Skocz do zawartości
Zdjęcie

UFO JAKO MAGNOKRAFT I WEHIKUŁ CZASU


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
3 odpowiedzi w tym temacie

#1

Staniq.

  In principio erat Verbum.

 • Postów: 6065
 • Tematów: 732
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 25
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

                                          magnokraft-ufo.jpg

                                          grafika/niewiarygodne.com.pl

 

Autorem poniższego tekstu jest Pan Michał Richter.

 

Chcę państwu zaprezentować technologię tuneli podprzestrzennych , pola podprzestrzennego zwanego inaczej polem dipolarnym oraz telekinezy. Inaczej nazywanej poruszeniem w polu podprzestrzennym i telekinetycznym duplikatu materii ożywionej i nieożywionej zwanej sygnaturą podprzestrzenną telemetryczną w przeciwległym świecie podprzestrzennym.

 

Prof Jan Pająk nazywa świat podprzestrzenii Konceptem Dipolarnej Grawitacji (KDG) , myślącą substancją energetyczną w której znajduje się telemetryczny zapis wszechświata.

 

Wszystkich rzeczy materialnych i organizmów żywych. Ustalaniem wartości liczbowych i matematycznych duchów-duplikatów zajmuję się nauka z hebrajska zwana GEMATRIĄ. A więc jeśli obce cywilizacje przyspieszają elektrony i protony do częstotliwości tachionu i umieszczają tenże tachion w otwierającym się polu dipolarnym, osiągają ich wehikuły kosmiczne zawrotne prędkości nadświetlne ,w serialu STAR TREK nazywanymi prędkością WARP. To samo mówi dr.Jan Pająk jeśli fizyczny obiekt umieścimy w dipolarnym polu telekinetycznym poruszymy ruchowo sygnaturę telemetryczną zwaną duplikatem w podprzestrzeni. Ruch taki nazywa się telekinezą.

 

                                             magnokraft-telekineza.jpg

                                             fot/niewiarygodne.com.pl

 

Lub jeśli laserem podczerwonym zeskanujemy obiekt i skanowi temu nadamy wartość
telemetryczną i za pomocą tachionów umieścimy w polu dipolarnym to możliwe będzie przejście najpierw w stan plamy  zdarzeniowej złożonej z tachionów a potem w stan skupienia cząstek elementarnych a póżniej subatomowych i materializacja  przedmiotu.
Takie zjawisko i taki proces nazywamy replikacją. Wynikać to będzie z ruchu telekinetycznego duplikatu telemetrycznego i  jego przejście przez pole dipolarne w stan skupienia po wyjściu z podprzestrzeni.

 

Dokładnie taki proces obserwujemy w STARTREKOWYM replikatorze. Innym przykładem jest za pomocą podprzestrzeni tworzenie tuneli czasoprzestrzennych  umożliwiających podróże w czasie. Jeśli polu dipolarnemu nadamy wartość telemetryczną np:  oku 1932 co do milionowej sekundy to tunel podprzestrzenny telekinetyczny otworzy się właśnie w tym czasie i punkcie przestrzeni. Daje to możliwość utworzenia z Magnokraftu Pierwszej Generacji i kamiennych kręgów w Węsiorach i Odrach portalu czasoprzestrzennego i wehikułu czasu.

 

Dlaczego kamienne kręgi? Dlatego , że one są silnym akumulatorem telekinetycznej sieci geotermalnych połączeń energii kuli ziemskiej. Musielibyśmy jednak na danym terenie za pomocą  różdżki znaleźć punkt przecięcia się takowych energii czyli czakram gruntowy. Jest to możliwe w dowolnym punkcie na kuli  ziemskiej , ponieważ cała ziemia jest pokryta siecią takich energii.

 

                                                 czakram.jpg

                                                 fot/niewiarygodne.com.pl

 

Zasadniczo żeby jednak otworzyć tunel ,potrzebny jest silny strumień ujemnie naładowanych elektronów tzw: burza elektronowa. Silne wyładowanie jak np: podczas burzy jest konieczne , gdyż musimy wyłożyć tunel czasoprzestrzenny tapetą silnie ujemnie naładowanych cząstek elektronowych.

 

Dopiero wtedy w całości w pod przestrzeni dipolarnej ukształtuje się wejście i wyjście międzywymiarowe. Ważnym wnioskiem jest zauważenie , że sieć energetyczna geotermalna oscyluje telekinetycznie w stosunku do pola grawitacyjnego ziemi i kosmosu. Żeby otworzyć tunel podprzestrzenny wśród takich oscylujących między sobą pól , należy posłużyć się urządzeniami telekinetycznymi i darmowej energii opisanej przeze mnie w podrozdziale II MAGNOKRAFT.

 

CZYM JEST MAGNOKRAFT?

 

Magnokraft to wehikuł przede wszystkim wykorzystujący umieszczenie wiązki tachionowej w polu dipolarnym jako sposobu nabierania prędkości nadświetlnych. Silnikiem Magnokraftu jest komora oscylacyjna. To walec lub sześcian kryształowy wypełniony próżnią i gazem.

 

Na północy czyli na górze komory oscylacyjnej znajduje się elektroda płytowa EL, kondensator wysokiego napięcia oraz induktory czyli przewody indukcyjne. Na dole czyli na południu znajduje się elektroda płytowa ER oraz podłączony do niej kondensator wysokiego napięcia a także przewody indukcyjne. Pomiędzy elektrodami płytowymi powstaje przerwa iskrowa S co wytwarza pole elektronowe wysokiego napięcia.

 

                                                      magnokraft-schemat.jpg

                                                      magnokraft-schemat-2.jpg

                                                      magnokraft-schemat-3.jpg

                                                      grafika/niewiarygodne.com.pl

 

Dalej przewody indukcyjne są połączone z kondensatorem ujemnie naładowanych cząstek. Widać na rycinie.

 

                                                      magnokraft-schemat-4.jpg

                                                      grafika/niewiarygodne.com.pl

 

Dalej jest to połączone z ośmioma akceleratorami kołowymi , również wzajemnie połączonymi ze sobą. Jeszcze później jest to połączone przewodami indukcyjnymi z ośmioma układami dział elektronowych po 24 działa elektronowe na jednej desce rozdzielczej. Również jest to wzajemnie ze sobą połączone przewodami indukcyjnymi.

 

                                                       magnokraft-schemat-5.jpg

                                                       fot/niewiarygodne.com.pl

 

Dalej jest to połączone z ośmioma układami połprzewodnikowymi które impulsowi tachionowemu nadają cechy statyczności i indukcyjności ,są to fotodioda, fototranzystor, termistor CTR, tranzystor IGBT, oraz dwie zwykłe
elektrody. Również wzajemnie połączone ze sobą przewodami indukcyjnymi. Warto jeszcze zaznaczyć , że przy dwóch elektrodach płytowych komory oscylacyjnej ER i EL są umieszczone bezpieczniki wysokonapięciowe. Dalej jest połączone z ośmioma akceleratorami plazmy jarzeniowej.

 

                                                         ufo-schemat.jpg

                                                         grafika/niewiarygodne.com.pl

 

Jest on zbudowany z walca wypełnionego próżnią i gazem wstrzykniętym. Z przodu znajduję się elektroda płytowa połączona laserem holograficznym , pośrodku znajduje się kolimator szkiełko powiększające , z tyłu silnie trójatomowo wzbogacony magnes. Który jest połączony z przewodami indukcyjnymi z ośmioma wzajemnie ze sobą połączonymi pędnikami telekinetycznymi.

 

Pędniki telekinetyczne są zbudowane z kwadratowych trójatomowo wzbogaconych magnesów wbudowanych w wirujący żyroskop . To wszystko jest obudowane kulistą formą. Pędniki telekinetyczne są sterowane z komputera pokładowego , który za pomocą nadajnika telemetrycznego fal radiowych fm nadaje funkcje sterownicze do pędników, również za pomocą mikronanoczipa sterującego. Na powłoce statku jest umieszczony system lamp kontrolnych elektroluminescencyjnych.

 

Ogólnie rzecz biorąc Magnokraft I generacji powinien za pomocą ośmiu akceleratorów kołowych osiągać 8 razy 0,3 mln kilometrów na sekundę, jeśli dodamy do tego osiem układów dział elektronowych ,znaczy to 192 razy 0,3 milionów kilometrów na sekundę , to osiągniemy prędkość STAR TREKOWĄ 4-5 WARP. Oznacza to 49 % prędkości konwencjonalnego statku międzygwiezdnego przykładowej cywilizacji z naszej galaktyki.

 

Jest to więc 60 milionów kilometrów na sekundę. Po przyspieszeniu impulsu elektronowego do prędkości tachionów. Nie wiadomo do ilu WARP przyspieszałby impuls elektronowy akcelerator plazmy jarzeniowej.

 

SYSTEM REPLIKACJI W MAGNOKRAFCIE

 

Wyobraźmy sobie, że z układu napędowego Magnokraftu przewodami indukcyjnymi płynie wiązka tachionowa do kondensatora molekularnego. W wypełnionym próżnią i gazem walcu szklistym za pomocą elektrod płytowych występowała by burza elektronowa, poprowadzona dalej do generatora plazmy jarzeniowej.

 

Laser holograficzny wstrzykiwałby plazmę jarzeniową która biegłaby przez kolimator do trójatomowo wzbogaconego magnesu , połączonego z przewodami indukcyjnymi. Dalej do płyty holograficznej z laserem holograficznym , gdzie przechodziłaby w stan skupienia subatomowego.

 

Najpierw musielibyśmy dany przedmiot ze skanować laserem podczerwonym i nałożyć ten skan na sygnaturę telemetryczną poprzez specjalny program z komputera pokładowego magnokraftu , potem nadajnika telemetrycznego fm fal radiowych i mikronanoczipa sterującego to byłoby połączone z kondenstorem molekularnym w naszym magnokrafcie.

 

Zjawisko to wynikałoby z tego , jeślibyśmy nałożyli wiązkę elektronową z sygnaturą telemetryczną skanu przedmiotu wówczas duplikat w podprzestrzeni zostałby poruszony ruchem telekinetycznym i w końcu wyszedłby z podprzestrzeni w stan skupienia subatomowego. Co dałoby duplikat materialny dowolnego przedmiotu , dowolnej materii , ożywionej i nieożywionej. Inaczej nazwalibyśmy to replikatorem. 

Wzorując się na STAR TREKOWYM replikatorze.

 

                                                              replikator-startrek.jpg

                                                               fot/niewiarygodne.com.pl

 

SYSTEM PODTRZYMYWANIA ŻYCIA NA POKŁADZIE MAGNOKRAFTU

 

Magnokraft to pojazd atmosferyczny i grawitacyjny. Pole grawitacyjne komory oscylacyjnej i pędników pobocznych spajałoby atmosferę i jej obieg na pokładzie tego wehikułu.

 

                                                               magnokraft-schemacik.jpg

                                                               grafika/niewiarygodne.com.pl

 

Pole grawitacyjne statku wytwarzałby biegun północny i południowy komory oscylacyjnej. I analogicznie bieguny pędników pobocznych. Ziemia np: która posiada pole grawitacyjne utrzymuje atmosferę na swojej powierzchni. Atmosfera składa się z 80% azotu 17% tlenu i 3% wody i musi występować jej obieg. Wyobraźmy sobie , że z akumulatorów komory oscylacyjnej załączamy około 1000 lamp wyładowczych produkujących wodór.

 

Dalej specjalną cewką wstrzykujemy wodór do zespołu chlorofilów na gazie składających się z alg , bakterii i sinic razem tlenem wpomopowywanym za pomocą wiatraka szybem wentylacyjnym , ogrzewanym lampami grzewczymi. Dalej prowadziłoby to do zespołu mikrofilów złożonych z bakterii tlenowych i beztlenowych, wytwarzałby się azot. Potem byłby zespół anonifikacyjny złożony z bakterii nitrfikujących z którego tworzyłby się azotan. Jeszcze potem prowadziłoby to do zespołu denitryfikującego złożonego z bakterii denitryfikujących.

 

Potem za pomocą silnych trójatomowo wzbogaconych magnesów połączonych z elektrodami płytowymi wywołalibyśmy burzę elektronową , dochodziłoby to parowania i skraplania wody , która wpadałaby do specjalnego zbiornika na wodę, rozprowadzona pompą wodną do kranu na pokładzie magnokraftu. Ścieki byłyby odprowadzane również do specjalnego zbiornika i utleniane i odprowadzane do systemu chlorofili.

 

Potem jeszcze po zespole denitryfikującym byłby zespół bakterii azotanowych, który by tworzył amoniak amonifikacyjny. Tak ogólnie wyglądałby obieg tlenu azotu i wody na pokładzie magnokraftu. Po każdym zespole byłaby pompa wiatrakowa. Żeby utrzymać życie na pokładzie statku system podtrzymywania życia musiałby zajmować 25%powierzchnii magnokraftu. Obce cywilizacje powłokę magnokraftów wykonują fuzją zimną, my musielibyśmy rozgrzanym stopem odlewniczym ukształtować powłokę magnokraftu.

 

Powłoka składałaby się ze stopu dolomitu, tytanu i karbonitu macerowana powłokami a włókien węglowych, co dawałoby jej krystaliczny świecący wygląd. Poza tym komputer pokładowy musiałby mieć specjalny system operacyjny obsługujący wszystkie urządzenia podłączone do niego za pomocą mikroczipów nanosterujących jak spetroskop, trikodery(analizatory) chemiczne, fizyczne , astronomiczne, pomierniki np: ciśnienia, noktowizje i noktowizory, peryskop, teleskop, systemy nawigacji , sondy, urządzenia radarowe, systemy telekmunikacjii podświetlnej i nadświetlnej za pomocą tachionów-cb radio, łącznośc mobilna,systemy dvb-s i dvb-t,łączność cyfrowa a także skanery laserowe podczerwone.

 

                                                                 kombinezon-magnokraft.jpg

                                                                 grafika/niewiarygodne.com.pl

 

MAGNETYCZNY NAPĘD OSOBISTY-MNO

 

Proszę państwa wyobraźmy sobie technologię litograficzną wykonywaną za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego cieniutką igłą na poziomie atomów (cząsteczek molekularnych) systemu napędowego magnokraftu zbudowanego z studni kwantowych , drutów kwantowych i kropek kwantowych , zawartych w jednym mikroczipie i umiejscowienie go w połączeniach nerwowych rąk i nóg mających połączenie z prawą i lewą półkulą mózgową.

 

Wszystko wykonane byłoby w technologii MOCVD I MBE. W ten sposób osiągnęlibyśmy magnetyczny napęd osobisty w stylu Davida Copperfielda czy SaiBaby. Oczywiście moglibyśmy taki napęd umieścić w butach i rękawicach kombinezonu MNO , ale musielibyśmy mieć specjalny moduł komputerowy sterujące z mikronadajnikiem telemetrycznym i nanoczipem sterującym , który byłby podłączony do fal radiowych mózgu. Niemniej pierwsza wersja MNO jest dużo łatwiejsza do zrobienia.

 

Człowiek w niego zaopatrzony mógłby się przemieszczać w polu telekinetyczno-podprzestrzennym ,replikować przedmioty, lewitować czyli latać na miotle jak dawne czarownice i czarnoksiężnicy.

 

                                                                  mikroskop.jpg

                                                                   fot/niewiarygodne.com.pl

 

KAMIENNE KRĘGI W WĘSIORACH I ODRACH JAKO WEHIKUŁY CZASU I
REPLIKATORY

 

Prawidłowo powinno się uczyć , że kamienne kręgi zostały stworzone po to by z energii czakramu geotermalno-telekinetycznego oscylującego z polem grawitacyjnym ziemi i wszechświata , można było za pomocą napędu wehikułu zwanego magnokraftem utworzyć portal czasoprzestrzenny.

 

Środkowy kamień jest akumulatorem energetycznym telekinetycznej geotermii , zaś poboczne kamienie jej przekaźnikami to na nich lub w pobliżu nich instaluje się napędy telekinetyczne zaś w pobliżu kamienia środkowego komorę oscylacyjną. Pani Zofia Piepiórka przyznała , że jeden ze środkowych kamieni kręgu był silnie radioaktywny w jednym swoich wywiadów internetowych na serwisie you tube.

 

A więc musimy układ napędowy magnokraftu połączyć z szyberdachem przewodów indukcyjnych połączonych z dużą ilością anten dipolarnych. Następnie do tych anten doprowadzamy przewód z systemu sterującego: złożonego z laptopa w którym jest program windowsowy zwany datownikiem co do milionowej sekundy dalej laptop z datownikiem który ma podobną funkcję do windowsowego cofania stanu komputera do stanu pierwotnego programu w czasie , łączy się z nadajnikiem telemetrycznym fal radiowych FM i nanomikroczipem sterującym doprowadzając sygnał telemetryczny do anten i szyberdachu.

 

Polega to na zjawisku wywoływania burzy ujemnie naładowanych elektronów (otwieranie wejścia międzywymiarowego i tapetowanie tunelu podprzestrzenno-czasoprzestrzennego). Jeśli takiemu polu dipolarnemu nadaliśmy wartość telemetryczną(sygnaturę telemetryczną) np: roku 1932 1 lipca co do milionowej sekundy , tunel przy międzywymiarowym wyjściu otworzy się właśnie w tym czasie i miejscu przestrzenii .Jeśli zeskanujemy dany obiekt laserem podczerwonym i wartość telemetryczną tego obiektu umieścimy w tym samym zjawisku telekinetycznym to zreplikujemy go za pomocą portalu kamiennych kręgów jak w replikatorze (patrz poprzednie rozdziały).

 

                                                                   ufo-replikator.jpg

                                                                   grafika/niewiarygodne.com.pl

 

Wykaz żródeł:
1. Barry Baker. Kosmiczne podróże w czasie.
2. Michio Kaku. Fizyka rzeczy niemożliwych. Fazery , pola siłowe , teleportacja i podróże w
czasie.
3 .Clifford A. Pickover. Najbardziej tajemnicze zjawisko wszechświata.
4.Carl Sagan. Kosmos.
5.Tenże . Błękitna kropka. Człowiek i jego przyszłość w kosmosie.
6.Tenże .Świat nawiedzony przez demony. Nauka jako światło w mroku.
7.Jan Pająk. Darmowa Energia, Telekinetyczne ogniwo, Telekinetyka, Telekineza, Komora
Oscylacyjna, Telepatia, Wehikuły Czasu, Napędy, Magnokraft. Monografie internetowe.

 

                                                                    

                                                                    

 

logotyp.png

 


 • 1#2

pawaw1.
 • Postów: 601
 • Tematów: 29
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Niedawno słuchałem jakiejś audycji w długiej trasie za kółkiem , chyba "debaty ufologiczne " na yt, od Ivellios'a . Zadzwonił jakiś słuchacz odnośnie projektów prof. Pająka, dlaczego tak temat przycichł. Sam pamiętam, że czytałem o tym lata temu i faktycznie jakoś te koncepty zeszły na boczny tor, praktycznie zapomniałem o profesorze Pająku w natłoku informacji, ale właśnie ta audycja mi przypomniała, to było dosłownie tydzień temu może, a dziś kolejna wzmianka o nim. Internet zatoczył koło. Nie pamiętam która, to audycja dokładnie była,  mogła to też być któraś "debata (nie)kontrolowana)", pamiętam, że Chris Miekina , dobrze wyjaśnił dlaczego temat tych "projektów" tak przycichł.  Jakby ktoś, kojarzył gdzie był poruszany ten wątek w audycjach, to można panikować tu. Swoją drogą, odkryłem te audycje na nowo, z racji, że dużo jeżdżę po Polsce, to takie słuchowiska na trasy, są jak znalazł. Czekam, aż ktoś zaprezentuje działającą komorę oscylacyjną, w teorii brzmi fascynująco, ale w praktyce nie lada wyzwanie.  

 

Poprawiłem "debaty urologiczne " (  :szczerb: ) na "debaty ufologiczne ". OK?

Staniq.


 • 1#3

niniwczyk.
 • Postów: 69
 • Tematów: 0
Reputacja Kiepska
Reputacja

Napisano

Jan Pająk choruje na schizofrenię paranoidalną i zrezygnował z "ufologicznych" interpretacji swoich urojeń. Obecnie popadł w obsesje demonologiczno-chrześcijańskie.


Użytkownik niniwczyk edytował ten post 31.01.2021 - 15:34

 • 0

#4

Książe Zła.
 • Postów: 622
 • Tematów: 75
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja bardzo dobra
Reputacja

Napisano

tten wyzej  dobrze akurat raz napisal bo to prawda ze nie ma co za bardzo brnac w takie tematy bo powariujecie jak ten caly jan pajak i sami jak te ufo bedziecie poryciuchy haha co nie zmienia faktu ze minusa z urzedu i tak wylapuje elo


 • 1

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości oraz 0 użytkowników anonimowych

stat4u