Skocz do zawartości
Dołączona grafikaSzaraki wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flasz... eee... to nie tutaj... znaczy się zapraszamy do głosowania w kolejnej edycji Złotych Szaraków!Dołączona grafika


Zdjęcie

Koran a terroryzm


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
18 odpowiedzi w tym temacie

#1

Zaciekawiony.
 • Postów: 7852
 • Tematów: 83
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 4
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Wprawdzie Koran zawiera liczne fragmenty nakazujące walczyć w imię wiary i zwalczać niewiernych, ale chyba sam Prorok nie przewidział że zostaną zawłaszczone przez ideologie terrorystyczne. Terror to strach. Stosujące go grupy nie walczą z konkretnymi osobami, lecz chcą go wzbudzać w wielu, aby groźbą dalszych ataków wymusić pewne działania. Stąd też zamachy bombowe często nie są wymierzone w osoby będące wrogami, lecz zazwyczaj w całkiem przypadkowe, niezależnie od zamiarów. Czy zatem tego typu działania są sankcjonowane przez koran? Wedle interpretacji Szeicha `Abdullâha al-Ghydayyâna, Koran takich działań nie pochwala:

Werdykt Islamski względem Ataków Terrorystycznych w Londynie

Autor: Szeich `Abdullâh al-Ghydayyân
Wywiad telefoniczny z dnia 24 Lipca 2005
Źródło: www.al-athariyyah.com [pdf]
Orginał w języku arabskim: www.al-athariyyah.com [mp3 audio]
Streszczone tłumaczenie na Polski: Abu Anas bin Marian

Pytanie: Jaka jest pozycja Islamu wobec ataków bombowych i destrukcji która miała miejsce w Londynie?

Odpowiedź: W Imię Allâha. Wszelka Chwała należna jest jedynie Allahowi, pokój i błogosławieństwa naszemu Prorokowi Muhammadowi, jego rodzinie, jego towarzyszom, oraz tym którzy naśladują ich dobro aż po Dzień Sądu Ostatecznego.

Powszechnie wiadomo, że Religia Islamu jest uniwersalną religią dla całej ludzkości i dżinnów. Allâh Wzniosły i Błogosławiony, wolny od wszelkich wad ustalił prawa dla całej ludzkości i dżinnów. Do tych praw należą nakazy i zakazy. Jednym z zakazów, jest to że Allâh zakazał gnębienia [dhulm].

Allâh Wzniosły i Błogosławiony powiedział, co znaczy:

{... Twój Pan nie jest niesprawiedliwy dla Swoich sług!...} (Surah al-Fussilat, 41:46)

I powiedział co znaczy:

{Zaprawdę, Bóg nie wyrządzi niesprawiedliwości nawet na ciężar jednego pyłku...} (Surah an-Nisâ, 4:40)

I powiedział w Hadisie Qudsi:

"Słudzy moi, zakazałem sobie gnębienia [dhulm] i zakazałem gnębienia wśród was, więc nie gnębcie siebie nawzajem." (Sahih Muslim)[1]

Gnębienie jest zakazane dla ludzkości. Nikomu nie jest dozwolone gnębić kogokolwiek innego, i nie ma tu różnicy między mężczyzną i kobietą, niewolnikiem czy człowiekiem wolnym, to dotyczy całej ludzkości - gnębienie jest zakazane!

Opierając się na tym, nie ma wątpliwości co do tego, że wysadzanie bomb które miało miejsce jest rodzajem gnębienia, ponieważ Allâh powiedział w innym miejscu, co znaczy:

{Żadna dusza obładowana ciężarem nie poniesie ciężaru innej duszy} (Surah an-Nadżm, 53:38)

Znaczy to, że żaden człowiek nie powinien być karany za grzechy innej osoby. Dlatego też ludzi ci, którzy dokonali tych zamachów, nie mają żadnych dowodów tekstowych (z Koranu czy z Sunny) na swe czyny.

[ ... Drugie pytanie dotyczące samobójstwa zostało pominięte, gdyż uczeni ahl-us-sunnah zgodni są co do tego że jest to zakazane, i tak samo odpowiedział na to pytanie Szeich al-Ghydayyân ... ]

Pytanie: Jeżeli muzułmanin wie że ktoś ma zamiar wysadzić w powietrze budynek tutaj w Anglii, to czy może o tym poinformować policję?

Odpowiedź: To jest obowiązkiem. Obowiązkiem jest poinformować ich o tym, ponieważ jest to z jego strony wykroczenie i gnębienie. A Prorok (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział:

"Pomóż swemu bratu, czy jest on gnębiony czy też gnębicielem." Spytano go: "Jak pomóc gnębicielowi?" Odpowiedział: "Uniemożliwić mu gnębienie innych." (Sahih al-Buchari)[2]

(Poinformowanie władz) uniemożliwi muzułmaninowi postępować niesprawiedliwie, i zapobiegnie aby ludzie z jego powodu byli gnębieni. Istnieją też inne względy. Będzie to na przykład korzystne dla społeczeństwa, gdyż jest wśród nich wiele muzułmanów. Można więc wziąć pod uwagę trzy aspekty:

Pomaga się temu kto zamierza popełnić samobójstwo (zapobiegając temu).
Pomaga się tym którzy odczują konsekwencje tego ataku, z powodu morderstw i okaleczenia które by miało miejsce
Pomaganie innym muzułmanom, tym którzy z tego powodu by ucierpieli.

I te trzy aspekty zawarte są w wypowiedzi Proroka (sall allahu `alejhi wa sallam):

"Pomóż swemu bratu, czy jest on gnębiony czy też gnębicielem."

A wszelkie powodzenie jest u Allâha.

http://www.planetaislam.com/praktyka/fatwa/ataki_terrorysytczne_londyn_islam.htm

Dołączona grafika

Niestety wielu imamów na przeciwne zdanie, co niejednoznaczna konstrukcja świętych ksiąg znacznie ułatwia...

Użytkownik Zaciekawiony edytował ten post 20.09.2013 - 17:44

 • 0#2 Gość_wadm. Aton

Gość_wadm. Aton.
 • Tematów: 0

Napisano

Dwa oblicza islamu - ukryte i ujawnione

Wstęp

Po ostatnich atakach terrorystycznych na amerykański World Trade Center i Pentagon, w światowych mediach rozpoczęła się bardzo wyraźna debata dotycząca natury islamu. Widzimy jak media zmieniły swoją postawę z jednej skrajności – wyraźnie anty-islamskiej na drugą skrajność – pro-muzułmańską, prezentując polityczną i humanistyczną równowagę.

Chrześcijaństwo bardzo wyraźnie uczy nas miłości do wszystkich ludzi – nawet naszych wrogów – lecz w żaden sposób nie znaczy to, że mamy stać się ślepi na rzeczywistość i prawdę, ani zbłądzić wskutek błędnej informacji.

Aby dokonać rzetelnej oceny czegokolwiek, należy uświadomić sobie wszystkie dostępne aspekty danej sprawy, i z tego powodu to studium odsłoni pewną stronę islamu, która nie została precyzyjnie przedstawiona przez żadne z popularnych mediów. Fakty będą oparte o prawdziwe teksty pochodzące z uznanej interpretacji Koranu [The Meaning of THE HOLY QURAN, Abdullah Yusuf Ali1992] – zauważ, że użyłem terminu ‘interpretacja’ a nie ‘tłumaczenie’ ponieważ islam zabrania dosłownego tłumaczenia swej ‘świętej księgi’ – z tego powodu tekst arabski Koranu został także zamieszczony, aby nie było możliwe postawienie zarzutu błędnej interpretacji.


DWA OBLICZA ISLAMUW następstwie ataków z 11 września wielu muzułmanów (i nie-muzułmanów powodowanych celami politycznymi) na całym świecie próbuje przedstawiać islam jako religię pokoju i miłości, chcąc zdystansować się od tych wstydliwych i brutalnych wydarzeń… mówią oni, że w islamie nie ma w gruncie rzeczy żadnej przemocy.

Jednak jest oczywiste, że sprawcy tych zdarzeń opierają się na wyraźnych i bezdyskusyjnych wersetach Koranu, jasno przedstawionych w oświadczeniu Osamy Bin Ladena w sieci CNN. W oparciu o tę przesłankę, Bin Laden, Talibowie i m.in. grupa muzułmanów filipińskich z Abu Saiafem, otwarcie zadeklarowali wojnę przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki w imię islamu, posługując się tymi cytatami z Koranu:

‘I Allach (Bóg) sprowadził z ich twierdz tych ludzi Księgi (tj. żydów i chrześcijan), którzy im pomagali (niewierzący), I rzucił w ich serca strach. Część z nich zabiliście, a część wzięliście do niewoli. I On dał wam w dziedzictwo ich ziemię, ich domostwa i ich’ (Sura Al-Ahzab 33:26 i 27)

Wielu jest zdezorientowanych, czy islam jest religią przemocy, czy pokoju.

Kiedy rzeczywiście studiujemy księgę islamu – Koran – odkrywamy, że islam ma dwa oblicza. Każde z nich przedstawia pewien etap rozwoju charakteru Mahometa: pierwszy w Mekce, a drugi w Medynie.


PIERWSZE OBLICZE ISLAMU
Charakter Mahometa w Mekce

W Mekce, gdzie Mahomet rozpoczął swoją nową religię w roku 610 A.D, nie był jeszcze mocny. Aby być zaakceptowanym przez wszystkich ludzi, przedstawiał pokojowy i pełen miłości obraz islamu, unikając jakiejkolwiek wzmianki o przemocy. Oto niektóre cytaty z Koranu mówiące o tym pierwszym etapie:

1. Mahomet nakazywał być cierpliwym dla swoich przeciwników w Surze Al-Muzammil (73:10) ‘Znoś cierpliwie to, co oni mówią! Uciekaj od nich ucieczka piękną (dostojną)’

2. Mahomet nakazywał nie narzucać islamu siłą w Surze Al-Baqarah (2: 256) ‘Nie ma przymusu w religii!’

3. Mahomet nakazywał mówić w sposób uprzejmy do „ludzi Księgi” (chrześcijanie i żydzi) w Surze Al-Ankabut (29:46) ‘I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy (jak w zwykłej dyspucie) ... i mówcie: "Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane, i w to, co wam zostało zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani (w islamie)."’


DRUGIE OBLICZE ISLAMU
Charakter Mahometa w Medynie

Mahomet po ucieczce do Medyny w roku 622 AD i jego naśladowcy urośli w siłę i liczebnie. Stał się nieustępliwym wojownikiem, któremu zależało na rozszerzaniu swojej religii mieczem, i jest to przesłanie, które teraz dalej żyje. Oto niektóre dowody z Koranu mówiące o tym etapie:

1. Głosił on, że Bóg nakazał mu zabijać swoich przeciwników w Surze Al-Baqarah (2:191) „I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, ...”

Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
“Ten fragment ilustrują wydarzenia, które miały miejsce w Hudaybiyyah [bitwa] w szóstym roku hidżry [eksodus Mahometa z Mekki do Medyny]. Muzułmanie byli w tym czasie silną i wpływową społecznością”. (The Meaning of the Holy Quran s77).

2. Twierdził, że Bóg nakazał mu zabijać każdego, kto odrzuca islam w Surze Al-Baqarah (2:193) ‘I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Boga.’

Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
“Islam nie pozwala na złe postępowanie, i jego mężowie nie będą szczędzić swojego życia w obronie honoru, a religię, której się trzymają zachowają świętą. Wierzą w odwagę, posłuszeństwo… i ciągłe dążenie z wszelkich swoich sił… Oni nie cofną się przed wojną jeśli wymaga tego ich honor a sprawiedliwy imam oczekuje tego” (The Meaning of the Holy Quran s77).

3. Twierdził, że Bóg nakazał mu zwalczać ludzi Księgi (chrześcijan i żydów) w Surze At-Tawba (9:29) ‘Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga (Allacha) i w Dzień Ostatni... i nie poddają się religii prawdy (islam) – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny (podatku) własną ręką i nie zostaną upokorzeni ...”

Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
„Bezpośrednia walka dla słusznej sprawy; idź naprzód odważnie i walcz udowadniając sobie, że jesteś godny Allacha” (The Meaning of the Holy Quran s.446).

4. (Sura At-Tawba 9: 12) „…Zwalczajcie wtedy imamów niewierności…”

Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset mówąc:
„Katalog ich grzechów jest ustalony, jest jasne, że byli oni agresorami w najgorszym z możliwych względzie; i wojna stała się nieunikniona”. (The Meaning of the Holy Quran s.440).

5. (Sura At-Tawbah 9: 14) „Zwalczajcie ich! Bóg ukarze ich przez wasze ręce i okryje ich wstydem; i dopomoże wam zwyciężyć ich. On uleczy piersi ludzi wierzących”

Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
„Kiedy Prawo Allacha jest przyjęte, ogień oburzenia zostaje ugaszony i prawdziwy pokój islamu zostaje osiągnięty” (The Meaning of the Holy Quran s.441).

6. (Sura At-Tawbah 9: 123) „O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się spotkają z waszą surowością. I wiedzcie, że Bóg (Allach) jest z bogobojnymi!”

Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset mówiąc:
„Kiedy konflikt staje się nieunikniony, najpierw należy oczyścić nasze otoczenie z wszelkiego zła …Musimy stawić solidny i twardy opór złu” (The Meaning of the Holy Quran s.475).

7. (Sura Al-Anfal 8: 65) „O proroku! Pobudzaj wiernych do walki! Jeśli wśród was jest dwudziestu cierpliwych, to zwyciężą dwustu; a jeśli jest stu wśród was, to oni zwyciężą tysiąc niewiernych, ponieważ oni są ludźmi, którzy nie rozumieją.”

Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
„W walce mężowie wiary nie zrażają się. Czy osobiście pokonają przeciwnika czy zginą ich sprawa zwycięży. Są pewni zwycięstwa ponieważ (1) mają boską pomoc, i (2) mówiąc nawet po ludzku, ci, którzy występują zbrojnie przeciwko prawdzie są głupcami, a na ich pozornej mocy nie można polegać”. (The Meaning of the Holy Quran s.431). Dodaje: „Dżihad (święta wojna) prowadzi się w pewnych ściśle określonych warunkach, które ustala islam i chwała dla Allacha”. (The Meaning of the Holy Quran s.431).

8. (Sura Al-Baqarah 2: 216) “Przepisana wam jest walka …”

Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
„Walczyć dla prawdy jest jedną z najwyższych form dobroczynności (jałmużny)”. (The Meaning of the Holy Quran s.86).
Zauważ: Walka jest formą dobroczynności (jałmużną) w islamie!!!

9. (Sura Al-Anfal 8:60) „Przygotujcie przeciwko nim, ile możecie sił i oddziałów konnicy, którymi moglibyście przerazić (w sercu) wroga Boga i wroga waszego …”

Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje ten werset następująco:
„Do każdej walki uzbrój się w najlepszą zbroję i najlepszą broń przeciwko twojemu wrogowi, aby wpoić mu przyzwoity szacunek dla ciebie i dla sprawy, którą reprezentujesz”. (The Meaning of the Holy Quran s.429).


TA SAMA IDEOLOGIA I STRATEGIA

Problemem w ocenie islamu na Zachodzie, który jest w przeważającej mierze chrześcijański, jest to, iż traktuje się go jako inną wiarę – jak chrześcijaństwo – i w ten sposób każdy indywidualnie ma prawo do oddawania czci temu, komu chce. To prawda, lecz problem tkwi w tym, że islam nie jest podobny do chrześcijaństwa.

Chrześcijaństwo jest systemem wiary i moralnością, które mogą istnieć w każdym narodowym lub państwowym systemie, natomiast islam ma swój własny system polityczny i sądowniczy ucieleśniony w szari’acie (prawo), który rządzi każdym muzułmaninem. Z tego powodu fundamentaliści islamscy, którzy żyją w kraju nawet umiarkowanie islamskim ze świeckim systemem politycznym, będą próbować obalić ten system, ponieważ w sposób niewystarczający ucieleśnia on istotę islamu będącego „religią i państwem”.

To studium w żaden sposób nie ma zamiaru przedstawić, że wszyscy muzułmanie są źli, ponieważ to nie jest wcale prawda – jest wielu umiarkowanych muzułmanów, którzy są dobrymi i konstruktywnymi członkami społeczeństwa, jednak nawet tych fundamentaliści traktują jako odstępców, ponieważ nie idą wiernie za Koranem, w ten sposób zasługując na taki sam koniec jak wszyscy nie-muzułmanie, to znaczy śmierć. Tym samym problem leży w islamie a nie w muzułmanach. Wiemy, że w każdej religii, lub każdej wierze, rolą wierzącego jest stosować nauczanie swojej wiary i w ten sposób te nauki stają się zasadami, według których on żyje – każdy „wierny” muzułmanin musi żyć według Koranu.

Islam wszędzie na świecie a szczególnie na Zachodzie ma tę samą ideologię i strategię. Zaczynają od pierwszego etapu słabości wywołując wrażenie, że są pełni pokoju i miłości. Wykorzystują demokrację i prawa człowieka na Zachodzie, aby rozszerzać swoja wiarę. Po tym jak staną się silni nie wahają się zabijać ludzi i niszczyć cywilizację Zachodu, która – według ich wierzeń – jest przeciwna doktrynom islamu, tak jak widzieliśmy to w zamachach terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku i na Pentagon w Waszyngtonie.

Świadectwa znanych muzułmanów

1. Mohammed Hassanein Heikal, znany muzułmanin egipski, pisarz, w swojej słynnej książce “Autumn Furor” („Jesienna Bruzda”) odnosi się do tego faktu następująco:

Element dżihadu (święta wojna) pojawił się w ideologii Abul Alaa Al-Maududiego (fanatyczny muzułmanin z Egiptu). Poszedł on dalej rozróżniając dwa oddzielne etapy, przez które przechodzi muzułmańska społeczność:
Etap słabości – w nim wspólnota muzułmańska nie jest zdolna zatroszczyć się o swój własny los. W tym przypadku – według jego sposobu myślenia – muszą się wycofać w celu przygotowania się do realizacji drugiego etapu.
Etap dżihadu (święta wojna), który następuje, kiedy wspólnota islamska zakończy swoje przygotowanie i jest gotowa do wyjścia ze swojej izolacji, aby pokierować swoim losem poprzez dżihad.
W ten sposób Abul Alaa Al-Maududi dokonał porównania między tymi dwoma etapami: słabości oraz dżihadu z jednej strony a walką Mahometa w Mekce i potem w Medynie z drugiej.”[Following the same strategy of Mohammed].

2. Hassan Abdulla Al-Torabi – najbardziej fanatyczny przywódca sudańskich muzułmanów zwykł mówić otwarcie:
“Udajemy słabych do czasu aż staniemy się silni”

3. Imam Abdullah Yusuf Ali komentuje Surę Al Baqarah (2:191) „I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie ...”:
“Ten fragment ilustrują wydarzenia, które miały miejsce w Hudaybiyyah [bitwa] w szóstym roku Hidżry [eksodus Mahometa z Mekki do Medyny]. Muzułmanie byli w tym czasie silną i wpływową społecznością”. (The Meaning of the Holy Quran s77).

To jest prawdziwy islam i jego dwa oblicza.
Jak bardzo powinniśmy być świadomi tego, co dzieje się wokół nas.

o. Zakaria Botros

tłum. butros ze strony www.fatherzakaria.net
www.arabia.alleluja.pl


 • 2

#3

Zaciekawiony.
 • Postów: 7852
 • Tematów: 83
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 4
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Dlatego właśnie pisałem, że konstrukcja Koranu jest niejednoznaczna. Można znaleźć tam fragmenty pochwalające walkę i fragmenty potępiające terroryzm. Zresztą z Biblią jest podobnie.
 • 0#4

Tenhan.
 • Postów: 758
 • Tematów: 52
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Dla mnie to nie robi różnicy, nie mam zamiaru zastanawiać się czy akurat ten czy ten muzułmanin interpretuje Koran pokojowo czy jednak bliższe są mu te wersety nawołujące do bezwzględnej walki z tymi którzy nie wyznają Islamu. Ich po prostu nie powinno być na europejskich ziemiach, szczególnie w dużej ilości.
 • 0

#5

Monolith.

  ótta

 • Postów: 1248
 • Tematów: 2
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja bardzo dobra
Reputacja

Napisano

Dla mnie to nie robi różnicy, nie mam zamiaru zastanawiać się czy akurat ten czy ten muzułmanin interpretuje Koran pokojowo czy jednak bliższe są mu te wersety nawołujące do bezwzględnej walki z tymi którzy nie wyznają Islamu. Ich po prostu nie powinno być na europejskich ziemiach, szczególnie w dużej ilości.


Jakim prawiem Ty decydujesz, że nie powinno ich być? Gdyby faktycznie od początku nie mieli wstępu na ziemie Europy to nie miałbyś praktycznie żadnej wiedzy o czasach wczesnego średniowiecza. Najwcześniejsze zapiski o państwie polskim i ruskim pochodzą od islamistów.
add - I rzeczywiście, niektórzy z muzułmanów żonglują Koranem jak księża Biblią, nic dziwnego. Prawdziwe jest to, co akurat się przydaje, tak jest w przypadku praktycznie każdego dogmatu, zbioru zasad itd.


Użytkownik Monolith edytował ten post 20.09.2013 - 19:49

 • -3

#6 Gość_wadm. Aton

Gość_wadm. Aton.
 • Tematów: 0

Napisano

A który to muzułmanin pisał tak o Polsce? Zważywszy na to, że we wczesnym średniowieczu jeszcze nie istniał islam to zbyt wiele nie można się od nich dowiedzieć.
 • 0

#7

Zaciekawiony.
 • Postów: 7852
 • Tematów: 83
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 4
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Podejrzewam że Moonolith miał na myśli Ibrahima Ibn-Jakuba - autora opisu podróży do europy za panowania Mieszka I, tyle tylko ze choć urodzil się w kalifacie, był żydem sefadyjskim. Zamiast tego proponuję poczytać jak Tatarzy i ich potomkowie się nam przysłużyli, choć to nie ten temat.

Warto dodać że słynna "sura miecza" na którą często powołują się zarówno islamiści jak i ich krytyce, po nakazie walki z niewiernymi, precyzuje że chodzi o tych którzy walczą przeciwko muzułmanom i nakazuje chronić przypadkowych ludzi. Nijak się to ma do wysadzenia się w tłumie.
 • 0#8 Gość_wadm. Aton

Gość_wadm. Aton.
 • Tematów: 0

Napisano

Koran koranem ale terroryści biorą też przykład z samego Mahometa, który podczas zdobycia jednego z miast kazał klęknąć w szeregu pojmanym i ścinał im mieczem głowy dopóki się nie zmęczył. Jak znajdę ten opis to wrzucę.
 • 0

#9

Tenhan.
 • Postów: 758
 • Tematów: 52
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Jakim prawiem Ty decydujesz, że nie powinno ich być? Gdyby faktycznie od początku nie mieli wstępu na ziemie Europy to nie miałbyś praktycznie żadnej wiedzy o czasach wczesnego średniowiecza. Najwcześniejsze zapiski o państwie polskim i ruskim pochodzą od islamistów.


Bardzo ubolewam nad tym że nie mogę decydować :D To prędzej ja mogę zapytać jakim prawem ich tu masowo się wpuszcza, utrzymuje wielu z nich z pieniędzy publicznych i jeszcze pozwala się na to żeby gryźli rękę która ich karmi. Dzisiaj też ich musimy wpuścić bo przecież ktoś musi zrobić zapiski z obecnej historii jak nas powyrzynają :D
 • 0

#10

RobertG.
 • Postów: 42
 • Tematów: 1
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

Uważam, iż Koran ze względu na masę zbieżności był Mahometowi podyktowany przez rabina, aby tenże odłam plemienia, sekta właściwie, nie nawróciła się na katolicyzm. Jedną sektę zamieniono na drugą. Z podobnego powodu na judaizm nawrócono Chazarów, potomków dzisiejszych żydów.

Koran jest odrobinę niejasny i zawiera sprzeczne fragmenty, jednak terroryzm jest powodowany i inspirowany przez inne środki, dla których wytłumaczenie religijne jest tylko jednym ze sposobów na pozyskiwanie wystarczająco dużo chętnych. Księgą o wiele gorszą, a przesiąkniętą rasizmem, ksenofobią, bydlęcą wręcz nienawiścią do ludzi innych wyznań, oraz pedofilią i różnymi zboczeniami jest Talmud ukrywany przed oczami gojów tj. niewiernych. Tam szukałbym inspiracji najgorszych zbrodniarzy i psychopatów.
 • 0

#11

Zaciekawiony.
 • Postów: 7852
 • Tematów: 83
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 4
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

W zasadzie Koran jest to zlepek rozproszonych podań, czerpiąc z młodego Chrześcijaństwa, Judaizmu i wierzeń animistycznych. Jedna z przypowieści jakie miał Mahometowi podyktować anioł, jest starożytną bajką Perską, inne fragmenty zapożyczają się w mitologii Rzymskiej. W zasadzie nawet mimo wygodnie niejednoznacznej konstrukcji, wedle Koranu terroryzm jest nieteologiczny, ponieważ jednak charakterystyczne jest dla Islamu podporządkowywanie się interpretacjom przywódców duchowych, wystarczy zły imam i już nie przetłumaczysz.
 • 0#12

hayashi.
 • Postów: 232
 • Tematów: 7
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

@RobertG

Po pierwsze Koran, jak już powyżej napisano, jest to zlepek różnych podań, legend, wierzeń przedislamskich
zmiksowanych z elementami chrześcijaństwa i judaizmu, ponadto jak wiadomo został on spisany przez
ludzi słuchających Mahometa na liściach, których część zjadły wielbłądy. Dlatego mamy podział na sury od
najdłuższej do najkrótszej, bo po prostu stracono te liście, chronologię etc.

Po drugie - co innego książka, a co innego jej interpretacja - jakoś nie słyszałem o Żydzie, który wysadził
się w powietrze w kościele/meczecie/na targowisku/w pociągu, jakoś nie słychać o zamachach na muzułman
i wysadzaniu się Żydów w krajach islamskich. Faktem jest oczywiście izraelska okupacja części Palestyny,
jednak tych, co pragną usprawiedliwiać tym działania Hamasu etc odsyłam do postanowień ONZ oraz
historii - można się z niej dowiedzieć, że te narody mogły istnieć spokojnie już od kilkudziesięciu lat, ale
jak zwykle - muzułmanie chcą wszystkiego, czyt. terytorium całej Palestyny, o czym mogą tylko pomarzyć
(odsyłam do postanowień ONZ). Ponadto odmawianie prawa do istnienia i eksterminacji całego narodu
zakrawa na zbrodnię przeciwko ludzkości, chyba już coś o tym było (vide działania III Rzeszy) i wiemy
dobrze, jak to wszystko się skończyło.

Po trzecie - ironią losu jest domaganie się przez muzułman "ich" ziemi, skoro przed nieco ponad tysiącem
lat sami ją najechali i zaanektowali. Na tej samej podstawie Szwecja może się domagać terenów RP
i poprzeć to wszystko ostrzałem rakietowym Pomorza Gdańskiego. Zabawne...

Po czwarte - zabawny mi się wydaje cały ten antysemityzm: Żydzi to, Żydzi tamto, Żydomasoneria etc.
Faktem jest, że Żydzi nie są narodem niewinnym i nie mogą sobie pozwalać na to, co sobie wyczyniają,
nawet pomimo Holocaustu i wszelkich okropieństw II WW. Jednak czy zastanawiał się ktokolwiek co by
się stało, gdyby Izrael został unicestwiony? Ano wtedy hordy islamskich mudżahedinów ruszą na Europę,
gdzie przy wsparciu V kolumny zrobią takie piekło, że ludzie sobie przypomną II WW. Moim zdaniem
poparcie Izraela leży w interesie Europy chociażby dlatego, że ściąga on ataki tychże mudżahedinów
na siebie.

I po piąte i ostatnie - polecam porównać Koran z taką małą książeczką, napisaną przez malarza potraktowanego iperytem podczas I WW, przemyśleć i zastanowić się nad zdaniem "historia lubi się
powtarzać".

Przy okazji - akurat pasuje, polecam przeczytać.

Spojrzenie na Mahometa w konkretnym kontekście

Użytkownik hayashi edytował ten post 25.09.2013 - 10:03

 • 0

#13

DM13.
 • Postów: 70
 • Tematów: 1
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

Osobiście zebrałbym wszystkich islamskich ekstremistów w jednym miejscu i potraktował atomówką. Islam jako religia pokoju może istnieć, ale tylko i wyłącznie chwili w której dany kraj lub społeczeństwo zostało w 100% przez nią zasymilowane. W innym przypadku, zawsze trafi się jakiś radykał, który zinterpretuje Koran w sposób wygodny dla niego.
 • -1

#14

owerfull.
 • Postów: 1287
 • Tematów: 5
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

Oczywiście że muzułmanie powinni być przyjmowani do Polski, ale masowa imigracja z Afryki itd nigdy nie powinna być dopuszczona w Polsce. Powinniśmy wziąć lekcję od zachodniej Europy i lepiej dobierać ludzi których przyjmujemy. Najlepiej byłoby przyjmować jak najwięcej podobnych ludzi kulturowo i rasowo, ale nie zawsze będzie to możliwe, więc nie widzę powodu by dyskryminować przedstawiciela rasy negroidalnej z wykształceniem, czy też finansowymi możliwościami utrzymania siebie, lub też siebie i swojej rodziny. Fajnie by było zmusić ludzi do zrzeknięcia się swojego poprzedniego obywatelstwa.

 

Europa jest sama sobie winna, bo nie potraktowała problemu poważnie. Islam jest kulturowo/cywilizacyjnie elementem obcym i jego asymilowanie się postępuje bardzo żmudnie, a czasem wręcz w ogóle nie postępuje. W dodatku pozostaje sprzeczna kwestia Koranu i tego jak muzułmanie niosą swoje przesłanie. Moim zdaniem większość z nich traktuje bardzo poważnie to co pisze w Koranie, a że znajdą się tam wersety nawołujące do zwalczania niewiernych, to oni to robią. 

 

Najbardziej martwiące jest rozprzestrzenienie islamu w północnej części Afryki. Są to ludy niezbyt cywilizowane, niezbyt inteligentne, łatwo ich radykalizować, a jeśli Europa ich przyjmuje to skutkiem tego jest coraz wyższa przestępczość w wielu miastach i tzw "stolice gwałtów". Dziwna korelacja, ale jak najbardziej prawdziwa i warto się zastanowić, czy muzułmanie jako większy procent europejskiej społeczności w ogóle będą nam sprzyjali, bo na razie wszystko wskazuje na to, że nie. Cywilizacje mogą się tylko ścierać.


Użytkownik owerfull edytował ten post 11.09.2014 - 00:22

 • 0

#15

Panjuzek.
 • Postów: 2232
 • Tematów: 17
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

 

Oczywiście że muzułmanie powinni być przyjmowani do Polski

To nie jest takie oczywiste. Japonia nie przyjmuje muzułmanów i jakoś nikt z tego problemu nie robi. A puki co to w Polsce dzieje się to samo co w innych krajach kilka dekad temu. Muzułmanie pojedyńczo osiedlają się ta terenie naszego kraju. Polskie dziewczęta wychodzą za śniadych przystojniaków, co wiąże się z przejściem na islam. A   A Arabia Sałdyjska finansuje budowę kolejnych meczetów. I tak samo jak w krajach zachodnich, gdy stanie się to zauważalnym problemem, to będzie już za późno aby można było temu zaradzić .


 • 0
 

Użytkownicy przeglądający ten temat: 3

0 użytkowników, 3 gości oraz 0 użytkowników anonimowych

stat4u