Skocz do zawartości
Zdjęcie

Seks od 18 roku życia


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
255 odpowiedzi w tym temacie

#46

Szpetnysz.
 • Postów: 70
 • Tematów: 1
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

tatik korzystając z okazji, nie mógł byś dać jakiejś listy czołowych polityków i ich kariery/rzy w PZPR ;] ?

#47

Rikamaru!.
 • Postów: 13
 • Tematów: 2
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

W zasadzie to ta Pani ma rację. Nie można doprowadzić do tego, że libertynizm wejdzie w życie. Libertynizm to anarchia dla bogatych!
PS:1. Andrzej Lepper- Wicepremier Rządu IV RP -
wieloletni członek i działacz PZPR. Skazany
prawomocnymi wyrokami za przestępstwa pospolite!
2. Andrzej Kryże - Wiceminister Sprawiedliwości IV
RP - członek PZPR do jej końca. Skazywał w stanie
wojennym. Skazał między innymi Bronisława
Komorowskiego z PO za udział w manifestacji na
warszawskim Placu Zwycięstwa w rocznicę odzyskania
niepodległości. W uzasadnieniu wyroku pan Kryże
napisał m.in., że `demonstracyjnie okazywali
lekceważenie dla narodu polskiego, twierdząc
m.in., że nie jest on narodem wolnym i
niepodległym'. Kryże jako przewodniczący Wydziału
IV Sądu Okręgowego w Warszawie organizował też
usuwanie sędziów wydających łagodne wyroki wobec
działaczy podziemnej opozycji - po objęciu przez
niego kierownictwa Wydziału, część pracujących w
nim sędziów odeszła, a orzecznictwo w stosunku do
działaczy podziemnej opozycji uległo zaostrzeniu.
Ps. W tym czasie nasz strugany `bohater opozycji'
Premier Jarosław Kaczyński spokojnie pracował
sobie w Ośrodku Badań Społecznych Region Mazowsze,
a jego braciszek Lech niewiele wcześniej spokojnie
obronił pracę doktorską z marksistowskiego prawa
pracy obficie odwołując się przy tym do Lenina.
3. Zbigniew Wasserman - Minister koordynator ds.
służb specjalnych IV RP. PRL-owski prokurator od
lat 70-tych.W krakowskiej prokuraturze prowadził
kilka śledztw przeciwko działaczom Niezależnego
Zrzeszenia Studentów. W PRL `szuja' i `prokurator'
znaczyły to samo.
4. Wojciech Jasiński- Minister Skarbu IV RP-
członek PZPR w latach 1976 - 1981, szef Wydziału
Spraw Wewnętrznych w Płockim Urzędzie Miasta,
przybudówki SB, co ciekawe, w czasie debaty
sejmowej, indagowany na okoliczność przynależności
do PZPR Jasiński nie przyznał się do tego, a w
jego życiorysie zaprezentowanym posłom nie było
na
ten temat ani słowa.
5. Andrzej Aumiller- Minister Budownictwa IV RP -
zasłużony komunista, wieloletni członek PZPR, a
następnie i Unii Pracy. Przyjmuje zapisy na 3 mln
mieszkań Kaczyńskiego i gruszki na wierzbie.
6. Anna Kalata - Minister Pracy i Polityki
Społecznej IV RP. Członek PZPR jak i SLD.
7. Zbigniew Graczyk - Wiceminister
GospodarkiMorskiej IV RP - przez 20 lat należał do
PZPR, będąc między innymi członkiem jej Komitetu
Wojewódzkiego w Szczecinie. Był również w
kierownictwie nomenklaturowej spółki Interster,
która była folwarkiem partyjnych dygnitarzy, m.
in. Sekuły i Rakowskiego.
8. Marek Grabowski - Wiceminister Zdrowia IV RP
(członek PZPR i SLD ) dzięki rekomendacji SLD był
zastępcą głównego inspektora sanitarnego w rządach
Leszka Millera i Marka Belki. Premier powołał go
na stanowisko wbrew wcześniejszym zapowiedziom
polityków PiS, że w rządzie nie będzie osób
rekomendowanych na publiczne funkcje przez SLD
9. Ewa Sowińska- Rzecznik Praw Dziecka IV RP. W
latach 1977-1980 należała do PZPR.
10. Krzysztof Zaręba - Wiceminister Środowiska IV
RP, były członek PZPR, a w rządzie Leszka Millera
główny inspektor ochrony danych osobowych. Premier
powołał go na stanowisko wbrew wcześniejszym
zapowiedziom polityków PiS, że w rządzie nie
będzie osób rekomendowanych na publiczne funkcje
przez SLD.
11. Bogusław Kowalski Wiceminister Transportu IV
RP. W latach 80 członek PRON. Figuruje w
materiałach służb specjalnych PRL jako tajny
współpracownik o kryptonimach `Mieczysław' i
`Przemek'. Z dokumentów SB znajdujących się w IPN
wynika, że w styczniu 1988 roku Kowalski został
zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym jako TW
`Mieczysław' pod numerem 54803.
12. Bogdan Socha - Wiceminister Pracy i Polityki
Społecznej IV RP - był do samego końca członkiem
PZPR. Pracował w Komitecie ds. Młodzieży i Kultury
Fizycznej, kierowanym przez Aleksandra
Kwaśniewskiego. Był organizatorem kampanii
prezydenckiej Kwaśniewskiego - został wtedy szefem
słynnego autobusu `Kwach'. Po udanej kampanii
Socha przez dwa lata pracował w pałacu
prezydenckim.
13. Romuald Poliński- kolejny Wiceminister Pracy i
Polityki Społecznej IV RP. Przez wiele lat członek
PZPR, a w rządach SLD doradcą ministrów Kołodki i
Belki. Premier powołał go na stanowisko wbrew
wcześniejszym zapowiedziom polityków PiS, że w
rządzie nie będzie osób rekomendowanych na
publiczne funkcje przez SLD.
14. Maciej Łopiński - Rzecznik Prezydenta IV RP -
w okresie 1975 - grudzień 1981 należał do PZPR i
pracował na nomenklaturowym stanowisku sekretarza
redakcji gdańskiego tygodnika `Czas', klasycznego
pisma partyjnego `po linii i na bazie' (szefostwo
z PZPR-owskiej nomenklatury, cenzura, wytyczne z
KW itd.).
15. Krzysztof Śniegocki, Sędzia Trybunału Stanu IV
RP wybrany jako kandydat PiS i LPR. W latach 80.
jako radca ministerstwa rolnictwa aktywnie
występował w sądzie pracy przeciwko wyrzuconemu z
pracy za działalność związkową działaczowi
`Solidarności'.
16. Ryszard Siewierski- Zastępca Komendanta
Głównego Policji IV RP - członek PZPR do końca
(1990). W latach 1987-1990 był zastępcą szefa
Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Jeleniej
Górze ds. polityczno-wychowawczych, był klasycznym
politrukiem, krzewiącym socjalizm wśród
milicjantów i sprawdzającym czy nie chodzą do
kościoła lub nie mają kumpli w opozycji.
17. Karol Karski (PiS) obecnie radykalny
przewodniczący komisji IV RP ds. zmian w ustawie
lustracyjnej. Aparatczyk władz centralnych
socjalistycznego ZSP na Wydziale Prawa i
Administracji UW. Pod koniec lat 80 startował z
poparcia PRON ( organizacji utworzonej przez PZPR
w
stanie wojennym ) w wyreżyserowanych i
sfałszowanych przez komunistów wyborach do rad
narodowych. Wtedy kiedy wszyscy przyzwoici ludzie
wybory bojkotowali. Był jednym z tych ludzi którzy
tworzyli ówczesny PRL i ochoczo opluwał na uczelni
solidarnościowy NZS.
18. Stanisław Kostrzewski, od 25.02.2006 skarbnik
PiS - był aktywnym członkiem PZPR do końca jej
działalności. Żeby było ciekawiej - od 31.12.2005
jest wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska i nie
ma tu żadnego konfliktu interesów lub
niejasności.
19. Henryk Biegalski, nominowany i odwołany z
funkcji szefa Centralnego Zarządu Służby
Więziennej IV RP, od 1969 r. do końca lat 80. był
członkiem PZPR. Od marca 1982 r. należał do
Komisji Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego KW PZPR
w Gdańsku.
20. Jerzy Bahr, 19.05.2006 mianowany ambasadorem
RP w Moskwie - w latach 1976 - 1980 w randze I
sekretarza pracował w Ambasadzie PRL w Bukareszcie
( sekretarz ds. prasowych ). Do stanu wojennego
był członkiem PZPR. Za prezydentury Kwaśniewskiego
był po Siwcu (od marca 2005) szefem BBN i
członkiem RBN.
21. Krzysztof Czabański, mianowany 01.07.2006 na
prezesa Polskiego Radia S.A. - były dziennikarz
m.in. `Sztandaru Młodych' i `Zarzewia'. W latach
1967-1980 należał do PZPR.
22. Stanisław Podlewski, mianowany 17.07.2006
dyrektorem departamentu rybołówstwa w
ministerstwie rolnictwa -należał do PZPR do końca
jej istnienia.
23. Marcin Wolski, 21.07.2006 mianowany został
dyrektorem I programu PR - od 1975 roku do końca
był w PZPR, będąc m.in. sekretarzem POP w PR.
24. Tomasz Gąska, mianowany 25.07.2006 nowym
wiceprezesem Radia PiK z nadania PiS - były
PZPR-owski aparatczyk, który strzegł linii partii
i bronił stanu wojennego. Był członkiem PZPR,
sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej w
tygodniku `Fakty' i zastępcą redaktora naczelnego
tej gazety od 1979 roku, przez stan wojenny, aż do
upadku komunizmu, odznaczony medalem im. Janka
Krasickiego. Używając pseudonimu Tomasz Hellen
pisał m.in. peany na temat WRON, a w tekście `Jaka
może być partia' nawoływał do odrodzenia w PZPR
`ducha leninowskich zasad'.
25. Jan Sulmicki, kandydat na prezesa Narodowego
Banku Polskiego, zgłoszony 11.12.2006 przez
Kaczyńskiego - były aktywista PZPR w SGPiS (
obecnie SGH ), także w stanie wojennym. 14.12.2006
zrezygnował z kandydowania z "powodów
rodzinnych".
26. Maciej Giertych były członek PRON i Rady
Konsultacyjnej przy gen Jaruzelskim poparł dekret
o wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizację
Solidarności. Wiosną 1989 roku brał udział w
obradach "Okrągłego Stołu" jako doradca Gen.
Jaruzelskiego. Nigdy nie został zarejestrowany
jako Tajny
Współpracownik, ponieważ SB uznała, że jest
wystarczająco przydatny jako współpracownik
zupełnie jawny. Patriotyczny Ruch Odrodzenia
Narodowego ( PRON ) - organizacja polityczna
utworzona w okresie stanu wojennego przez PZPR i
podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz
organizacje katolickie w celu propagandowego
wykazania poparcia społeczeństwa dla polityki
partii, a w szczególności wprowadzenia stanu
wojennego.
27. Ryszard Bender także członek PRON i poseł na
Sejm PRL. Obecnie senator LPR.
28. Janusz Maksymiuk z Samoobrony, negocjował z
PiSem jak mówi J. Kaczyński `najlepszą od 17 lat
koalicję rządową' .W PZPR od 1975 do końca.
Umieszczony na liście krajowej PZPR w wyborach '89
obok takich tuzów jak Kiszczak, Kania, Florian
Siwicki, Rakowski. TW "Roman". Figuruje w
kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP.
zarejestrowany pod nr 46734 dnia 15.07.83 przez
Pion VI RUSW Oleśnica. Nr archiwalny 60430/I, nr
mikrofilmu 60430/1. Miejsce archiwizacji WEiA del.
UOP we Wrocławiu. Data zaprzestania kontaktów
27.09.89. Ostatnio skazany ( w zawieszeniu, a
jakże ) za oszustwa.
29. Stanisław Łyżwiński, wiceprzewodniczący
Samoobrony. W czasach PRL był członkiem ZSL, w III
RP zaangażował się w działalność powiatowej
organizacji SLD. Świadomy i tajny współpracownik
SB. O "sexaferze" nawet nie wspominam, z litości.
30. Bolesław Borysiuk wybrany do KRRiT za zgodą
Kaczyńskich. Był strażnikiem "jedynie słusznej
linii Roberta Kwiatkowskiego", przez lata prezesa
TVP z ramienia SLD i jednego z czarnych bohaterów
afery Rywina. Do PZPR należał od 1971 r. `Bolek'
nie jest lubiany, silne poparcie ma tylko wśród
byłych aktywistów PZPR i SLD, szczególnie tych z
'frakcji Millera'. Teraz ulubieniec Kwaczyńskiego.

31. Irena Okrągła, powołana 01.12.2005 przez
ministra Ziobro na stanowisko zastępcy prokuratora
generalnego. W 1985 r., pełniąc funkcję
wiceszefowej Prokuratury Rejonowej w Sopocie,
podjęła decyzję o aresztowaniu Jarosława Malca,
działacza opozycji, zatrzymanego przez milicję w
czasie rozlepiania plakatów nawołujących do
bojkotu wyborów do Sejmu.
32. Wiesław Jan Kurowski, członek Rady Politycznej
PiS - tajny współpracownik `Sławek', `Radosław',
`Jacek', donosił na Andrzeja Czumę, który
informuje o tym na swojej stronie internetowej. Na
stronie PiS pan Kurowski nie figuruje na liście
członków Rady, ale - co ciekawe - w wersji
angielskiej strony dalej jest jej członkiem.#48

Aidil.

  Są ci co wstają z łózka, i ci co ewentualnie wstają z kolan.

 • Postów: 4465
 • Tematów: 89
 • Płeć:Kobieta
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Jestem za edukacją i jeszcze raz za edukacją.
Poziom świadomości pomaga podejmować decyzje.
Często jednak gwiazdy, wiatr we włosach i takie tam ;-) .....#49

zak.
 • Postów: 1198
 • Tematów: 5
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

trzeba poczekac az te mendy pozdychaja i nowe pokolenie przyjdzie.
a czy ono bedzie dobre, zadecyduje czas.. :/

#50

limonka.
 • Postów: 920
 • Tematów: 29
 • Płeć:Kobieta
Reputacja ponadprzeciętna
Reputacja

Napisano

Trajan, mam nadzieję że fakt iż zacytowałeś moją wypowiedź nie jest wyśmiewaniem się.
Ja po prostu szczerze napisałam, co sama sądzę o sobie i o seksie, nie widzę potrzeby robienia tego z kimś, kto mi się nawinie tylko po to, by móc powiedzieć, że uprawiam seks. Może jestem staroświecka, ale dla mnie seks musi wiązać się z dużym uczuciem - niech inni robią to z kim chcą i kiedy chcą, ja czekam na kogoś, kogo naprawdę będę kochać - dziękuję ;]

#51

shar0nie.
 • Postów: 384
 • Tematów: 4
 • Płeć:Kobieta
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

zakazany owoc smakuje najlepiej

#52

Trajan.
 • Postów: 358
 • Tematów: 3
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

Trajan, mam nadzieję że fakt iż zacytowałeś moją wypowiedź nie jest wyśmiewaniem się.

Napisałem przecież, że w Twojej wypowiedzi jest wszystko co można powiedzieć o podejmowaniu współżycia seksualnego przez młodych ludzi, dosłownie wszystko. Sama esencja. Cokolwiek jeszcze się napisze będzie tylko rozwinięciem Twojej konstatacji o dojrzałości emocjonalnej.
To nie jest wyśmiewanie się a wręcz przeciwnie :)

A co do edukacji, którą często postulują szanowni dyskutanci. No dobrze, wszystko pięknie. Pozwolę sobie jednak zauważyć, że np. w Wielkiej Brytanii, gdzie edukacja seksualna jest rozpoczynana bardzo wcześnie ilość nastoletnich matek i przerywanych przez nastolatki ciąż wzrasta zamiast malec. I to wzrasta wraz z rozpowszechnianiem edukacji seksualnej :)

Użytkownik Trajan edytował ten post 25.03.2008 - 20:29


#53

Korynt.
 • Postów: 315
 • Tematów: 66
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

Może to nie dokońca z tematem, ale dam link do takiego obrazka
http://upload.wikime..._for_Canada.png
Ta mapa pokazuje, gdzie na świecie od jakiego wieku można uprawiać seks
Zdziwiło mnie, że w Tunezji seks można uprawiać od 20 lat, a na Madagaskarze od 21 lat! A w krajach arabskich zabroniony jest seks przedmałżeński!
W Jemenie za to seks dozwolony jest od 9 lat
Te zakazy to w moich okolicach nie obowiązują, u mnie jakoś wszystko z wiekiem jest szybsze o 3 lata, 1 koleżanka i 2 moich kolegów nie jest już prawiczkami (mamy 12 lat)

#54

limonka.
 • Postów: 920
 • Tematów: 29
 • Płeć:Kobieta
Reputacja ponadprzeciętna
Reputacja

Napisano

No i widać że w Stanach jest jednak dosyć spora granica, choć mogłoby się wydawać zupełnie inaczej.

Kowal, masz dwanaście lat i już wśród Twoich znajomych są ludzie po pierwszym razie?! A pytałeś chociaż DLACZEGO i PO CO? Bo zastanawia mnie czemu dzieci (bo w końcu to wiek jeszcze dziecięcy) to robią ;|

Trajan, bardzo Ci dziękuję, to bardzo ważne dla mnie :)

#55

zak.
 • Postów: 1198
 • Tematów: 5
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

zastanawia mnie czemu dzieci (bo w końcu to wiek jeszcze dziecięcy) to robią

bo to przyjemne?

#56

limonka.
 • Postów: 920
 • Tematów: 29
 • Płeć:Kobieta
Reputacja ponadprzeciętna
Reputacja

Napisano

Zak, jak DWUNASTOLATEK ma czerpać przyjemność seksu, skoro nie ma o nim pojęcia najczęściej?! No weź się zastanów, laska co jej dopiero piersi urosły ma być dla kogoś podniecająca? Wybaczcie wulgarny język, ale mnie trzepie od takich wypowiedzi.

#57

Berith.
 • Postów: 1115
 • Tematów: 26
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

Mi tam wielkiej różnicy nie robi, w jakim wieku ktoś uprawia seks. Jeśli jest za obustronną zgodą, to niech robią co im się podoba.

#58

zak.
 • Postów: 1198
 • Tematów: 5
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

dla dwunastolatka, inna dwunastolatka moze byc podniecajaca
imo sprawa jest taka:
dwunastolatek ktory juz to robil wie o seksie wiecej niz 30latek - prawiczek

tak samo jak we wszystkim:
teoretyk moze miec o sobie wielkie mniemanie a i tak praktyka nieco sie od tej teorii rozni.
milego trzepania ^_^

#59

Szpetnysz.
 • Postów: 70
 • Tematów: 1
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

dla dwunastolatka, inna dwunastolatka moze byc podniecajaca


ba... zobacz na to.

Zak, jak DWUNASTOLATEK ma czerpać przyjemność seksu, skoro nie ma o nim pojęcia najczęściej?! No weź się zastanów, laska co jej dopiero piersi urosły ma być dla kogoś podniecająca? Wybaczcie wulgarny język, ale mnie trzepie od takich wypowiedzi.


odpowiedź na to pytanie daje następnik postowania czyli :

Mi tam wielkiej różnicy nie robi, w jakim wieku ktoś uprawia seks. Jeśli jest za obustronną zgodą, to niech robią co im się podoba.


buahaha ;]


PS.
Może robią to nie tyle dla przyjemności co dla szpanu przed kolegami ?
Pewnie Pala też papierosy i piją tanie wina, bo mają starsze rodzeństwo ;]


PS. Mango leci rep za całokształt odnośnie cnoty ;] Popieram to .


EDIT.
hmm dziwny związek z tematem - to mój 69 post ;p

Użytkownik Szpetnysz edytował ten post 25.03.2008 - 22:40


#60

Goccolo.
 • Postów: 92
 • Tematów: 6
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 1
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

A co do edukacji, którą często postulują szanowni dyskutanci. No dobrze, wszystko pięknie. Pozwolę sobie jednak zauważyć, że np. w Wielkiej Brytanii, gdzie edukacja seksualna jest rozpoczynana bardzo wcześnie ilość nastoletnich matek i przerywanych przez nastolatki ciąż wzrasta zamiast malec. I to wzrasta wraz z rozpowszechnianiem edukacji seksualnej :)

OK, ale na zachodzie występują jeszcze inne zjawiska, których nie ma w Polsce (nie na taką skalę), a które mogą mieć na to wpływ. Na przykład robienie gwiazd z debilek pokroju Paris Hilton  i  wpajanie  małym  dziewczynkom, że takie zachowania są teraz trendy i w ogóle super.
Muszę jednak przyznać, że może dochodzić do takiego paradoksu: dzieci, które będą miały w szkołach edukację seksualną będą myślały, że już wiedzą o seksie wszystko i są przez to tak dojrzałe, że mogą spokojnie go uprawiać.

Użytkownik Goccolo edytował ten post 25.03.2008 - 22:58 

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości oraz 0 użytkowników anonimowych

stat4u