Skocz do zawartości
Zdjęcie

Trzecia Wojna Światowa


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
8 odpowiedzi w tym temacie

#1

Sventer.
 • Postów: 241
 • Tematów: 37
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

Znalezione na facebooku i mam pytanie czy ktoś jest wstanie to przetłumaczyć?

 

Dziwne. Pewnie 3 lata temu, kiedy ten news się pojawił, uznalibyśmy to za pierdołę (bo i źródło nietęgie), ale... 3 lata temu, podczas konferencji, rosyjscy astrolodzy uznali, że III wojna zacznie się po zimowych igrzyskach w 2014.

Third World War to begin during Winter Games in 2014

On March 24, well-known Russian astrologists, shamans and parapsychologists gathered to discuss forecasts for near and distant future.

"The phenomenon that they call the world financial crisis, and which, as they believe, is now ending, was not the financial crisis per se. It was just an omen of the imminent crisis. The real financial crisis is going to take place in the future," astrologist Aleksei Kolov said in the beginning of the meeting.

The most impressive astrological forecast was made by Pavel Globa: "Many attack me now claiming that I was promising Russia a quiet year. What kind of quiet year is it if earthquakes rattle Japan. But Japan is not Russia. There will be wars in the world this year, but everything will be fine in our country, except for the summer. The summer is going to be tough: there will be three eclipses in a row in June-July. This year, there will be six eclipses in total. We had such a catastrophic year as this one 20 years ago, when the Soviet Union collapsed," the astrologist said.

Eclipses will cause a lot of trouble this year, Globa warned. By the moment of the latest one, which is going to take place on December 10, armed conflicts will occur on the Balkans. Terrorists will plant a bomb at the Nobel Prize award ceremony.

According to Globa, this year can be compared to 1939 - the year preceding WWII, from the point of view of astrological data.

 

The participants of the meeting also unveiled the date for the beginning of Third World War. The new war is said to begin in March of 2014, during the Olympic Games in Sochi. It is also possible that the war may start five days after the Games end. Globa did not say in which country exactly the war would begin. He only said that the African revolutions would slowly be moving towards Russia. Massive protests will eventually spark in Central Asia, the astrologist said. According to Globa, such events are happening because of the Black Moon. NATO attacked Libya the day when the Black Moon allied itself with the sun. When the Black Moon allied itself with Uranus, the Japanese earthquake occurred.

In the nearest future, one shall expect revolutions in Syria and Yemen. The Yemeni leader will be toppled only in three years, though. Algeria will be the luckiest country among them all: the riots there will not last long.

"I studied the horoscopes of the leaders of all countries of the region. The Algerian president is the only leader who has no charisma at all. By the way, his birthday is the same day with Gorbachev - March 2nd, 1931. He will leave peacefully. They'll even give him a yacht and a villa. There will be no revolution in Algeria. As for Gaddafi's fate, the problem is that no one knows his birth date - it's either 1937 or 1940 or 1942. If he was born on June 7 indeed, he will die on his birthday - there is an eclipse just near that date. But I don't believe that he is a Gemini. He acts like an Aquarius. Newspapers have recently written that he is a son of a French pilot, they even published a photo of the pilot. I saw the photo - they both look the same indeed," Pavel Globa said.

Parapsychologist Larisa Vais did not predict anything positive either.

"It's going to be a long spring, the summer will be hot, six-fingered children and beasts will be born. I saw it inside of me," she said.

The parapsychologists also saw (inside of her as well, apparently) that the "supreme commander-in-chief" is already looking for his successor. The successor's name will start with a letter 'K'. Larisa Vais said that such visions had never tricked her before. Back in 1996, Larisa saw a Ukrainian woman with a braid. The parapsychologist even mentioned that in one of her interviews to a well-known Russian journalist during those years.

Now Larisa Vais can see a woman as well. This woman, Vais said, would be ruling Russia from behind the back of her husband, the president.

Speaking about global problems, Larisa Vais said that Japan would suffer from other mammoth earthquakes. "A lot of people will die on the planet this year," she said.
Andrei Dondukov, a shaman from Tuva Republic, said that the year 2009 marked the beginning of the era of Yamaraj, the god of death. "Everyone will be held accountable for all they did. Death will be especially close on November 5," shaman said.

Dondukov confirmed Vais's predictions. According to him, men lost their true power a long time ago. "We are living in the era of pseudo-patriarchate. This era will soon end and matriarchate will return," he said.

Russia will survive this change of trend easily. Dmitry Medvedev will remain the nation's ruler. Medvedev is the man, whom Russian Buddhists recognized as the incarnation of female deity - White Tara.

When asked about Putin's role, Dondukov said that Putin is a fighter.

"Putin is a military man, and Medvedev does yoga. There are two types of men in general. One of them is the horizontal type - this is where military men refer to. There's also the vertical type of men - they aim for spiritual growth. Medvedev is a true czar, the Lord's Anointed. Putin is just a duke," shaman Dondukov said.

 

Źródłohttp://english.pravd...rd_world_war-0/


Użytkownik Sventer edytował ten post 03.03.2014 - 23:53
#2

Gromko.
 • Postów: 15
 • Tematów: 2
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

"Trzecia wojna światowa rozpocznie się podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku.
24-go marca znani rosyjscy astrologowie, szamani i parapsychologowie spotkali się w celu omówienia prognoz na bliższą i dalszą przyszłość.
"Fenomen, który okreslają światowym kryzysem finansowym, i które według nich już się kończy, nie był kryzysem finansowym per se. To jedynie znak rychłego kryzysu. Prawdziwy kryzys finansowy rozpocznie się w przyszłości" - powiedział astrolog Aleksei KoloV na początku zebrania.
Pavel Globa przedstawił najbardziej frapującą przepowiednię: "Wiele osób atakuje mnie, gdyż obiecałem Rosji spokojny rok. Co to za spokojny rok, gdy trzęsienia ziemii wstrząsają Japonią. Ale Japonia to nie Rosja. W tym roku nadejdą wojny, lecz w naszym kraju wszystko będzie w porządku, z wyjątkiem okresu letniego. Lato będzie ciężkie: Czekają nas trzy zaćmienia pod rząd w czerwcu lub lipcu. Ogólnie będzie w tym roku sześć zaćmień. Mieliśmy tak samo katastrofalne rok, jak ten dwadzieścia lat temu, gdy upadł Związek Radziecki" - stwierdził astrolog.
"Zaćmienia sporo namieszają" - ostrzega Globa. Wraz z najbliższym, który nastąpi 10 grudnia, na Bałkanach nastaną konflikty zbrojne. Terroryście podłożą bomby na ceremonii rozdania nagród Nobla.
Według Globy, z punktu widzenia astrologii, rok ten można porównać z 1939 - tym, które poprzedzał drugą wojnę światową.

Uczestnicy zebrania ujawnili również datę początku trzeciej wojny światowej. Nowa wojna ma się rozpocząć w marcu 2014 podczas igrzysk olimpijskich w Soczi. Jest też możliwe, że wojna rozpocznie się pięć dni po zakończeniu igrzysk. Globa nie powiedział, w którym kraju rozpocznie się wojna. Powiedział jedynie, że afrykańskie rewolucje powoli będą zbliżały się do Rosji. Masowe protesty wybuchną w Azji Środkowej - twierdzi astrolog. Według Globy, takie wydarzenia przychodzą z powodu Czarnego Księzyca (Może ktoś to objaśnić? - przyp. tłum.). NATO Zaatakowało Libię w dniu, w którym Czarny Księżyc sprzymierzył (skoniugował? Wybacznie, późna pora :P - przyp. tłum.) się ze Słońcem. Gdy zaś sprzymierzył się zUranem - nastąpiły trzęsienia ziemi w Japonii.
W najbliższej przyszłości można spodziewać się rewolucji w Syrii oraz Jemenie. Jemeński przywódca zostanie obalony w trzy lata. Algeria będzie miała najwięcej szczęścia - wszystkie zamieszki w tym kraju nie potrwają długo.
"Badałem horoskopy przywódców wszystkich krajów regionu. Prezydent Algerii jest jedynym przywódcą, który nie ma za grosz charyzmy. Swoją drogą, jego urodziny wypadają samego dnia, co Gorbaczowa - czyli 2.03.1931. Odejdzie bez problemów, nawet dadzą mu jacht i willę. Nie będzie tam rewolucji. Zaś co się tyczy Kadafiego - problem w tym, że nie znamy jego faktycznej daty urodzin - jest to albo 1937, albo 1940, albo 1942. Jeśli urodził się faktycznie siódmego czerwca, umrze w jego urodziny - zaćmienie jest tuż koło tej daty. Ale nie wierzę, aby on był Gemini. Zachowuje się jak Aquarius (Nie wiem, czy to powinienem przetłumaczyć, czy nie - pierwszy raz spotykam się z tymi określeniami - przyp.tłum.). Niedawno gazety opublikowały, iż jest on synem francuskiego pilota, nawet upublicznili jego (pilota) zdjęcie. Widziałem je - obydwaj wyglądają tak samo" - stwierdza Pavel Globa.
Parapsycholog Larisa Vais również nie przewidziała niczego dobrego.
"Wiosna będzie długa, lato będzie gorące, narodzą się sześciopalczaste dzieci i bestie. Widziałam to wewnętrznie" - przyznała.
Parapsychologowie zauważyli również (najwyraźniej również w jej wnętrzu (?)), że super generał szuka następcy. Imię owego następcy rozpoczyna się na literę "K". Larisa Vais powiedziała, iż nie miała wcześniej takich wizji. W 1996 roku Larisa zobaczyła ukraińską kobietę z warkoczem. Parapsychologowie nawet wspomnieli, że było to w jednym z jej wywiadów dla ówcześnie znanego rosyjskiego dziennikarza. Teraz Larisa Vais również widzi kobietę. Kobieta ta, według Vais, będzie rządzić Rosją w cieniu jej męża, prezydenta.
Odnośnie problemów globalnych - Larisa Vais twierdzi, iż iż Japonię nawiedzą mamucie trzęsienia ziemi. "Wielu mieszkańców tej planety - zginie w tym roku".
Andrei Dondukov, szaman z Republiki Tuwy, powiedział, iż wraz z rokiem 2009 nastała era Yaramj, boga śmierci. "Każdy odpowie za to, co uczynił. Śmierć będzie blisko zwłaszcza piątego listopada.
Dondukov potwierdził proroctwa Vais. Według niego ludzie stracili swą moc dawno temu. "Wszyscy żyjemy w czasach pseudo-patriarchalnych. Ta era niebawem się skończy, a matriarchat powróci" - stwierdza.
Rosja bez problemu sobie z tym poradzi. Dimitrij Miedwiediew nadal pozostanie przywódcą kraju. Jest on człowiekiem, kogo rosyjscy buddyści uznają za inkarnację bogini - Białej Tary.
Zapytany o rolę Putina, Dondukov odpowiedział, iż jest on wojownikiem.
"Putin to człowiek wojny, zaś Miediewiew uprawia jogę. Ogólnie są dwa typy ludzi. Jeden z nich jest typem poziomym - tutaj mowa o typie bojownika. Jest też typ pionowy - ich celem jest rozwój duchowy. Medwiediew jest prawdziwym carem, boskim pomazańcem. Putin zaś jest po prostu księciem." - mówi szaman Dondukov."

 

Mogłem trochę namieszać z racji późnej pory i chronicznego braku snu, na pewno stylistycznie jest do... jednego z elementów układu pokarmowego - jutro po południu poprawię - zrozumieć się raczej da :)

 

Przy okazji pozdrawiam, jest to mój pierwszy post na tym forum ;)#3

Sventer.
 • Postów: 241
 • Tematów: 37
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

Cześć Gromko! ;) 

Dzięki za tłumaczenie jest ono na pewno o wiele lepsze niż to z google także jeszcze raz dziękuje. 

#4

Cato.
 • Postów: 48
 • Tematów: 21
 • Płeć:Kobieta
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Tłumaczenie bardzo dobre, co do Aquarius i Gemini  to są znaki zodiaku, Gemini - bliźnięta, Aquarius - wodnik. ;)#5

Connor.

  Kings Never Die

 • Postów: 1674
 • Tematów: 60
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 5
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Dziwne, jakoś nigdy o tym wcześniej nie słyszałem. Jak zwykle gdy dzieje się coś poważniejszego, to nagle ktoś znajduje artykuł napisany X lat temu, w którym opisana jest niby przyszłość związana z danym poważniejszym wydarzeniem...

#6

Gromko.
 • Postów: 15
 • Tematów: 2
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Dlatego staram się zachowywać "aktualne" przepowiednie. Jak zaczną się spełniać, to ciekawa sprawa, a faktycznie wiele z nich ma przypadłość "pojawiania się znikąd" (Zupełnie jak gobliny, które kradną mi kasę z portfela ;))#7

Karaś.
 • Postów: 365
 • Tematów: 7
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja bardzo dobra
Reputacja

Napisano

Dziwne, jakoś nigdy o tym wcześniej nie słyszałem. Jak zwykle gdy dzieje się coś poważniejszego, to nagle ktoś znajduje artykuł napisany X lat temu, w którym opisana jest niby przyszłość związana z danym poważniejszym wydarzeniem...

W zasadzie pan Globa przewijał się przez to forum. W poście z dnia czwartego listopada 2010 możemy przeczytać: "na Krymie będzie miał miejsce konflikt militarny", a o tym zjeździe astrologów można było wyczytać i w polskich mediach.

 

A tak w ogóle to co widzisz dziwnego w przywoływaniu "przepowiedni", podczas wydarzeń, które rzekomo przepowiedziały? Chyba o to chodzi? :D#8

Gromko.
 • Postów: 15
 • Tematów: 2
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Taki obrót sytuacji na Krymie można było "ustrzelić" - choćby po historii z Gruzją łatwo zgadnąć, iż rząd Rosji zechce poszerzyć strefę wpływów, a większość rosyjska tam (na Krymie) obecna mówi sama za siebie. Dodatkowo przepowiedziano to na 2010, więc jednak delikatna obsuwa jest, a reszta przepowiedni się nie wypełniła. Wątpię, aby ta doszła do skutku.


Użytkownik Gromko edytował ten post 05.03.2014 - 01:16


#9

Zaciekawiony.
 • Postów: 7664
 • Tematów: 80
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 4
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

 

Dziwne, jakoś nigdy o tym wcześniej nie słyszałem. Jak zwykle gdy dzieje się coś poważniejszego, to nagle ktoś znajduje artykuł napisany X lat temu, w którym opisana jest niby przyszłość związana z danym poważniejszym wydarzeniem...

W zasadzie pan Globa przewijał się przez to forum. W poście z dnia czwartego listopada 2010 możemy przeczytać: "na Krymie będzie miał miejsce konflikt militarny", a o tym zjeździe astrologów można było wyczytać i w polskich mediach.

 

A tak w ogóle to co widzisz dziwnego w przywoływaniu "przepowiedni", podczas wydarzeń, które rzekomo przepowiedziały? Chyba o to chodzi? :D

 

Chmm... w cytowanym poście Globa przepowiadał III wojnę na listopad 2010. Coś się ździebko pomylił.


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości oraz 0 użytkowników anonimowych

stat4u