Skocz do zawartości


 Ruszyła okolicznościowa Liga Typerów z okazji Euro 2024 - zapraszamy do typowania wyników meczów! 


Informacje o artykule

  • Dodany: 19.08.2014 - 21:18
  • Aktualizacja: 02.09.2014 - 11:36
  • Wyświetleń: 4046
  • Odnośnik do tematu na forum:
    http://www.paranormalne.pl/topic/35273-6-twarzy-ateisty/

    Podyskutuj o tym artykule na forum
 


* * * * *
0 Ocen

6 twarzy ateisty

Napisane przez Amontillado dnia 19.08.2014 - 21:18

10gzhxh.jpg

Naukowcy z Uniwersytetu w Tennessee dowodzą (w badaniach przeprowadzonych przez doktoranta Christopera F. Silver’a i kierownika projektu Thomasa J. Coleman’a), że ateiści tworzą grupę społeczną równie niejednorodną i zróżnicowaną jak w przypadku ludzi wierzących.

Większość poprzednich badań na tle religii upychało ludzi nie posiadających religijnych przekonań do niejednoznacznej szufladki: „niewierzący” – upraszczając tym samym wielce szerokie spektrum poglądów typowych dla tej grupy społecznej. Tymczasem według najnowszych badań wskazać można 6 typów niewierzących, a docelowo – w perspektywie 30 lat – wraz z postępującym ateizmem, tych grup może być już około 32. Warto jeszcze wspomnieć, że poniższa klasyfikacja zdążyła już uzyskać aprobatę stowarzyszenia American Atheists, według którego pozytywnie wpływa na zrozumienie wśród społeczeństwa, że nie wszyscy ateiści są tacy sami – tak samo jak nie wszyscy wierzący są tacy sami.

______________________________________________


1. Intelektualista

2z8yfx0.jpg

Jest to najbardziej liczna grupa. Intelektualny Ateista/Agnostyk poszukuje informacji i intelektualnej stymulacji zapobiegawczo poszerzając własną wiedzę w dziedzinie przede wszystkim ateizmu, a niekiedy także w dziedzinach związanych z ontologią (poszukiwaniem szeroko rozumianej Prawdy).

Lubi debatować i dyskutować na popularnych stronach oraz forach internetowych. Jest dobrze obeznany w książkach i artykułach dotyczących religii oraz ateizmu, wykazuje skłonność do częstego ich cytowania.
_____________________


2. Aktywista


2m5ldn5.jpg

Ateiści i agnostycy z etykietą „Aktywista” są najmniej narcystyczną grupą wśród niewierzących z najbardziej rozwiniętą potrzebą zaangażowania społecznego, przede wszystkim w kwestii sprawiedliwości. ‘Aktywista’ został scharakteryzowany jako najszczęśliwszy typ niewierzącego. Osobnicy z tej grupy zwykle uznają siebie samych za niewierzących otwartych na sprawy dotyczące wiary.

Aktywista nie zadowala się samą niewiarą w Boga – lubi opowiadać innym, dlaczego odrzucił religie i udowadniać o ile lepszy byłby świat, gdyby wszyscy zrobili to co on. Chętnie udziela się w tematach o problematyce politycznej, takich jak prawa homoseksualistów, feminizm, ochrona środowiska oraz prawa zwierząt.
_____________________


3. Poszukiwacz

2q1gpwx.jpg

Głównie agnostycy. Na grupę „Poszukiwaczy” składają się bowiem osobnicy, którzy nie są pewni co do istnienia Boga – zachowują przy tym otwarty umysł oraz uznają istnienie granic w możliwościach ludzkiej percepcji i poznania.

Poszukiwacz regularnie krytykuje i kwestionuje własne poglądy co sprawia, że nie ma on jednoznacznie ugruntowanego zaplecza światopoglądowego ani wiodącej ideologii. Nie oznacza to, że Poszukiwacz jest zdezorientowany – on po prostu przyjmuje taki stan rzeczy, akceptuje ciągłą niepewność.
_____________________


4. Anty-teista

b7cu49.jpg

Osobnik regularnie wypowiadający się przeciwko religii i wierze, sam siebie uznający za „diametralną opozycję dla ideologii religijnych”.

Anty-teista utożsamia religię z ignorancją. Postrzega wszystkie jednostki oraz instytucje z religią powiązane jako zacofane i szkodliwe dla społeczeństwa. Anty-teista prezentuje trzeźwe – według niego jedyne prawdziwe – zrozumienie niebezpieczeństw niesionych przez religie.

Anty-teista nie ukrywa swoich poglądów – wręcz przeciwnie, obnosi się z nimi. Jest im oddany i często wdaje się w konfrontacje na temat swojej niewiary. Uważa, że oczywiste błędy religii czy wiary powinny być agresywnie obwieszczane w każdy możliwy sposób.
_____________________

5. Nie-teista

1yty5y.jpg

Najmniej liczna grupa. Składają się na nią osobnicy, którzy nie uznają się ani za wierzących ani za niewierzących. W większości przypadków postawa Nie-teisty jawi się jako apatyczna i nie wyrażająca jakiegokolwiek zainteresowania tematem wiary.

W świadomości Nie-teisty religia nie odgrywa żadnej roli, nie ma też żadnego wpływu na jego światopogląd. Sam nie łączy się ani z ruchem ateistycznym ani agnostycznym. Nie-teista po prostu nie wierzy, a jego brak wiary łączy się z brakiem religii w jakiejkolwiek postaci; temat religii i wiary został całkowicie wykluczony z jego przestrzeni mentalnej.
_____________________

6. Rytualista

2exoal2.jpg

Nie wierzy w Boga, nie utożsamia się z żadną religią, zwykle nie wierzy w istnienie życia po śmierci – mimo wszystko wciąż uznaje za przydatne niektóre nauki i tradycje płynące z danej religii. Postrzega je jako mniej lub bardziej filozoficzne wskazówki jak żyć i osiągnąć szczęście – nie zaś jako drogę do transcendentnego wyzwolenia.

Rytualista może uczestniczyć w specyficznych obrzędach, ceremoniach, medytacjach czy ćwiczeniach jogi, itp. Najczęściej jego przywiązanie do rytuału jest wynikiem wpływu tradycji rodzinnych. Rzadziej zaś stanowi osobisty wyraz szacunku dla „głębokiej symboliki” zawartej w religijnych obrzędach i wierzeniach.
_____________________


A Ty? Jakim typem jesteś? ;)

_____________________

Tłumaczenie własne na podstawie: Źródło I, Źródło II
Zdjęcia z Google Images dopasowywałem sam, więc wszelkie pretensje o ewentualną niezgodność z tekstem kierować do mnie :)

  • 0