentować treści obscenicznych, wulgarnych, rasistowskich itp.§ 7. Zabronione

7.1 Zabronione są wszelkie formy spamu, pod pojęciem którego rozumie się wypowiedzi o niskim poziomie merytorycznym, wypowiedzi lakoniczne lub jednowyrazowe, wielokrotne zamieszczanie tej samej wiadomości, nadmierne wykorzystywanie opcji formatowania tekstu, nadużywanie wielkich liter, emotikon itp.

7.2 Zabronione jest publikowanie treści sprzecznych z polskim prawem w tym rozpowszechnianie materiałów prawnie chronionych takich jak muzyka, filmy, publikacje książkowe itp.

7.3 Zabronione jest publikowanie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami tj. obraźliwych, wulgarnych.

7.4 Zabronione jest stosowanie wulgarnego języka.

7.5 Zabronione jest używanie wulgarnych lub obraźliwych Awatarów, Sygnatur, Nazw Wyświetlanych.

7.6 Zabronione są wszelkiego typu prowokacje tj. wątki lub wpisy wprowadzające w błąd w sposób celowy lub zamierzony.

7.7 Zabronione jest wywieranie presji na innych Użytkownikach, w tym wszelkiego rodzaju groźby, zastraszanie itp.

7.8 Zabronione są wszelkie formy rasizmu i nietolerancji tj. wypowiedzi antynarodowe i szerzące nienawiść, wypowiedzi wulgarne odnoszące się do innych nacji, kolorów skóry, wierzeń, osób, wypowiedzi obraźliwe skierowane pod adresem innych Użytkowników Forum.

7.9 Zabronione są wypowiedzi nawołujące do przemocy i naruszające cudzą prywatność.

7.10 Zabronione jest reklamowanie innych stron internetowych, chyba że Regulamin konkretnego Forum wyraźnie na to zezwala. Punkt ten nie obejmuje pola "Strona WWW" w profilu Użytkownika, a także grup Zasłużeni, Adept, Moderatorzy, Super moderatorzy.

7.11 Zabronione są jakiekolwiek zmiany w przypisach moderatorów zamieszczanych w Postach na Forum. Punkt ten nie obejmuje sygnatury.

7.12 Zabronione jest przywłaszczanie sobie tożsamości innych Użytkowników Forum.

7.13 Zabronione jest poruszanie jakiejkolwiek tematyki związanej z polityka, a w szczególności prowadzenie agitacji politycznej na  forum, czyli zamieszczanie wypowiedzi mającej na celu wyłącznie zaprezentowanie własnych i/lub ośmieszenie innych poglądów politycznych. Zakaz obejmuje cały obszar Forum, czyli również Shoutbox, Prywatne Wiadomości, Blogi oraz Sygnaturę.
 


§ 8. Struktura administracyjna

8.1 Administrator - decyduje o strukturach administracji na Forum. Odpowiedzialny za wizualną identyfikację serwisu i stronę techniczną.

8.2 Grupa Super moderatorzy - posiada prawa moderacji całego Forum. Do ich zadań należy wprowadzanie ładu i porządku.

8.3 Grupa Moderatorzy - posiada prawa moderacji wybranych kategorii Forum. Do ich zadań należy wprowadzanie ładu i porządku.

8.4 Grupa Zasłużeni - to osoby, które przyczyniły się w znacznym stopniu do rozwoju serwisu. Ranga przyznawana jest dożywotnio.

8.5 Grupa Adept - tymczasowa grupa, przypisywana osobom ubiegającym się o status moderatora Forum.§ 9. Warunki korzystania z Paranormalne.pl

9.1 Strony serwisu Paranormalne.pl mają wyłącznie charakter rozrywkowy. Czytelnik jest odpowiedzialny za samodzielną ocenę rzetelności informacji zamieszczonych na Forum. Moderatorzy Forum dokładają wszelkich starań przeglądania treści Postów zamieszczanych na Forum. Jakkolwiek jednak, nie jest możliwe aby relatywnie mała grupa moderatorów mogła przejrzeć każdy z kilkuset wpisów umieszczanych na Forum każdego dnia. Treść Postów włączając w to odnośniki URL jest wyrażeniem opinii autora i w żaden sposób nie reprezentuje opinii Administratora Paranormalne.pl. Serwis może zawierać materiały przeznaczone dla osób pełnoletnich. Jeśli czujesz się urażony takimi treściami musisz opuścić strony Paranormalne.pl.

9.2 Strony serwisu Paranormalne.pl są dostarczane na zasadzie "jakie są" bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Nie powinieneś zakładać, że serwis ten jest wolny od błędów, przedstawia jedyną możliwą prawdę lub przeznaczony jest do szczególnego celu. Paranormalne.pl nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek decyzje i działania podejmowane na skutek lektury treści zawartych na stronach Forum i serwisu. Paranormalne.pl nie gwarantuje ciągłego dostępu do treści, jednakże Administrator dołoży wszelkich starań aby taki dostęp był możliwy nieprzerwanie.

9.3 Proszę mieć na uwadze, że niektóre treści w serwisie mogą mieć charakter fikcyjny, a ich powiązanie z autentycznymi wydarzeniami jest czysto przypadkowe. Niektóre artykuły mogą być oparte na prawdziwych wydarzeniach i w zamierzeniu ich autorów zmienione w celu osiągnięcia większego dramatyzmu.§ 10. Uczciwe zasady praw autorskich

10.1 Paranormalne.pl może zawierać chronione prawem materiały, których wykorzystanie nie zostało zabronione przez prawnych autorów. W przeciwnym wypadku Użytkownicy serwisu mogli posłużyć się takimi materiałami bez wiedzy o prawach autorskich przysługującym ich twórcom. Wszystkie materiały dostępne na stronach Paranormalne.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i publikowane są na zasadach swobodnego dostępu do informacji.§ 11. Postanowienia końcowe

11.1 Użytkownik akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych pozyskanych w trakcie rejestracji i korzystania z Forum – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.) przez Administratora Forum, w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum, udzielenia wsparcia Użytkownikom, realizacji założeń Forum, tworzenia rankingów; w tym także udostępnianie danych osobowych innym podmiotom współpracującym z Forum. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania w trybie i na zasadach wskazanych ustawą o ochronie danych osobowych.

11.2 Administrator zastrzega sobie możliwość wysyłki niezapowiedzianej poczty e-mail do osób, które są zarejestrowane w serwisie i tym samym zaakceptowały Regulamin. Jednak bedzie się to zdarzać rzadko i dotyczyć będzie wyłącznie spraw zwiazanych z serwisem Paranormalne.pl.

11.3 Powyższy Regulamin staje się wiążący z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego lub jego akceptacji po wprowadzonych poprawkach.

11.4 Administrator ma prawo zmienić treść Regulaminu, powiadamiając na Forum o wprowadzonych zmianach.

11.5 Administrator i moderatorzy Forum nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść Postów Użytkowników, jednakże dołożą oni wszelkich starań, aby wpisy były zgodne z polskim prawem i Regulaminem tego Forum.

11.6 Decyzje moderatorów o ostrzeżeniach są nieodwracalne i nie podlegają dyskusji w sytuacji naruszenia niniejszego Regulaminu.

11.7 Administrator ma prawo usunąć dowolną wypowiedź z Forum bez podania przyczyny.

11.8 W przypadku naruszenia polskiego prawa Administrator zastrzega sobie możliwość podania numeru IP oraz wszelkich dostępnych danych Użytkownika łamiącego prawo na Forum odpowiednim organom państwowym, jeżeli zostanie o to przez nie poproszony.


 

Rejestrując się w serwisie Paranormalne.pl, w pełni akceptujesz, zobowiązujesz się do przestrzegania i wyrażasz zgodę na stosowanie powyższego Regulaminu.

Życzymy miłego pisania
Zespół Paranormalne.pl


Dołączona grafika