Skocz do zawartości
Zdjęcie

Przesłanie z Gwiazd - Crop Circle Ship


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
25 odpowiedzi w tym temacie

#1

Eury.

  Researcher

 • Postów: 3467
 • Tematów: 975
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 108
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Kręgi zbożowe - piktogramy - czy są czymś więcej niż tylko pięknymi fantazyjnymi wzorami, stworzonymi przez bliżej nieokreśloną siłę, lub wg. wielu osób, wyłącznie przez ludzi? Poniższe opracowanie, które w formie kolejnych tomów, sukcesywnie publikowane będzie na łamach serwisu Paranormalne.pl będzie miało na celu pokazać i przekonać, że piktogramy, które nie zostały stworzone ludzką ręką, stanowią największą zagadkę ludzkości, a każdy z nich jest fragmentem ogólnie pojętej całości.

Piktogramy stanowią...


Dołączona grafika

Zgodnie z klauzulą

The text may be reposted on other websites provided that the material remains intact and unedited,
and www.cropcircleship.com is clearly shown as the source of the information.


Na prawach własności

Copyright 2006 Jeremy Stride
Images marked with CropCircleShip.com are Copyright 2006 Jeremy Stride

CropCircleShip.com

Tłumaczenie i opracowanie
Eurycide
www.paranormalne.pl
Bez praw do powielania tłumaczenia tego tekstu
poza macierzystym serwisem Paranormalne.pl


~~~

TOM1 - Wprowadzenie

TOM2 - Wodór i Woda

TOM3 - Czworościan Foremny

TOM4 - Sfera Wody


 • 0#2

Eury.

  Researcher

 • Postów: 3467
 • Tematów: 975
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 108
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

TOM 1 - WPROWADZENIEPiktogramy - niektórzy uznają je za wytwór sił natury. Jeszcze inni twierdzą, że wszystkie są dziełem człowieka, który w swojej fantazji stworzył perfekcyjne figury i wzory geometryczne w zbożu. Po co? Dla sławy, rozgłosu i własnej satysfakcji. Tymczasem setki najbardziej znanych piktogramów powstało w sposób zupełnie niewyjaśniony, a na świecie trudno znaleźć grupę tzw. circlemakerów (osób zajmujących się tworzeniem piktogramów), która przyznała się do stworzenia jednego z tych dzieł sztuki. Wątpliwości mogłyby rozwiać próby powielenia najbardziej znanych piktogramów, jednakże nie ma chętnych, którzy podjęliby się takiego zadania. Przyjmijmy jednak, że wszystkie piktogramy bez wyjątku są dziełem człowieka. Co zrobić w sytuacji, w której okazuje się, że istnieje pewien schemat, lub porządek, który łączy piktogramy w jedną całość tworząc coś na kształt obrazkowej instrukcji? Jeśli tylko nasz tok myślenia i analizy kolejnych wzorów są prawidłowe, trudno uznać, że niezależne grupy circlemakerów rozsiane po całym świecie, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat współpracowały ze sobą w ramach jakiegoś szeroko zakrojonego projektu. Przyjmijmy zatem, że rzeczywiście istnieje pewien szablon, schemat czy instrukcja. W takim wypadku, mamy do czynienia albo z działaniem nieznanej nam siły wyższej, albo piktogramy są projektem w całości nadzorowanym. W każdym z tych przypadków szybko okazuje się, że żaden wzór nie jest bez znaczenia, a do złożenia całości potrzebujemy każdego nawet najmniej złożonego piktogramu.

Dołączona grafika


Poniższa seria artykułów ma na celu ukazać, że wszystkie piktogramy, które nie powstały z rąk człowieka*

* - do których stworzenia nie przyznała się żadna organizacja lub nie udało się wykonać powielenia wzoru w zbożu.


składają się na schemat budowy powietrznego fizycznego pojazdu - statku, wykorzystującego w swojej budowie takie składniki jak wodór, woda i mikrofale. Urządzenie ma wykorzystywać tzw. wolną energię, tworzyć własne pole grawitacyjne i umożliwiać podróże gwiezdne.

W tym punkcie należy wspomnieć, że istnieje możliwość, aby fragmenty całej układanki znajdowały się także w niektórych piktogramach wykonanych przez grupy circlemakerów. Być może istnienie prawdziwych formacji ma głęboki wpływ na świadomość człowieka i kolejne wzory tworzone są na podobieństwo tych autentycznych. Ten fakt, może negatywnie oddziaływać na prezentowaną teorię gwiezdnego statku, jednakże z uwagi na szacunek dla czytelników, należało go przytoczyć.

Podczas gdy charakter wielu formacji zbożowych jest unikalny, istnieje wiele wskazówek, które mówią nam w jaki sposób połączyć "kolejne kropki" zagadki piktogramów. Formacje opierają się o figury geometryczne takie jak okręgi - które mogą symbolizować kule, kwadraty - mogące symbolizować piramidy, linie - mogące symbolizować mikrofale, punkty - mogące symbolizować atomy wodoru, pierścienie o symbolice magnesów itp.

Dołączona grafika


Informacje prezentowane w kolejnych tomach pokażą, że koncepcja gwiezdnego statku ukrytego pod postacią wielu piktogramów jest bardzo realna, biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że nasza obecna wiedza jest niekompletna, a równolegle wciąż przeprowadzana jest analiza istniejących i pojawiających się każdego roku formacji.


Kolejne tomy tego opracowania oparte będą o następujące idee:
 • Większość autentycznych piktogramów stanowi fragment instrukcji dotyczącej budowy latającej maszyny lub statku powietrznego
 • Wszystkie piktogramy stanowią fragment jednej konstrukcji, a poszczególne piktogramy odnoszą się do różnych fragmentów tego samego obiektu.
 • W śród formacji istnieje wiele subtelnych detali, które na pierwszy rzut oka nie mają znaczenia. W rzeczywistości ich celem jest zwrócenie naszej uwagi na pewne techniczne detale projektu.
 • Istnieje wiele formacji, które przekazują nam unikalny zakres wiedzy, z tego też powodu istnieje konieczność dokumentowania każdego pojedynczego piktogramu.
 • W większości przypadków, w których mamy do czynienia z formacjami, które powstały obok siebie w tym samym czasie, okazuje się, że istnieje pomiędzy nimi silny technologiczny związek.
 • Zakładamy, że piktogramy tworzone są przez rodzaj kosmicznej świadomości, której celem jest pomoc w trudnym okresie naszej ewolucji.


Witaj na pokładzie Gwiezdnego Statku!


C.D.N


 • 0#3

Eury.

  Researcher

 • Postów: 3467
 • Tematów: 975
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 108
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

TOM 2 - WODÓR I WODA1 lipca 1991 roku, odkryta została następująca formacja w zbożu. To doskonały przykład bardzo prostej idei, która pozwala nam zrozumieć inne piktogramy.

Dołączona grafika


Utworzony piktogram prezentuje cząsteczkę wody. Większość ludzi wie, że ta zbudowana jest z 1 atomu tlenu i 2 atomów wodoru. Niewielu jednakże wie, że w standardowej cząsteczce wody, wiązania atomów wodoru we wzajemnej relacji tworzą kąt 105 stopni. Badania piktogramu pokazały, że zboże ugniecione w miejscu wiązań atomowych tworzy dokładny kąt 105 stopni.

Dołączona grafika


Na tej podstawie zdefiniowano poszczególne atomy. Dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu.

Dołączona grafika


W piktogramach, w szczególności na obszarze Hampshire w Wielkiej Brytanii, od roku 1999 mogliśmy obserwować występowanie owych dwóch atomów wodoru pośród przeróżnych formacji. Przykładowa formacja z wyróżnionymi atomami wodoru widoczna jest poniżej.

Dołączona grafikaDołączona grafika


Wracając do piktogramu z roku 1991, w kolejnych tomach pokażemy, że elementy B i C to inne reprezentacje cząsteczki wody.

Dołączona grafika


Warto zapamiętać powyższe symbole. Pozwolą nam one bowiem identyfikować atomy wodoru w obszarach formacji - występujące zazwyczaj w postaci dwóch punktów stojącego zboża. Za pomocą tego prostego piktogramu, zwrócono naszą uwagę na wodór.

Pośród rozlicznych formacji, zidentyfikowaliśmy także elementy reprezentujące ciecz - wodę, widoczne na poniższych przykładach. Widzimy reprezentację wody i wody wewnątrz sfery.

Dołączona grafika


Dołączona grafikaC.D.N


 • 0#4

Eury.

  Researcher

 • Postów: 3467
 • Tematów: 975
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 108
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

TOM 3 - CZWOROŚCIAN FOREMNYStruktura czworościanu foremnego została częściowo skonstruowana przez Chrisa Hardeman'a (więcej informacji: cropcircleship.com), w rezultacie udało się uzyskać efekt lewitacji!

Kiedy przechodzimy do opisu elementów konstrukcji, ciężko ocenić od którego elementu zacząć. Struktura tzw. czworościanu foremnego wydaje się jednakże dobrym punktem wyjścia, gdyż bez tej struktury, obiekt opisany pod postacią piktogramów nie mógłby funkcjonować. Szkielet obiektu opiera się o czworościan foremny (lub tetraedr) i składa się z rurek i sfer połączonych ze sobą.

Siła tej struktury tkwi w magnetronie (lampie elektronowej, która generuje mikrofale). Magnetron umiejscowiony jest na szczycie konstrukcji i przesyła fale mikrofalowe w dół.

Dołączona grafika
Konstrukcja czworościanu foremnego oparta o rurki i sfery; posiada tzw. wewnętrzne i zewnętrzne jądro.


Na poniższym schemacie, wewnętrzne jądro oznaczono kolorem czerwonym, a jądro zewnętrzne kolorem niebieskim.

Dołączona grafika


Wewnętrzne jądro przeznaczone jest dla fali mikrofalowych, podczas gdy zewnętrzna część struktury tetraedru dla wodoru i wody.


Konstrukcja czworościanu opiera się o sfery o trzech różnych wielkościach. Zostały one opisane jako sfery S1, S2 i S3:

S1 odnosi się do 3 najmniejszych sfer umiejscowionych w górnej części konstrukcji.

S2 odnosi się do 3 średniej wielkości sfer

S3 odnosi się do największego zestawu sfer w dolnej części konstrukcji.


Termin "zestaw sfer" będzie odnosił się do zestawu 3 sfer o różnych wielkościach (po jednej dla każdej wielkości) tworzący krawędź czworościanu. Na poniższym rysunku terminem Sphere Set - zestaw sfer, oznaczono jedną z 3 krawędzi czworościanu. Zestaw składa się z 3 sfer (S1, S2 i S3) o różnej wielkości. Współczynnik skali pomiędzy sferami wynosi 1:2:6

Dołączona grafika


Pojedyncza krawędź czworościanu znajduje swoje doskonałe odniesienie w piktogramach. Poniżej piktogram z roku 1999 obrazujący fragment struktury.

Dołączona grafika


Na piktogramie widzimy jedną z krawędzi tetraedru. Symbolami S1, S2 i S3 oznaczono kolejne sfery konstrukcji. Obiekty oznaczone jako SZ i U zostaną opisane w dalszej części.

Dołączona grafika


Poniżej odniesienie do konstrukcji.

Dołączona grafika


Czym jest jednak czwarta sfera, znajdująca się w środkowej części piktogramu, obrysowana żółtym prostokątem poniżej?

Dołączona grafika


Widoczny obiekt jest tzw. Sferą wody (z ang. watersphere), która umiejscowiona jest w samym środku struktury tetraedru. Jeśli przyjrzymy się bliżej, na powyższym zdjęciu dostrzeżemy połówkę okręgu, obrysowaną białym prostokątem. Druga połowa tego okręgu ukryta jest "za" krawędzią lub rurką. Ta informacja mówi nam, że obiekt (sfera wody) znajduje się poza lub nie w tej samej sekwencji co pozostałe sfery. Inaczej mówiąc, sfera wody nie znajduje się w jednej linii z obiektami S1, S2 i S3.

Sfera wody (watersphere) znajduje się w samym centrum konstrukcji tetraedru, co zaprezentowano na poniższym schemacie.

Dołączona grafika


Poniżej znajduje się kolejny interesujący piktogram, który prezentuje konstrukcję czworościanu, tym razem w widoku z góry. Piktogram ten pojawił się na obszarze Hampshire w Wielkiej Brytanii w lipcu 1999 roku.

Dołączona grafika


W centrum formacji widzimy środkową rurkę, która rozgałęzia się tworząc trzy krawędzie konstrukcji, zawierające kolejne sfery S1, S2 i S3. Dostrzegamy także atomy wodoru, połączone z zewnętrzną częścią konstrukcji - tzw. jądrem zewnętrznym.

Dołączona grafika


Poniżej inny piktogram prezentujący krawędzie i sfery czworościanu w widoku z góry.

Dołączona grafika
C.D.N


 • 0#5

Vodzus.
 • Postów: 65
 • Tematów: 1
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Jak dla mnie tom drugi jest mocno naciągany. Takie znajdowanie baranków w chmurach.

Skąd wiecie, ze na pierwszym zdjęciu piktogramu jest wodór? Jak dla mnie to dwie kropki. Zwłaszcza, że tlenu nigdzie nie widać.

No a te dwa zdjecia z "obrazkową" wodą... Ludzie, co wskazuje, że to woda?
 • 0

#6

AriGroundZero.
 • Postów: 109
 • Tematów: 4
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

na TyTubie sa filmiki o tym i na wikipedi jest obszerny artykuł
 • 0

#7

Wildens.
 • Postów: 321
 • Tematów: 4
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Racja, trochę naciągane, widać, że pisane pod teorię tego statku, takie znaki na pewno można by zinterpretować na x różnych sposobów..
Czyta się ciekawie, dlatego nic na razie nie neguję, zobaczymy jakie będą dalsze części.

Pozdrawiam
Olek.
 • 0

#8

Jack Bauer.
 • Postów: 174
 • Tematów: 4
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Teraz już tego nie poczytam. Ale jak sobie pośpię to z chęcią zagłębie się w tą zachęcającą lekturę :)
Widziałem filmiki, które traktują właśnie o tym.
Myślę, iż coś w tym jest...
 • 0

#9

Eury.

  Researcher

 • Postów: 3467
 • Tematów: 975
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 108
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

TOM 4 - SFERA WODYSfera wody (watersphere) jest obiektem, znajdującym się w centrum omawianego wcześniej czworościanu. Obiekt ten jest bardzo złożony.

Dołączona grafika


Sfera wody wydaje się obiektem, wykorzystującym proces super wydajnej elektrolizy* jako rezultat połączonych form energetycznych, tzn. dużej szkieletowej struktury czworościanu, mniejszej czworobocznej piramidy w centrum sfery wodnej, struktur elektrycznych i innych.

* - proces rozkładu związków chemicznych i separacji produktów tego rozkładu pod wpływem przepuszczania przez nie prądu elektrycznego.


Poprzez proces elektrolizy, rozdzielamy wodę na wodór i tlen, po czym cząsteczki składowe łączone są na powrót do postaci wody. Proces ten powtarza się, dostarczając energii całej konstrukcji.

W rezultacie procesu elektrolizy jaki zachodzi w opisywanej konstrukcji, okazuje się, że łącząc cząsteczki wodoru i tlenu do postaci wody uzyskujemy więcej energii niż tej energii tracimy na rozkład wody do postaci składowych cząsteczek wodoru i tlenu. Tym sposobem uzyskujemy nadmiar energii, która to dostarczana jest w sposób ciągły. Ta znakomita idea opiera się o fakt, że woda może być w tym przypadku wykorzystywana i przetwarzana w nieskończoność, z ewentualną koniecznością sporadycznego uzupełniania jej braków.


Jak wygląda Sfera Wody?

Sfera wody przedstawiana w obrębie piktogramów przyjmuje kilka form, które zmieniały się nieco na przestrzeni ostatnich lat. W latach 90, począwszy od 1990 roku, sfera wody przedstawiana była jako koło otoczone dwoma pierścieniami. Słynna formacja na obszarze Barbury Castle w Wielkiej Brytanii stanowi doskonały przykład prezentacji tego obiektu. Środkowe koło i dwa pierścienie reprezentują sferę wody.

Dołączona grafika


W ostatnich latach, sfera wody zaczęła pojawiać się w postaci dużego okręgu z perfekcyjnym kwadratem wewnątrz (wzór tego kwadratu różni się w zależności od aspektu technologicznego, jaki w danym momencie zostaje nam przekazany).

Dołączona grafika


W roku 2003 pojawiła się formacja stanowiąca formę przejściową od dawnej reprezentacji sfery wody - w postaci koła i dwóch pierścieni - do prezentacji aktualnej, w postaci okręgu z wpisanym kwadratem. Formacja ta zwraca naszą uwagę na zmianę sposobu reprezentacji obiektu.

Dołączona grafika


Ważnym punktem naszych rozważań są informacje, które mówią nam, że sfera wody - znajdująca się w centrum szkieletu czworościanu, połączona jest z grupą sfer S2, jak na rysunku poniżej:

Dołączona grafika


Informują nas o tym kolejne formacje. Poniżej sfera wody (watersphere) połączona z zestawem sfer S2.

Dołączona grafika


Poniżej zestaw sfer S1 i S2 konstrukcji czworościanu i widoczna sfera wody, oznaczona dodatkowym pierścieniem. Wzór umiejscowiony poniżej zostanie opisany w dalszej części.

Dołączona grafika


Kolejna reprezentacja:

Dołączona grafika


Możemy pójść o krok dalej i spojrzeć na kolejny ciekawy przykład, jak ten zaprezentowany poniżej. Na chwilę obecną zignorujmy wszystkie elementy piktogramu, które nie zostały do tej pory wyjaśnione i skupmy się tylko na sposobie połączenia pomiędzy S1, S2 i S3, a sferą wody. Jak widać, pierwszy poziom połączenia sfer to połączenie sfery wody i sfer grupy S2.

Dołączona grafika


Ostatni przykład przedstawia symbol:

Dołączona grafika

który odpowiada za procesy związane z wolną energią. Symbol ten łączy grupę S2 ze sferą wody.

Dołączona grafika


W chwili obecnej nasz model zaprezentowany jest poniżej. Znamy lokalizację sfery wody i wiemy jak ją identyfikować. Jakkolwiek jednak, wszystko jest nieco bardziej skomplikowane niż zamieszczony poniżej schemat.

Dołączona grafikaC.D.N


 • 0#10

oliver axel.
 • Postów: 349
 • Tematów: 15
 • Płeć:Nieokreślona
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

dla tych którzy mówią ,że naciągane zobaczcie film, widać na nim jak część konstrukcji lewituje, więc nie ma co się spierać działa :) swoją drogą to nawet autor konstrukcji nie wie jak to możliwe :lol
 • 0

#11 Gość_Queen Inga

Gość_Queen Inga.
 • Tematów: 0

Napisano

Co autor, to teoria, możemy się do niej przychylić, lub nie. Ci ludzie chcą znaleźć odpowiedź na pytania które wprost dręczą nas wszystkich: Jaki przekaz zawierają piktogramy, oraz kto jest ich autorem? Nie istotne czy prawdziwa jest teoria pana X czy pana Y, możliwe że jedna z nich, a możliwe, że każda jest chybiona, a prawda leży zupełnie gdzie indziej i jest nadzwyczaj banalna.
Każdy pomysł na rozwiązanie zagadki kręgów jest dobry, bo każdy daje możliwość innego spojrzenia na temat, w którym jak mogło by się wydawać powiedziano już prawie wszystko, a jednak nie do końca. ;)
 • 0

#12

oliver axel.
 • Postów: 349
 • Tematów: 15
 • Płeć:Nieokreślona
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Inga masz racje , ale jeżeli obiekt na filmie a raczej jego część lewituje, to można przyjąć ,że mała część tajemnicy piktogramów jest odsłonięta :)
 • 0

#13

Indoctrine.
 • Postów: 1450
 • Tematów: 7
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

W jaki niby sposób na tym filmie widać, że coś lewituje?
 • 0

#14

Ladd.
 • Postów: 1115
 • Tematów: 49
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja bardzo dobra
Reputacja

Napisano

Bardzo ciekawe :] , tylko kto poznajduje te wszystkie piktogramy które składają się w jedną wielką układanke ;)
 • 0

#15

Tiamat.
 • Postów: 3048
 • Tematów: 29
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja ponadprzeciętna
Reputacja

Napisano

Mozna wiedziec o jakim filmie mowicie ?
 • 0


 

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości oraz 0 użytkowników anonimowych

stat4u