Skocz do zawartości
Zdjęcie

Telepatia w pojęciu ogólnym


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
55 odpowiedzi w tym temacie

#1

Eury.

  Researcher

 • Postów: 3467
 • Tematów: 975
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 108
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Od zamierzchłych czasów ludzkość intryguje zagadnienie bezpośredniego czytania w cudzych umysłach i narzucania swoich myśli innym. W dawnych czasach zagadnienie to stanowiło głównie domenę magii i innych tajemnych systemów. Co najmniej od XIX. bywa również obiektem zainteresowania naukowców, pisarzy sf i fantazy.

Słowo telepatia weszło na stałe do naszych słowników i każdy wie, że oznacza komunikację umysłów jednak śledząc literaturę zajmującą się tym tematem łatwo zauważyć, że każdy autor piszący o tym zjawisku rozumie pod tym pojęciem zupełnie coś innego. Czym więc jest telepatia i czy istnieje to zagadnienia, nad którymi spróbujemy się tu zastanowić.

Czym jest telepatia?

„Telepatia zjawisko przyjmowania treści cudzej świadomości bez dostrzegalnego fizycznego pośrednictwa”. Taką definicję znalazłem w słowniku wyrazów obcych (Wiedza Powszechna W-wa 1971). Przyjmując za podstawę taka definicję, można stwierdzić, że telepatia jest zjawiskiem powszechnym i różnorodnym. Powszechnym, ponieważ każdy gdyby się zastanowił mógłby przytoczyć z własnego życia przypadki „przyjmowania treści cudzej świadomości bez dostrzegalnego fizycznego pośrednictwa”. Różnorodnym, ponieważ obejmuje szereg zjawisk różnego typu. Od niejasnych przeczuć, poprzez sny, wizje, odczucia aż do niezwykłych korelacji w działaniach czy odczuciach różnych osób.

W minionych czasach przeprowadzano wiele doświadczeń nad telepatią. Najbardziej rozpowszechnione to eksperymenty z kartami zenera, wyniki, których weryfikowane są statystycznie. Eksperymenty z telepatycznym odbiorem obrazów jak słynne eksperymenty prof. Leonida Wasiliewa, Bretislava Kafki, dr Montaque Ulmana i Stanleya Krippnera i innych dowiodły nie tylko istnienia telepatii, ale również tego, że każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu posiada te zdolności. Prowadzono również eksperymenty z ludźmi a nawet roślinami, z których niezbicie wynikał fakt istnienia telepatii.
Fakt istnienia pozazmysłowych form komunikacji był już dobrze znany w XIX w i stanowił obiekt rzetelnych badań naukowych warto chociażby wspomnieć o prof. Julianie Ohorowiczu i jego słynnej pracy o sugestii mentalnej. Mimo tak długotrwałych badań tego zjawiska do dziś pozostaje zagadką jego mechanizm i natura.

Jak działa telepatia?

Przeciętnemu człowiekowi telepatia kojarzy się z rozmową w myśli z inną osobą, tymczasem telepatia wygląda zupełnie inaczej. Jedno, co można na jej temat powiedzieć to to, że na pewno nie jest pozafizycznym przekazem werbalnym. Większość badaczy telepatii zdaje się sądzić, że jest to przekaz obrazów, czego niezbicie dowodzi kierunek prowadzonych przez nich eksperymentów, wiele jednak wskazuje na to, że aczkolwiek obrazy mogą odgrywać e telepatii pewną rolę to głównym kanałem telepatii są emocje, odczucia i idee. Sugerują to wyraźnie zniekształcenia i sposób odbioru przekazów telepatycznych.

Typowym przykładem oddziaływań telepatycznych jest diagnozowanie i bioenergoterapia na odległość, tu wyraźnie widać jak wielką rolę odgrywają emocje odczucia i idee. Należy pamiętać, że telepatia odbywa się głównie na poziomie podświadomym. Podświadomość zaś posługuje się głównie emocjami, wyobrażeniami, skojarzeniami, symbolami i odczuciami. Mechanizmy pozyskiwania informacji tymi kanałami można prześledzić na przykładzie jasnowidzenia, czy diagnozy mentalnej opisanej dobrze przez L.E. Stefańskiego, Sherwooda, czy Silvę. Jak widać posługiwanie się telepatią wymaga zupełnie innego sposobu myślenia i funkcjonowania umysłu niż ten do jakiego przywykliśmy na co dzień. Na co dzień myślimy słowami, posługujemy się logiką, podczas gdy w przypadku telepatii musielibyśmy posługiwać się emocjami, wyobraźnią, symbolami i skojarzeniami. Jest to sposób myślenia dla większości z nas obcy i niezrozumiały. Z tego względu mimo iż telepatia jest powszechna, pozostaje domeną bardzo nielicznych i jako taka wydaje się nieuchwytna i efemeryczna.

Czy można nauczyć się posługiwać telepatią?

Jak dowodzą wieloletnie badania L.E. Stefańskiego, przynajmniej w pewnym zakresie jest to możliwe. Co prawda L.E. Stefański prowadził głównie badania dotyczące jasnowidzenia jednakże mechanizm jest ten sam co przy telepatii więc można wyniki jego badań przenieść na telepatię. Na ten sam wniosek wskazują osiągnięcia zaawansowanych adeptów kursów Silvy, oraz różnych systemów duchowego uzdrawiania.

Piszę w pewnym zakresie ponieważ telepatia wydaje się być bardzo rozległą i złożoną dziedziną posiadającą wiele aspektów. O ile nawiązanie mentalnego kontaktu z określoną osobą i odczytanie jej stanu zdrowia czy stanu emocjonalnego dla adepta DU czy doświadczonego bioenergoterapeuty, lub kogoś w tym stylu z reguły nie stanowi problemu. O tyle osiągnięcie czegoś więcej nie jest już takie proste. Podobnie w drugą stronę; o ile doświadczony o pewnej sensytywności adept DU, doświadczony bioenergoterapeuta z reguły jest w stanie bez większych problemów odczuć, że ktoś jemu podobny próbuje nawiązać z nim kontakt o tyle precyzyjny odbiór przesłania jest czymś nieporównanie trudniejszym nie wspominając już o kontakcie dwustronnym. Nie twierdzę, że jest to niemożliwe, ale nie jest łatwe. Znam tylko dwie osoby którym faktycznie to wychodziło. I niezbędny do tego był długotrwały, systematyczny trening.

W Tybecie istniał rozwinięty system skutecznego kształcenia telepatów, który nie dość, że był długotrwały wymagał specjalnych zdolności i wielu wyrzeczeń - warunków dzis praktycznie nie osiagalnych wspomina o nim A Neel w swej ksiązce "Mistycy i cudotwórcy Tybetu": :

“Na fali wiatru”

Oto w streszczeniu zasadnicze punkty ćwiczeń dla tych, którzy uprawiają przesyłanie myśli na odległość.

Uczeń musi przede wszystkim odbyć wszystkie ćwiczenia polecane dla osiągnięcia transu, skoncentrowania swych myśli na jednym przedmiocie i całkowitego zapomnienia o istnieniu wszystkiego innego.

Należy również odbyć praktykę uzupełniającą, która polega na “oczyszczeniu” umysłu ze wszystkich myśli – tak aby ustaliła się w nim absolutna cisza i spokój.

Z kolei następuje analiza i rozróżnianie wszelkich wpływów, które wywołują nagłe, pozornie nie dające się wytłumaczyć wrażenia natury psychicznej lub nastroje, jak radość, przygnębienie czy lęk, jako też nagłe przypominanie sobie osób, rzeczy i wypadków nie mających żadnego zgoła związku z rzeczywistością otaczającą ucznia.

Gdy uczeń już w ciągu dłuższego czasu sam odbywa przepisane ćwiczenia, może wreszcie rozpocząć medytacje wspólnie ze swym nauczycielem. Zamykają się oni w zacisznym, na wpół przyćmionym pomieszczeniu i skupiają swe myśli na jednym przedmiocie.

Po pewnym umówionym czasie uczeń opowiada swemu nauczycielowi o kolejnych fazach swych rozmyślań, które porównuje się z odpowiednimi fazami medytacji nauczyciela, po czym notuje się punkty zgodne i sprzeczne.

Następnie uczeń powstrzymuje się w miarę możności od samodzielnego myślenia, umysł swój “opróżnia” ze wszystkich pojęć, rozważań i wyobrażeń i czuwa tylko nad mimowolnym i nieoczekiwanym powstawaniem w nim myśli nie będących wszak podkładem jego własnego stanu psychicznego i zmysłowego. Jednoczenie notuje sobie swoje subiektywne obrazy myślowe.

Po skończeniu medytacji uczeń znów zdaje sprawę z tych myśli i wyobrażeń swemu nauczycielowi, który stwierdza, czy odpowiadają one myślom i obrazom sugerowanym uczniowi.

Dalej nauczyciel przesyła w myśli rozkazy uczniowi znajdującemu się od niego w niewielkiej odległości. Jeżeli uczeń zrozumiawszy je należycie powtarza je lub wykonuje, ćwiczenie trwa dalej, przy czym odległość pomiędzy uczniem a nauczycielem stopniowo bywa zwiększana.

Głębsze czytanie myśli czy intencji z innych umysłów to sztuka dla wybrańców posiadających niezwykłe wrodzone predyspozycjie lub takich którzy przeszli wieloletni specjalistyczny trening pod okiem mistrzów - przy czym oznacza to raczej odbiór ogólnej koncepcji dotyczącej tego co inna osoba myśli i najczęściej jest to możliwe tylko przy kontakcie wzrokowym, rzadko zaś zdarza się na odległość.

Jeśli chodzi o przesyłanie własnych myśli, sugestii czy emocji innym, to również wydaje się to wymagać głębszego treningu i posiadania pewnych predyspozycji w tym kierunku. Przy czym wydaje się, że nastawienie odbiorcy tych przekazów jest tu czynnikiem bardzo istotnym. Wiem, że tego typu badania były prowadzone nie znam jednak wyników tych badań.

Czy telepatia może mieć praktyczne zastosowanie?

Teoretycznie tak, praktycznie nie za bardzo. Teoretycznie poznawanie nastawień emocjonalnych, czy zamiarów innych osób wydaje się być użyteczne. W praktyce jednak rozwinięcie swojej sensytywności do tych rozmiarów wymagało by długiego systematycznego treningu i bardzo utrudniło by nam funkcjonowanie w świecie. Żyjemy w świecie w którym otaczają nas rzesze ludzi o wzburzonych i rozchwianych emocjach. Gdybyśmy musieli doświadczać tych pomieszanych emocji w pełni świadomie stało by się to naszym przekleństwem i utrudniało nasze funkcjonowanie miast go ułatwiać.

Z kolei narzucanie innym swoich sugestii dla osiągnięcia własnych celów wymagałoby znajomości psychiki osoby na która wpływamy oraz sensytywności pozwalającej śledzić efekty naszych poczynań co pociągało by za sobą oprócz przykrych konsekwencji oddziaływań emocji innych, wymagało by więcej zachodu niż osiągnięcie celu innymi metodami. Dodatkowa trudnością dla większości zainteresowanych nie do przejścia była by konieczność długotrwałego systematycznego treningu z innymi osobami.

Z tego względu telepatia zapewne nadal pozostanie domeną magów i mistyków.

źródło: otwartyumysł.republika.pl
 • 2#2

Asef.
 • Postów: 449
 • Tematów: 28
 • Płeć:Nieokreślona
Reputacja Nieszczególna
Reputacja

Napisano

Telepatia

Telepatia to komunikacja z umysłu do umysłu (z ang. Mind-to-mind), sprawiająca, że czujemy, myślimy w ten sam sposób nie używając głosu, symboli albo czego jakiejś innej rzeczy będącej bezpośrednim środkiem kontaktu. Telepatia to nadawanie i odbieranie informacji, zwłaszcza myśli, między ludźmi z nieograniczonej odległości bez pośrednictwa zmysłów. Zjawisko telepatii nie zostało dotychczas naukowo potwierdzone. Istnieją rzeczy w naszym życiu, trudne do wytłumaczenia. Pomyślmy na przykład jak nasi rodzice są w stanie wzbudzić w nas poczucie winy niezależnie jak daleko bylibyśmy od nich.

Zdolności do telepatyczne ma każdy z nas, ale być może Bóg wyłączył je dla naszego dobra. Być może jest tak że jesteśmy połączeni z sobą nawzajem bardziej za sprawą więzi opartej na zaufaniu, współdziałaniu i miłości niż na świadomości czytania myśli bądź ""wszczepiania"" komuś swoich. Co w takim razie z symboliką, sztuką wizualną, literaturą, sztuką przemowy skoro nasz umysł może odbierać wszystko prosto bez przesłania artystycznego?

Prawda jest taka, że nie udowodniono możliwe jest by umysł podejmował działanie poprzez narzucenie komuś myśli. Nawet najbardziej optymistycznie podchodzące do telepatii badania ukazują, że za jej sprawą możemy wywołać niepokój, nerwowość lub też wprowadzić częściowo informację. Telepatia nie ""działa"" na zawołanie, komendę, pod czyjąś presją. Jest to także udowodnione również pod względem czytania w myślach i kontaktów mentalnych.

Powinnam nadmienić ze ludzie pytani o super zdolność jaką chcieliby posiadać ""czytanie myślach"" wymieniają na drugiej pozycji zaraz po "lataniu". To interesujące jak proste może okazać się wcieleni naszego pomysłu w życie. A jeśli ktoś umie czytać w myślach, jak to wykorzystuje?

Telepatia może przybierać kilka form:

telepatyczny znak
"wszczepienie" wiadomości, wyobrażania albo słowa do czyjegoś umysłu

czytanie w myślach
kopiowanie, ale pozbawiane interweniowania, myślach co się w czyjś myślach

komunikacja mentalna
przelotna informacja w naszym umyśle bez sugerującego cokolwiek "liściku"Żródło: http://komunikacja.b...grupa=5&tekst=9
 • 0

#3

Robaczek.
 • Postów: 574
 • Tematów: 19
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

telepatii pewną rolę to głównym kanałem telepatii są emocje, odczucia i idee.

Tak mi sie jakos kojarzy z Niższym Ja z moich artykułów xP

Jak dowodzą wieloletnie badania L.E. Stefańskiego, przynajmniej w pewnym zakresie jest to możliwe.

Nie znam człowieka, ale on tez sie nie zna na telepatii..
Ogólnie w tym artykule jest może z 3% prawdy.. az zabiore sie za mój xP
 • 0

#4

Ladd.
 • Postów: 1115
 • Tematów: 49
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja bardzo dobra
Reputacja

Napisano

Ogólnie w tym artykule jest może z 3% prawdy.. az zabiore sie za mój xP


Skąd ta pewność?! :hmm: Ty się tak znasz na telepatii ? Telepatia to zjawisko paranormalne więc o ile się nie mylę ogólnie nauce nie jest tak znane to zjawisko żebyś miał taką pewność że to co jest w tym artykule jest wyssane z palca.
 • 0

#5

Robaczek.
 • Postów: 574
 • Tematów: 19
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

Czy znam się na telepatii..
Tak, znam się..
Wyssane nie wyssane..
Dwie rzeczy są ważne:
Stosując sie do moich wskazówek, będziecie mieli efekty, czyli ta metoda jest skuteczna
Druga:
Każdy może to pojąć, każdy może sie tego nauczyć..
No, w sumie to co jest w moich artykułach, to jest kultura pewnej cywilizacji..
 • 0

#6

Ladd.
 • Postów: 1115
 • Tematów: 49
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja bardzo dobra
Reputacja

Napisano

Tak, znam się..


Więc czego nigdy nie brałeś udziału w takich tematach jak np. "Zabawa telepatyczna" i nie oświeciłeś mnie i innych użytkowników forum jak to robić ;) .
 • 0

#7

Robaczek.
 • Postów: 574
 • Tematów: 19
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

http://www.paranorma...mp;#entry186217

Małymi kroczkami.. tak hoplici szli.. (dobra, przesadziłem)..
Dlaczego wczesniej nic nie mówiem?
Jak pewnie zauważyłes, miałem różne okresy w życiu i te lepsze i te gorsze.. jakoś nie chciałem o tym mówić..
Dlaczego nie odwiedziałem 'Zabawa telepatyczna'? Bo jakos mnie to nie podnieca? Bo nie czuje potrzeby? Teraz pewnie sie wszyscy odezwa, że tak mówie i nic nie potrafie.. ok, looz.. macie podstawy.. ale dajcie jeszcze pare czasu i módlcie sie zeby Shinobi I Baurer wytwarli do końca artukułów.. wtedy zobaczymy czy cos o tym wiem, czy sobie wymyślam..
 • 0

#8

Chessman.
 • Postów: 1031
 • Tematów: 11
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja ponadprzeciętna
Reputacja

Napisano

No to czekam z niecierpliwością na twoje artykuły/poradniki :)
 • 0

#9 Gość_Queen Henemet Amon Hatszepsut

Gość_Queen Henemet Amon Hatszepsut.
 • Tematów: 0

Napisano

Dobra, dobra, KicHu, nie dołuj się "na zaś", bo nie ma takiej potrzeby. ;)
Telapatia to rozmowa bezprzewodowa - że użyję takiego porównania - czasem informacja którą przekazuje mi ktoś o kim zupełnie nie myslę jest tak silna i tak czytelna, że czuję zawirowania w mojej energii, a treść przekazu jest jasna i oczywista. To naturalna umiejętność każdego z nas, ale pozostawiona odłogiem i niewykorzystana, tak jak inne możliwości naszego mózgu.
 • 0

#10 Gość_osiris

Gość_osiris.
 • Tematów: 0

Napisano

Skąd ja znam takie stwierdzenia?
Wiem, ale nie powiem.
Znam się, ale nie ujawnię.

Czemu mają służyć tego typu konstatacje?
Chyba temu, żeby połechtać swoje ego.
Jeśli rzeczywiście znamy się na czymś, to może podzielmy się swoją wiedzą z ogółem.
W końcu po to jest to forum.
Nie traktujmy z góry wszystkich userów, jakby nam do pięt nie dorastali, bo to niesmaczne.
 • 0

#11

Robaczek.
 • Postów: 574
 • Tematów: 19
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

Czy rozmowa, dla mnie to są obrazy, czasem słowa gdzies wyryte.. Czasem muzyka, a bardzo rzadko wymawiane słowa..
A wiesz że po Twojej radzie mi sie poprawiło?
 • 0

#12

Fenix.
 • Postów: 1268
 • Tematów: 19
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 4
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

Więc czego nigdy nie brałeś udziału w takich tematach jak np. "Zabawa telepatyczna"

Hmm... nie moja dyskusja, ale jako iż z telepatią mam dużo wspólnego to odpowiem: bo tak jak nazwa mówi, to tylko zabawa :devil:. Hmm... chyba napiszę arta...
 • 0

#13

Ladd.
 • Postów: 1115
 • Tematów: 49
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja bardzo dobra
Reputacja

Napisano

No to skoro obaj macie taką wiedzę o telepatii to wypowiedzcie się na ten temat co i jak robić, to nie jest post w formie złośliwości tylko naprawdę powiedzcie w jaki sposób wy rozumiecie to zjawisko :) .
 • 0

#14 Gość_osiris

Gość_osiris.
 • Tematów: 0

Napisano

Ladd18, zapewne tu zapadnie głucha cisza, lub przeczytamy stwierdzenie, iż nasz poziom inteligencji, nie jest w stanie pojąć istoty rzeczy, więc trudno tu "fachowcom" tłumaczyć gawiedzi takie zawiłości, które przerastają poziom naszej percepcji.
Ja z chęcia i pokorą usłyszałbym jakieś istotne informacje na ten temat Dołączona grafika, ale widocznie to nie to forum.
Zapewne wiedza ta jest przeznaczona wyłącznie dla wtajemniczonych.
Z tego wątku dowiedzieliśmy się przynajmniej, że mamy już dwóch członków tego tajemnego bractwa. Dołączona grafika
 • 0

#15

Fenix.
 • Postów: 1268
 • Tematów: 19
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 4
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

Wbrew powszechnie panującej opinii nie jest to wiedza dla wtajemniczonych, ale na pewno nie jest to wiedza dla leni nie mających najmniejszej ochoty na kilka kliknięć w celu zdobycia tej wiedzy. Nikt wam niczego nigdy nie poda na tacy, a zaprawdę powiadam ci bracie Ozyrysie, że co najmniej (co najwyżej?) trzy kliknięcia dzielą cię od postawienia swej nogi na ścieżce wiedzy...
 • 0


 

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości oraz 0 użytkowników anonimowych

stat4u