Skocz do zawartości
Zdjęcie

Ponad 99,9% materii we Wszechświecie to plazma.


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
62 odpowiedzi w tym temacie

#1

Endinajla.

  Empatyczny Demon

 • Postów: 2151
 • Tematów: 159
 • Płeć:Kobieta
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

W jednym temacie poruszona została kwestia plazmy. Jednak żeby nie robić off topu, postanowiłam założyć osobny temat  dotyczący właśnie tego stanu materii. Wielu z Was mnie krytykowało i nie wierzyło w to co pisałam, więc zmuszona zostałam do poszukania dowodów. Od razu trafiłam na to źródło, wiec postanowiłam je wykorzystać :).

 

Plazma
Dominik Suszalski
Seminarium wiosenne w Bledzewie, 29 IV–3 V 2009

 

Czym tak właściwie jest plazma?

 

Plazma to gaz będący mieszaniną jonów, elektronów i (niekoniecznie) cząstek obojętnych. Plazma jest quasi-neutralna oraz siły elektromagnetyczne plazmy mają znaczący wpływ na ruch cząstek obdarzonych ładunkiem w plazmie.

Jest to dosyć długa, ale kompletna definicja plazmy. Popularnie się mówi, że plazma to czwarty stan skupienia, choć ze względu na to, że ponad 99,9% materii we Wszechświecie znajduje się w stanie plazmy można zaryzykować opinię, że powinniśmy ją nazywać pierwszym stanem skupienia. W rzeczywistości plazma to najprościej rzecz ujmując zjonizowany gaz. Spotykamy się z nią na co dzień, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Wszyscy wiedzą, że plazma znajduje się w tak zwanej „kuli plazmowej”, spora część osób wie też, że nasze Słońce jest zbudowane z plazmy, ale czy zdajemy sobie sprawę, że błyskawica, widoczny promień lasera, znaczna część atmosfery (jonosfera), a nawet płomień świecy to też plazma? W kosmosie plazma występuje prawie wszędzie. Wszystkie gwiazdy (nie licząc pozostałości gwiazdowych takich jak gwiazda neutronowa, gwiazda kwarkowa, czarne dziury itp.) to przykłady „gorącej” plazmy. Cała przestrzeń międzygwiezdna (w Układzie Słonecznym i międzyplanetarna) to plazma „zimna”. Materia w stanie stałym we Wszechświecie występuje głównie w formie planet, księżyców, komet, planetoid itp. Materia w stanie ciekłym i gazowym praktycznie nie występuje w poznanym przez nas Wszechświecie. Co ciekawe, cząstki w pierwszych trzech stanach skupienia prawie nie oddziaływują na zasadach elektromagnetycznych (nie licząc skali mikroskopowej), natomiast zjonizowane cząstki w plazmie oddziaływują między sobą na zasadach oddziaływań elektromagnetycznych na olbrzymie odległości. Ma to fundamentalne znaczenie dla większości właściwości plazmy. Należy tu jednak podkreślić, że mimo naładowania niektórych (czasem wszystkich) jej składników, plazma jako całość jest neutralna. Tą własność plazmy opisuje się jako jej quasi-neutralność. Co ciekawe, jeżeli założyć by istnienie szczególnego przypadku plazmy, w którym w plazmie nie znajdują się cząstki obdarzone ładunkiem, to równania upraszczają się dając równania gazu doskonałego. Można zaryzykować opinię, że plazma jest ogólniejszym stanem gazu.


Rodzaje plazmy

Na chwilę obecną poznaliśmy następujące rodzaje plazmy:

    plazma niskotemperaturowa („zimna”)
    plazma wysokotemperaturowa („gorąca”)
    plazma wyładowania pierścieniowego
    plazma gluonowo-kwarkowa (która właściwie nie jest plazmą)

Plazma niskotemperaturowa (tzw. „zimna” plazma) — obejmuje zakres plazmy poniżej kilkudziesięciu tysięcy kelwinów. Plazma ta może zawierać oprócz cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym także cząstki elektrycznie obojętne (atomy) i jony. Ten rodzaj plazmy przy ciśnieniu atmosferycznym dzięki licznym zderzeniom między cząstkami stosunkowo łatwo uzyskuje równowagę termiczną (tzn. szybko ustala się maxwellowski rozkład prędkości cząstek po jakimkolwiek zakłóceniu). Występuje między innymi w łuku elektrycznym, na powierzchni Słońca, w płomieniu świecy, jonosferze czy przestrzeni międzyplanetarnej i międzygwiezdnej.

Plazma wysokotemperaturowa (tzw. „gorąca” plazma) — obejmuje zakres od kilku do kilkuset milionów kelwinów. Składa się z jąder atomowych i elektronów (nie wystepują już jony częściowo zjonizowane i atomy). Na ogół nie uzyskuje równowagi termicznej, gdyż zawarte w niej elektrony mają znacznie wyższą temperaturę niż jądra atomowe. W warunkach laboratoryjnych jest trudna do utrzymania, ponieważ wypromieniowywuje olbrzymie ilości energii, którą, aby utrzymać materię w stanie plazmy należy cały czas uzupełniać. Występuje między innymi w: jądrach gwiazd, wybuchach termojądrowych, reakcjach syntezy i laserach.

Plazma wyładowania pierścieniowego — to niskociśnieniowa odmiana plazmy powstająca w zmiennym polu elektromagnetycznym o częstotliwości ok. 100 MHz i ciśnieniu ok. 100 Pa. Badania nad nią są trudne ze względu na brak równowagi termodynamicznej. Powstaje tylko w specjalnych warunkach laboratoryjnych.

Plazma gluonowo-kwarkowa — to stan materii, w którym nie można wyróżnić już ani poszczególnych atomów, ani nawet nukleonów, składa się głównie z kwarków (u, d, ewentualnie także s) i gluonów powiązanych potężnymi oddziaływaniami silnymi. Może zawierać także elektrony (dzięki nim może uzyskać neutralność elektryczną). Ponieważ nie jest gazem, nie jest także plazmą, na co wskazuje jej nazwa. Pojawia się w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN-ie. Według teorii składają się z niej także hipotetyczne gwiazdy kwarkowe.


Podstawowe pojęcia i właściwości plazmy

Ponieważ w plazmie na każdą cząstkę obdarzoną ładunkiem działąją siły elektromagnetyczne, w przeciwieństwie do pozostałych 3 stanów skupienia materii, do jej opisu będziemy potrzebowali dodatkowych pojęć, które pozwolą nam opisać wszystkie cechy plazmy. Na początku należy zaznaczyć, że plazma w przeciwieństwie do pozostałych stanów materii nie jest izotropowa (jest anizotropowa), czyli nie jest identyczna w całej objętości. Wynika to z nierównomierności rozłożenia ładunków w plazmie (rozłożone są punktowo). Ponieważ ładunki nie są rozłożone równomiernie, także pole elektromagnetyczne nie jest identyczne w każdym miejscu plazmy. W niektórych miejscach przeważają ładunki dodatnie, w innych ujemne. Poruszająca się w plazmie cząstka obdarzona łądunkiem elektrycznym podlega działaniu zmiennego pola elektromagnetycznego. Skutkuje to powstaniem siły elektrodynamicznej i zakrzywieniem toru ruchu cząstki. Jest ona odpychana przez cząstki tego samego znaku, a przyciągana przez cząstki znaku przeciwnego. Dzięki temu plazma sama doprowadza się do stanu jak najdokładniejszej neutralności. Mimo że nie można uzykać neutralności plazmy w pobliżu dowolnej jej cząstki, to plazma rozpatrywana jako całość jest neutralna. Tą jej cechę nazywa się quasi-neutralnością plazmy. Aby była zachowana nadwyżka ładunków jednego znaku w skali makroskopowej musi być bardzo mała w porównaniu z ogólną liczbą wszystkich ładunków w plazmie. Nasuwa się pytanie, na jakiej odległości neutralość plazmy nigdy nie będzie zachowana. Odległość ta jest stała dla danej plazmy znajdującej się w danych warunkach i jest równa promieniowi Debye'a, który liczbowo jest równy średniej odległości rozdzielenia sąsiadujących ładunków różnoimiennych. W plazmie zachodzi ciekawe zjawisko ekranowania cząstki, tzn. plazma układa się tak jakby chciała zasłonić pole elektromagnetyczne cząstki od środowiska zewnętrznego poprzez otoczenie jej przez cząstki o przeciwnym znaku. Tworzą one swoistą „atmosferę” wokół każdej cząstki. Promień tej „atmosfery” jest równy średniej odległości rozdzielenia sąsiadujących cząstek różnoimiennych w plazmie i jest wyrażony promieniem Debye'a.

promien.png

 

 

Ponieważ plazma posiada znacząca liczbę cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym musi także posiadać własne pole magnetyczne. Pole to niezależnie od kształtu i natężenia posiada ciekawą właściwość. Otóż jest ono trwale związane z poszczególnymi elementami plazmy, zdaje się być w nią „wmrożone”. Wyobraźmy sobie walec z plasteliny, w którym znajdują się bawełniane nitki. Jeżeli zaczniemy odkształcać walec (zginać, formować w kulę lub ludzika, itd.) nitki będą poruszały się razem z fragmentem plasteliny, w którym się znajdują. Tak samo zachowuje się pole magnetyczne plazmy.

Plazma, dzięki cząstkom naładowanym elektrycznie może przewodzić prąd elektryczny. Opór plazmy, w przeciwieństwie do metali, maleje ze wzrostem temperatury. Co ciekawe plazma charakteryzuje się dwoma wielkościami oporu. Spowodowane jest to faktem, że cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym poruszają się dużo łatwiej wzdłuż linii pola magnetycznego, niż prostopadle do nich, więc i opór elektryczny wzdłuż linii tego pola jest mniejszy niż prostopadle do nich. Podobnie jak z przewodnictwem elektrycznym jest i z przewodnictwem cieplnym. Plazma łatwiej transportuje ciepło wzdłuż linii pola magnetycznego, niż prostopadle do nich. W plazmie znajdującej się w równowadze termicznej za transport ciepła odpowiedzialne są głównie elektrony (z powodu większej średniej prędkości). Transport ciepła jest wprost proporcjonalny do gradientu temperatury. Ponieważ cząstki w plazmie poruszają się musi tam zachodzić zjawisko przenoszenia pędu z obszarów o większej prędkości przepływu gazu do obszarów o mniejszej prędkości (tzw. lepkość plazmy). Odbywa się ono na zasadzie zderzeń i jest wprost proporcjonalne do gradientu prędkości cząstek. Wyjątkowo łatwo daje się zaobserwować w tzw. przepływie laminarnym. Załóżmy, że plazma porusza się w długiej rurze. Cząstki plazmy znajdujące się w pobliżu ścienki naczynia (rury) będą poruszały się wolniej, niż te znajdujące się blisko środka przekroju rury z powodu tarcia o ściankę naczynia. Z powodu lepkości plazmy przy ścianie naczynia powstaną warstwy, w których plazma będzie płynęła z jednakową prędkością. Obszar, gdzie prędkość plazmy zmienia się od 0 do maksymalnej nazywany jest przyścienną warstwą gazu. Identyczne zjawisko zachodzi w gazach.

przeplyw.png

 

Zderzenia między cząstkami w plazmie

W plazmie, podobnie jak w gazach poszczególne jej cząstki zderzają się ze sobą. Ponieważ jednak w przeciwieństwie do gazów cząstki plazmy oddziaływują ze sobą na dalekie odległości, zderzenia przebiegają nieco inaczej. Wśród zderzeń możemy wyróznić sprężyste:

    Z co najmniej jedną cząstką o zerowym ładunku elektrycznym
    Między cząstkami naładowanymi:
        jednoimiennymi ładunkami
        różnoimiennymi ładunkami

i niesprężyste:

    I typu
    II typu

Przy zderzeniach sprężystych z co najmniej jedną cząstką o zerowym ładunku elektrycznym, zderzenie zachodzi jak w gazie doskonałym. Zderzenie trwa bardzo krótko, torem ruchu cząstek jest linia łamana — zderzenie zachodzi podobnie jak zderzenie idealnych kul bilardowych. W sytuacji, gdy obie cząstki posiadają ładunki elektryczne zderzenie trwa długo, cząstki oddziałują ze sobą w znaczący sposób z dużej odległości. Torem ruchu cząstek jest linia krzywa. Zderzenia te można podzielić także na krótkodystansowe i długosystansowe. Przy zderzeniu długodystansowym, odchylenie toru ruchu cząstki od przedłużenia toru ruchu przed zderzeniem jest mniejsze od 90 stopni. Przy zderzeniu krótkodystansowym jest ono większe lub równe 90 stopniom. Co ciekawe, efekt końcowy kilku zderzeń długodystansowych może spowodować odchylenie cząstki o kąt równy lub większy 90 stopniom, czyli taki sam, jak daje już jedno zderzenie krótkodystansowe. W wypadku, gdy cząstka odchyliła się od toru ruchu o więcej, niż 90 stopni, nie musiało więc zajść zderzenie krótkodystansowe.

 

tory.png

Tor ruchu cząstek: a) w gazie doskonałym, b) w gazie zjonizowanym

 

zderzenia.png

 

a) zderzenie krótkodystansowe, b) zderzenie długodystansowe

 

suma.png

 

Suma zderzeń długodystansowych może dać efekt zderzenia krótkodystansowego

 

W przypadku zderzeń niesprężystych można podzielić je na takie, w których energia wewnętrzna cząstki jest zwiększana i na takie, w których energia wewnętrzna cząstki jest zmniejszana. Aby rozpatrywać jednak takie sytuacje, musimy najpierw poznać metody przechowywania energii wewnętrznej w cząstkach. Możemy wyróżnić takie metody jak wzbudzenie cząstki, jonizacja cząstki i wzbudzenie cząsteczki.

Wzbudzenie cząstki polega na przejściu co najmniej jednego elektronu na wyższą powłokę. Ponieważ aby się tam znaleźć, musimy dostarczyć elektronowi energii, jest to rodzaj zwiększania energii wewnętrznej atomu. Taki stan cząstki nazywamy stanem wzbudzonym. Na ogół trwa on około 10−8 s, w niektórych rzadkich przypadkach, zwanych stanami metastabilnymi, może on trwać nawet ok. 10−4–10−2 s. Powrót elektronu na niższą powłokę wiąże się z oddaniem energii (najczęściej w formie fotonu).

Jonizacja atomu polega na oderwaniu jednego lub więcej elektronów od obojętnego atomu i stworzenie w ten sposób jonu dodatniego. Jest to połączone ze zwiększneniem energii wewnętrznej cząstki. Wartość energii potrzebnej do oderwania elektronu od obojętnego, niewzbudzonego atomu nosi nazwę energii jonizacji. Dostarczanie energii do atomu może następować porcjami. Taka jonizacja nazywa się wtedy jonizacją kumulatywną.

Wzbudzenie cząsteczki polega na wzbudzeniu atomów znajdujących się w cząsteczce w drgania. Minimalna energia wzbudzenia cząsteczki jest znacząco mniejsza od energii wzbudzenia atomu. Jeżeli dragnia osiągną wystarczającą amplitudę, to cząsteczka ulegnie rozpadowi — dysocjacji. Minimalna energia potrzebna do rozbicia cząsteczki nosi nazwę energii dysocjacji.
Promieniowanie plazmy

W plazmie cząstki naładowane oddziaływują ze sobą cały czas, co powoduje ciągłą wymianę energii między nimi. Nieodłączne w tej sytuacji jest powstawanie olbrzymich ilości fotonów, które są zdolne opuścić obszar, w którym znajduje się plazma. Jest to promieniowanie plazmy.

Promieniowanie plazmy dzielimy ze względu na genezą na:

    promieniowanie hamowania
    promieniowanie cząstek wzbudzonych
    promieniowanie rekombinacyjne
    promieniowanie betatronowe

Promieniowanie hamowania powstaje w wyniku hamowania elektronu w polu elektrycznym. Energia promieniowania pochodzi z energii kinetycznej elektronu, więc promieniowanie ma charakter ciągły. Natężenie tego promieniowania zależy od:

    Gęstości jonów i elektronów w plazmie
    Ładunku jonów
    Temperatury

    Np. 1 cm3 plazmy wodorowej zawierający 1016 elektronów, w temperaturze 108 K emitować będzie promieniowanie o mocy 150 W (w zakresie rentgenowskim).

    Promieniowanie cząstek wzbudzonych powstaje przy przejściu elektronu z wyższej powłoki na niższą. Promieniowanie ma charakter dyskretny. Energia promieniowania ściśle odpowiada różnicy poziomów energetycznych w cząstce.

    Promieniowanie rekombinacyjne powstaje przy wychwytywaniu przez jon dodatni elektronu. Energia fotonu jest sumą energii kinetycznej elektronu i energii wiązania, ma więc charakter ciągły. Maleje ono wraz ze wzrostem temperatury elektronów i zależy aż w czwartej potędze od ładunku jonów.

    Promieniowanie betatronowe alias promieniowanie cyklotronowe alias magnetyczne promieniowanie hamowania powstaje, gdy w plazma znajduje się w polu magnetycznym. Elektrony okrążają wtedy linie pola magnetycznego. Źródłem promieniowania jest zmiana wektora prędkości elektronów.
    Przykłady plazmy

 

ogien.png

Płomień jest przykładem plazmy — znanym i spotykanym przez większość ludzi prawie codziennie (także w kuchenkach gazowych).

 

 

kula.png

 

Zjonizowany gaz pięknie świeci wewnątrz kuli, znaczącej liczbie ludzi to głównie z tą kulą kojarzy się słowo plazma.

 

ciecie.png

 

Cięcie plazmą — praktyczny przykład wykorzystania plazmy, może nie tak popularny jak poprzednie, ale na pewno pożyteczny.

 

sun.png

Życiodajna, olbrzymia kula plazmy. Bez niej nie byłoby życia na Ziemi, doceńmy to jak jest dla nas ważna.

 

eagle.png

catseye_.png

Fragment Mgławicy Orzeł i Kocie Oko — przykłady obłoków plazmy i równocześnie dowody na to, że plazma może być piękna.

 

quarkstar.jpg

 

Jest to autentyczne zdjęcie gwiazdy, którą podejrzewa się o bycie gwiazdą kwarkową. Jeżeli to jest prawda, to na tym zjęciu gwiazda nie jest plazmą, ale jest nią czarna przestrzeń wokoło — przestrzeń międzygwiezdna to plazma „zimna”.
   

 

Bibliografia
        Zdzisław Celiński, „Plazma”, PWN, Seria „Biblioteka Problemów”, Warszawa 1980
        Lew Andrejewicz Arcimowicz, „Czwarty stan materii”, Wiedza Powszechna, Warszawa
        Rafał Kosiński, „Teoria dynamo, czyli istnienie pola magnetycznego we Wszechświecie”, w: „Urania — postępy astronomii”, nr 5/2004
        Paweł Haensel, „Sekrety gwiazd neutronowych: maksymalna masa i równanie stanu”, w: „Urania — postępy astronomii”, nr 3/2006
        Konrad Wysogląd, „Oswojony piorun, błysk światła i nieco magii”, pod kierownictwem mgr Zdzisławy Hojnackiej

   

źródło: http://almukantarat....iedza/09plazma/

 

Zapraszam do Dyskusji :)


 • -3#2

szczyglis.
 • Postów: 1174
 • Tematów: 23
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

*
Popularny

Wielu z Was mnie krytykowało i nie wierzyło w to co pisałam, więc zmuszona zostałam do poszukania dowodów

 

No ale co ma ten artykuł udowodnić? Przecież to jest szkolna wiedza. Co to ma mieć wspólnego z tym co pisałaś w innych tematach (przeczytałem wszystko i szczerze mówiąc łapałem się za głowę momentami, ale nie chciałem się już udzielać). Gdzie tutaj są te niby dusze, gdzie jakaś przesłanka ku temu? Gdyby było tak jak sobie wymyśliłaś, to mogła byś sobie łapać duchy w pułapki elektromagnetyczne (jak w Pogromcach Duchów). To jest tak niedorzeczne, że aż kaleczy zdrowy rozsądek, abstrahując już nawet od tego, czy człowiek posiada jakąś duszę, czy nie.


 • 8#3

kurado.
 • Postów: 130
 • Tematów: 2
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Wprowadzenie określenia plazmyprzypisuje się amerykańskiemu fizykochemikowi, nobliście Irvingowi Langmuirowi w 1928. Szacuje się, że w stanie plazmy znajduje się ponad 99%materii tej części Wszechświata, która znajduje się w obszarze dostępnym dla ludzkiej obserwacji - mowa oczywiście o gwiazdach, składających się głównie z plazmy[2].
Wikipedia

Choć wpisane jest gdzie się ta plazma znajduje.
Dobra niech będzie twoje w mikrofali zrobię dusze bo przecież to plazma.

Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2

Użytkownik kurado edytował ten post 18.07.2016 - 23:12

 • 0

#4

Endinajla.

  Empatyczny Demon

 • Postów: 2151
 • Tematów: 159
 • Płeć:Kobieta
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

W komórkach mamy cytoplazmę w krwi mamy osocze. Co by się stało gdyby tego nie było? Plazma jest potrzebna człowiekowi do życia. Gdybym wam coś napisała, to zaczęlibyście znowu puszczać swoje farmazony, do czasu kiedy byście o tym nie przeczytali. Pewnie znowu zaczniecie gadać, że ja tego tam z kosmitami, ale jak wam mówić prawdę jeżeli się śmiejecie z tego i nokautujecie mnie minusami...


 • 0#5

kurado.
 • Postów: 130
 • Tematów: 2
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

To chyba ty masz jakieś problemy z czytaniem.
Mało tego myślę że samą nie czytasz tego co wklejasz.

To prawda że 99% plazmy tyczy się gwiazd ,nie planet jak to sugeruje tytuł...

@dziewięć
Już to wspomniałem w innym temacie ale i tu się przyda

Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2

Użytkownik kurado edytował ten post 19.07.2016 - 00:17

 • 0

#6

dziewięć.

  Apprentice

 • Postów: 460
 • Tematów: 9
 • Płeć:Kobieta
Reputacja bardzo dobra
Reputacja

Napisano

W komórkach mamy cytoplazmę w krwi mamy osocze. Co by się stało gdyby tego nie było? Plazma jest potrzebna człowiekowi do życia. Gdybym wam coś napisała, to zaczęlibyście znowu puszczać swoje farmazony, do czasu kiedy byście o tym nie przeczytali. Pewnie znowu zaczniecie gadać, że ja tego tam z kosmitami, ale jak wam mówić prawdę jeżeli się śmiejecie z tego i nokautujecie mnie minusami...

 

Cytoplazma i osocze nie są plazmą, której definicję podałaś w temacie. Tylko nazwę mają podobną i to jest chyba opisane w tych wszystkich podręcznikowych formułkach. Nie za bardzo wiem jak się odnieść do tematu, bo nie znam postów, do których jest nawiązanie, więc się na razie nie odniosę.

 

edit: @kurado, ok. Jak nazywa się ten inny temat?


Użytkownik dziewięć edytował ten post 19.07.2016 - 00:26

 • 2#7

szczyglis.
 • Postów: 1174
 • Tematów: 23
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

W komórkach mamy cytoplazmę w krwi mamy osocze. Co by się stało gdyby tego nie było? Plazma jest potrzebna człowiekowi do życia.

Dobra, za głowę się już złapałem, teraz wystarczy się zmusić, żeby cokolwiek na to odpisać...
Ok, to może tak, bo szczerze mówiąc, aż mnie zatkało: powiedz mi proszę, co ma niby wspólnego komórkowa cytoplazma ze zjonizowanym stanem gazowym, potocznie zwanym plazmą? Czy Ty naprawdę napisałaś to na serio?
Wybacz, no ale po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że mogłaś napisać to na poważnie, że to nie jest jakiś żart...
 

Gdybym wam coś napisała, to zaczęlibyście znowu puszczać swoje farmazony, do czasu kiedy byście o tym nie przeczytali. Pewnie znowu zaczniecie gadać, że ja tego tam z kosmitami, ale jak wam mówić prawdę jeżeli się śmiejecie z tego i nokautujecie mnie minusami...

Bo głupoty piszesz. To nawet nie jest śmieszne, to jest po prostu niewyobrażalne. Minusy nie lecą bez powodu.

PS. Nie mogłem się powstrzymać ;)

Użytkownik szczyglis edytował ten post 19.07.2016 - 00:33

 • 2#8

Zaciekawiony.
 • Postów: 7724
 • Tematów: 80
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 4
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

 

W komórkach mamy cytoplazmę w krwi mamy osocze. Co by się stało gdyby tego nie było? Plazma jest potrzebna człowiekowi do życia.

W komórkach nie ma plazmy. Mam wrażenie że nie wczytałaś się w artykuł który dodałaś.


 • 0#9

Wszystko.
 • Postów: 9496
 • Tematów: 72
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 1
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Czyli racja z tą plazmą że większość materii pod jej postacią występuje. Tyle czytam artów o wszechświecie a pierwszy raz sie z takim twierdzeniem spotykam.
Jakoś mi to nie pasuje. Bo skoro jakieś 90% masy wszechświata to ciemna energia i ciemna materia, to większoś z tego musi być plazmą. A przecież nie wiadomo czym dokładnie jest ciemna materia

Użytkownik Wszystko edytował ten post 19.07.2016 - 07:05
#10 Gość_critter☆

Gość_critter☆.
 • Tematów: 0

Napisano

Dałem plusa za odwagę w zakładaniu tego tematu bo to dosyć specyficzny temat. Tematyka nietypowa. Już na samym początku wydawało mi się to dziwne bo temat wydawał się być naukowy do czasu aż przeczytałem "Seminarium....". Takie łączenie nauki i wiary to nie jest metoda do osiągnięcia celu... dusza i plazma... plazma i komórki... to się trochę nie klei :P


Użytkownik critter☆ edytował ten post 19.07.2016 - 09:47

 • 0

#11

Maska.

  Entuzjastyczny sceptyk i spiczastonose dulary

 • Postów: 613
 • Tematów: 0
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

W komórkach mamy cytoplazmę w krwi mamy osocze. Co by się stało gdyby tego nie było? Plazma jest potrzebna człowiekowi do życia. Gdybym wam coś napisała, to zaczęlibyście znowu puszczać swoje farmazony, do czasu kiedy byście o tym nie przeczytali. Pewnie znowu zaczniecie gadać, że ja tego tam z kosmitami, ale jak wam mówić prawdę jeżeli się śmiejecie z tego i nokautujecie mnie minusami...


Widzisz ? Napisałaś, że osocza to plazma, a jednak nikt nie nokautuje cię minutami. :)

Czy ty wiesz czym jest plazma ?
Plazma (ang. plasma z gr. πλάσμα plásma "rzecz uformowana, ulepiona, wymyślona" od πλάσσειν, plássein 'formować; modelować')[1] – zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie. Mimo że plazma zawiera swobodne cząstki naładowane (jony i elektrony), to w skali makroskopowej jest elektrycznie obojętna.

A tutaj gimnazjalna formuła na osocze...

Jest płynną częścią krwi i stanowi 55% jej objętości. Jest podstawowym środowiskiem dla elementów morfotycznych. Zawiera 91% wody, 8% związków organicznych, w tym białek, cukrów, witamin, enzymów oraz 1% związków nieorganicznych, utrzymujących równowagę kwasowo- zasadową ustroju.

Jakim sposobem mieszanina wody, substancji organicznych I nieorganicznych staje się plazmą ?
A może ty znasz inną definicje plazmy, którą chcesz się podzielić. :)
 • 0

#12

Endinajla.

  Empatyczny Demon

 • Postów: 2151
 • Tematów: 159
 • Płeć:Kobieta
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

 

Wielu z Was mnie krytykowało i nie wierzyło w to co pisałam, więc zmuszona zostałam do poszukania dowodów

 

No ale co ma ten artykuł udowodnić? Przecież to jest szkolna wiedza. Co to ma mieć wspólnego z tym co pisałaś w innych tematach (przeczytałem wszystko i szczerze mówiąc łapałem się za głowę momentami, ale nie chciałem się już udzielać). Gdzie tutaj są te niby dusze, gdzie jakaś przesłanka ku temu? Gdyby było tak jak sobie wymyśliłaś, to mogła byś sobie łapać duchy w pułapki elektromagnetyczne (jak w Pogromcach Duchów). To jest tak niedorzeczne, że aż kaleczy zdrowy rozsądek, abstrahując już nawet od tego, czy człowiek posiada jakąś duszę, czy nie.

 

Ten temat nie miał byćo duchach tylko o plazmie. Gdybym zapodała jakis wyczerpujący wątek , to byście stwierdzili , że nie ma o czym dyskutować.

 

 

Wprowadzenie określenia plazmyprzypisuje się amerykańskiemu fizykochemikowi, nobliście Irvingowi Langmuirowi w 1928. Szacuje się, że w stanie plazmy znajduje się ponad 99%materii tej części Wszechświata, która znajduje się w obszarze dostępnym dla ludzkiej obserwacji - mowa oczywiście o gwiazdach, składających się głównie z plazmy[2].
Wikipedia

Choć wpisane jest gdzie się ta plazma znajduje.
Dobra niech będzie twoje w mikrofali zrobię dusze bo przecież to plazma.

Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2

Gdyby napisali, że w całym Universum , to by polegli, bo nie mięli by dowodów. Proste.

 

 

 

W komórkach mamy cytoplazmę w krwi mamy osocze. Co by się stało gdyby tego nie było? Plazma jest potrzebna człowiekowi do życia. Gdybym wam coś napisała, to zaczęlibyście znowu puszczać swoje farmazony, do czasu kiedy byście o tym nie przeczytali. Pewnie znowu zaczniecie gadać, że ja tego tam z kosmitami, ale jak wam mówić prawdę jeżeli się śmiejecie z tego i nokautujecie mnie minusami...

 

Cytoplazma i osocze nie są plazmą, której definicję podałaś w temacie. Tylko nazwę mają podobną i to jest chyba opisane w tych wszystkich podręcznikowych formułkach. Nie za bardzo wiem jak się odnieść do tematu, bo nie znam postów, do których jest nawiązanie, więc się na razie nie odniosę.

 

Wiem... Ale niektórzy nie potrafią główkować podczas czytania tzw. z zrozumieniem :)

 

 

Dobra, za głowę się już złapałem, teraz wystarczy się zmusić, żeby cokolwiek na to odpisać...
Ok, to może tak, bo szczerze mówiąc, aż mnie zatkało: powiedz mi proszę, co ma niby wspólnego komórkowa cytoplazma ze zjonizowanym stanem gazowym, potocznie zwanym plazmą? Czy Ty naprawdę napisałaś to na serio?
Wybacz, no ale po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że mogłaś napisać to na poważnie, że to nie jest jakiś żart...

Żart to nie był, lecz post napisany w taki sposób , że go nie zrozumieliście, jak widać.

 

 

Bo głupoty piszesz. To nawet nie jest śmieszne, to jest po prostu niewyobrażalne. Minusy nie lecą bez powodu.

Żeby dać minusa , pierw trzeba zrozumieć sens wypowiedzi osoby, którą obdarowuje się minusami.

 

No to wyjaśniam, co chciałam osiągnąć przez napisanie tego posta. " W komórkach mamy cytoplazmę w krwi mamy osocze. Co by się stało gdyby tego nie było? Plazma jest potrzebna człowiekowi do życia. Gdybym wam coś napisała, to zaczęlibyście znowu puszczać swoje farmazony, do czasu kiedy byście o tym nie przeczytali. Pewnie znowu zaczniecie gadać, że ja tego tam z kosmitami, ale jak wam mówić prawdę jeżeli się śmiejecie z tego i nokautujecie mnie minusami..."

 

1. W komórkach mamy cytoplazmę w krwi mamy osocze. Co by się stało gdyby tego nie było?  To była próba rozwinięcia tematu o stan skupienia cytoplazmy i osocza. Cytoplazma jest ciekawa, bo może przybierać formę ciała stałego jak i cieczy, pomimo tego nosi nazwę cytoPLAZMA. Osocze krwi jest zamiennie nazywane PLAZMĄ. W naszym organizmie sa to ważne elementy. Dlaczego więc się daje takie odważne nazwy? O to mi chodziło. Trochę logiki. Jeżeli w niejednym poście piszę, że plazma to zjonizowany gaz i podaję jego właściwości jak przewodnictwo prądu, magnetyzm itp., to jak mogła bym przypuszczać , że cytoplazmaczy osocze to zjonizowany gaz. Troszkę czytajcie ze zrozumieniem i używajcie do tego mózgu a nie , że coś przeczytacie, nie pomyślicie, wyciągacie fałszywe wnioski a potem jedziecie na kogoś jak rozhisteryzowane kobiety na targowisku.

2. Plazma jest potrzebna człowiekowi do życia.- To już kolejny temat, całkowicie niezależny od pierwszego. Chciałam poruszyć ten wątek , bo to ciekawe jak plazma może oddziaływać na organizm. Plazma może też niszczyć drobnoustroje. Dobrym rozwiązaniem jest np. mycie rąk plazmą itp. Na pewno ma jeszcze wiele ciekawych medycznych zastosowań...

 

Zanim zaczniecie mnie oceniać, może zapytajcie na początek, o'k?

 

 

 

 

W komórkach mamy cytoplazmę w krwi mamy osocze. Co by się stało gdyby tego nie było? Plazma jest potrzebna człowiekowi do życia.

W komórkach nie ma plazmy. Mam wrażenie że nie wczytałaś się w artykuł który dodałaś.

 

Po prostu zjechałam w inny temat.. To była odrębna myśl a została włączona w całość

 

 

Czyli racja z tą plazmą że większość materii pod jej postacią występuje. Tyle czytam artów o wszechświecie a pierwszy raz sie z takim twierdzeniem spotykam.
Jakoś mi to nie pasuje. Bo skoro jakieś 90% masy wszechświata to ciemna energia i ciemna materia, to większoś z tego musi być plazmą. A przecież nie wiadomo czym dokładnie jest ciemna materia

Sądzę, że chodzi tu tylko o materię widzialną ( gwiazdy, mgławice, ogień, pioruny itp. ), że plazma stanowi mokoło 99% materii widzialnej.

 

 

Dałem plusa za odwagę w zakładaniu tego tematu bo to dosyć specyficzny temat. Tematyka nietypowa. Już na samym początku wydawało mi się to dziwne bo temat wydawał się być naukowy do czasu aż przeczytałem "Seminarium....". Takie łączenie nauki i wiary to nie jest metoda do osiągnięcia celu... dusza i plazma... plazma i komórki... to się trochę nie klei :P

Tak mnie krytykowali , że wzięłam pierwszy lepszy artykuł , by nie robić off topa :)

 

 

Czy ty wiesz czym jest plazma ?

Gdybyś przeczytał więcej moich postów @Post , to byś tego pytania nie zadawał.

 

 

Jakim sposobem mieszanina wody, substancji organicznych I nieorganicznych staje się plazmą ?

Nie koniecznie o to chciałam zapytać. Chciałam bardziej nawiązać do tego, Dlaczego Cytoplazma? Dlaczego osocze nazywane jest plazmą, skoro to nie jest plazma? czyżby naukowcy popełniali takie błędy?

 

Ale jak zawsze musieliście odwrócić kota ogonem i zrobić ze mnie głąba kapuścianego, by się bardziej dowartościować. I kto tu teraz się wywyższa? Cały czas próbujecie , za wszelką cenę mi udowodnić jacy wy jesteście mądrzy. Stosujecie do tego , taktykę przeinaczania prawdy, wyciągania fałszywych wniosków i budowania na tej podstawie swojej wartości , kosztem innej osoby. Oczywiście nie mówię tu o wszystkich komentujących ten temat i wcześniejsze  posty, bo w tym momencie bym ich uraziła.  Uraziłabym tych co maja kulturę i zachowują się jak ludzie na poziomie, a nie jak dzieci z gimnazjum, które wypowiadają się po to by komuś dowalić i pokazać swoją fałszywą wyższość. .Jak nie wiecie o co come on to zadawajcie pytania, zamiast obrażać. Inteligentnym pytaniem czasem łatwiej kogoś przystrzynić niż obrażaniem. Nie uważacie?


Użytkownik Endinajla edytował ten post 19.07.2016 - 11:19

 • -2#13

Zaciekawiony.
 • Postów: 7724
 • Tematów: 80
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 4
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Słowo plazma jest starsze niż pojęcie plazmy fizycznej, to nazwa ze słowa greckiego znacząca "rzecz stworzona, uformowana". Dla płynów komórkowych zaczęło być używane już w XIX wieku, gdy tymczasem plazma fizyczna została opisana dopiero w XX wieku. To tylko zbieg okoliczności że i tu i tu użyto tej samej nazwy. Jedno z drugim nie ma związku.

 

Inaczej mówiąc twój wywód opiera się o nieporozumienie.


Użytkownik Zaciekawiony edytował ten post 19.07.2016 - 11:23

 • 2#14

Endinajla.

  Empatyczny Demon

 • Postów: 2151
 • Tematów: 159
 • Płeć:Kobieta
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Słowo plazma jest starsze niż pojęcie plazmy fizycznej, to nazwa ze słowa greckiego znacząca "rzecz stworzona, uformowana". Dla płynów komórkowych zaczęło być używane już w XIX wieku, gdy tymczasem plazma fizyczna została opisana dopiero w XX wieku. To tylko zbieg okoliczności że i tu i tu użyto tej samej nazwy. Jedno z drugim nie ma związku.

 

Inaczej mówiąc twój wywód opiera się o nieporozumienie.

Masz rację, to nieporozumienie z wielkim echem. Przyznam ci rację, w sumie mogłam zajrzeć do słownika i inaczej zbudować ten post by inni nie pomieszali słowa "plazma" z "plazmą kosmiczną", ale niestety zrobili to.  Ale dzięki za wyjaśnienie :)


 • 0#15

skittles.
 • Postów: 1323
 • Tematów: 8
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

 

Nie koniecznie o to chciałam zapytać. Chciałam bardziej nawiązać do tego, Dlaczego Cytoplazma? Dlaczego osocze nazywane jest plazmą, skoro to nie jest plazma? czyżby naukowcy popełniali takie błędy?

 

To żaden błąd tylko zbieżność nazw. Tak jak w języku polskim słowo "zamek" może oznaczać co najmniej 3 różne rzeczy, tak greckie słowo "plásma" oznaczające dosłownie "coś ukształtowanego" od wieków używane było do tworzenia różnych nazw w szczególności związanych z morfologią komórki (ale nie tylko jak widać). Stąd pozorna zbieżność cytoplazmy i plazmy.

 

I nie dziw się na "ataki" ze strony użytkowników, bo piszesz o plazmie wplatając w tekst (bez głębszego wyjaśnienia) cytoplazmę i osocze, które z plazmą wspólną mają tylko w pewnym stopniu etymologię.

 

EDIT: nie odświeżyłem sobie strony przed napisaniem odpowiedzi i wyjaśnienie "bałaganu" podał już Zaciekawiony, tak więc sorki za dubla.


Użytkownik skittles edytował ten post 19.07.2016 - 11:38

 • 2
 

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości oraz 0 użytkowników anonimowych

stat4u