Skocz do zawartości


Informacje o artykule

  • Dodany: 11.04.2011 - 22:24
  • Aktualizacja: 12.05.2011 - 14:26
  • Wyświetleń: 5366
  • Odnośnik do tematu na forum:
    http://www.paranormalne.pl/topic/7983-eksperymenty-ze-zdalnym-postrzeganiem/

    Podyskutuj o tym artykule na forum
 


* * * * *
0 Ocen

Eksperymenty ze zdalnym postrzeganiem

Napisane przez Ivellios dnia 11.04.2011 - 22:24
Komentuj na forum

Zdalne postrzeganie stanowi kontrolowane użycie ESP (postrzegania pozazmysłowego) przy pomocy określonej metody. Używając zestawu protokołów (reguł technicznych), osoba dostrzegająca może zobaczyć cel - osobę, przedmiot lub zdarzenie - znajdujący się w bardzo dużej odległości. Tym, co odróżnia zdalne postrzeganie od postrzegania pozazmysłowego, jest to, że osoba używa określonych technik, których może się nauczyć od kogoś innego. Dziś także Ty możesz dokonać eksperymentu ze zdalnym postrzeganiem.

Stopień trudności: bardzo trudne.
Wymagany czas: do 6 godzin.

Pierwsza decyzja

Zdecyduj, kto będzie widzem (osobą która właściwie dokona zdalnego postrzegania) oraz kto będzie nadawcą (czyli kto "przetransmituje" informacje do widza).

Utwórz cel

Potrzebujesz jeszcze trzeciej osoby, która nie będzie włączona w eksperyment, wybierz też 15 do 20 możliwych celów - miejsc pozostających poza zasięgiem wzroku widza. Cele muszą naprawdę istnieć i raczej znajdować się w różnych odległościach. Wspomniana trzecia osoba powinna zapisać na kartce jakieś szczegóły dotyczące każdego celu.Informacja powinna zawierać główne cechy miejsca, które jest celem: położenie, cechy geograficzne, struktury i kierunki. Im więcej szczegółów, tym lepiej.

Zabezpiecz cele

Trzecia osoba powinna umieścić każdą kartkę z opisem celu w nieoznaczonej i nieprzeźroczystej kopercie. Przypieczętuj wszystkie koperty.

Wybierz cel

Poleć czwartej osobie, aby wybrała losową kopertę i wręczyła ją widzowi.

Zaplanuj czas

Zdecyduj, ile ma trwać właściwy eksperyment, kiedy ma się zacząć i kiedy skończyć. Na przykład, powiedzmy, że wybierasz początek o 10:00 i koniec o 11:00. W czasie trwania eksperymentu nadawca i widz nie powinni utrzymywać ze sobą kontaktu wzrokowego.

Otwórz kopertę

Z dala od widza nadawca powinien otworzyć kopertę i jako pierwszy zorientować się, gdzie znajduje się opisany na kartce cel. Nadawca powinien wówczas udać się do tego miejsca i być tam do momentu rozpoczęcia eksperymentu (w tym przypadku powinien się tam znajdować o godzinie 10:00).

Przygotuj widza

Zanim zaczniecie, widz powinien się przygotować poprzez uspokojenie się, ustawienie się w wygodnej pozycji i korzystanie z możliwie najmniejszej ilości rozrywek. Ubranie powinno być wygodne, widz powinien wyłączyć telefon i pójść zawczasu do łazienki, aby uniknąć ewentualnych przerw w eksperymencie. Powinien być możliwie najbardziej zrelaksowany; może także wykonać jakieś ćwiczenia oddechowe.

Początek nadawania

W ustalonym czasie nadawca powinien się znajdować w docelowym miejscu. Nadawca powinien rozejrzeć się dookoła i rozpocząć transmitowanie w myślach informacji o miejscu, w którym się znajduje. W transmisji powinny znaleźć się informacje o kolorach, kształtach, strukturach i inne szczegóły - także opisy zapachu.

Początek odbioru

W ustalonym czasie widz powinien być całkowicie odprężony i znajdować się w pozycji siedzącej z kartką papieru i ołówkiem lub długopisem w ręku. Powinien zapisywać wrażenia, które do niego docierają. Niech narysuje ujrzane kształty, zanotuje kolory i opisze wrażenia, których doznaje.

Notatki

Zanim eksperyment rozpocznie się na dobre, nadawca powinien sporządzić pewne notatki dotyczące specyfiki docelowego miejsca. Mogą to być także zdjęcia lub materiały filmowe.

Ocena

Gdy eksperyment dobiegnie końca, notatki widza i nadawcy (a także zdjęcia, jeśli są jakieś) powinny zostać przekazane bezstronnej osobie (takiej która nie ma żadnego związku z eksperymentem), która będzie pełniła rolę sędziego. Sędzia porównuje następnie notatki widza i nadawcy, aby określić, czy eksperyment ze zdalnym postrzeganiem się powiódł, czy też nie.

Werdykt

Na koniec wszyscy uczestnicy eksperymentu mogą się zebrać w jednym miejscu, by wysłuchać werdyktu sędziego, obejrzeć wszystkie materiały i odkryć ilość lub procent pokrywających się szczegółów.

Zaplanuj kolejny eksperyment

Obojętnie, czy skutki poprzedniego eksperymentu są zadowalające, czy też nie, zaplanuj kolejny eksperyment. Eksperymenty psychiczne zabierają trochę czasu i mają własną praktykę. Nie rezygnuj z nich.

Podziel się swoim sukcesem

Jeśli eksperyment ze zdalnym postrzeganiem zakończył się pomyślnie, daj nam znać. Wyślij nam szczegóły eksperymentu, tak aby mogła się z nim zapoznać większa ilość czytelników naszej strony.

Wskazówki:

Gdy trzecia osoba wybiera docelowe miejsca, to warto, aby wybrała miejsca posiadające silne, rzucające się w oczy i unikalne cechy wizualne. Może to uczynić transmisję i recepsję celu łatwiejszymi i bardziej ścisłymi.

Pod żadnym pozorem ani przed ani podczas eksperymentu widz nie powinien się widzieć ani też rozmawiać z osobami wybierającymi cele oraz sporządzającymi kartki i koperty. Zapobiegnie to przypadkowemu przeciekowi jakichkolwiek informacji o celach.

Gdy widz zapisuje i rysuje jakiekolwiek wrażenia, nie próbuj ich interpretować, analizować ich lub domyślać się, o co w nich chodzi. Sam zapisuj swoje pierwsze odczucia bez jakiejkolwiek cenzury lub osądu. Pozwól rzeczom się dziać.

U niektórych widzów wskazane jest raczej, aby siedzieli i byli odprężeni podczas odbierania wrażeń. Dobrze jest, gdy taki widz mówi, co "widzi" i ma u swojego boku osobę zapisującą wszystko, co powie. Warto nagrać wszystko na kasecie audio lub sfilmować eksperyment (osoba zapisująca powinna podczas nagrania siedzieć cicho).

Próbuj dalej. W przeciwieństwie do doświadczeń chemicznych, w których mieszasz dwie substancje i zawsze otrzymujesz to samo, eksperymenty psychiczne takie jak ten ze zdalnym postrzeganiem nie są zawsze pewne. Rezultaty zmieniają się tak, jak ludzie biorący udział w eksperymencie, a także tak jak czas, miejsce i inne okoliczności. Ale eksperymentuj dalej. Możesz spostrzec, że Twój procent "trafień" z czasem wzrośnie.


Stephen Wagner, http://paranormal.about.com
Tłumaczenie: Ivellios
Paranormalne.pl
źródło: http://www.paranormalium.pl
  • 0