Skocz do zawartości
Zdjęcie

Codex Alimentarius


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
69 odpowiedzi w tym temacie

#1

Eury.

  Researcher

 • Postów: 3467
 • Tematów: 975
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 108
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Dołączona grafika


Temat ten towarzyszył nam będzie - to pewne - przez najbliższe kilka lat, warto zatem zapoznać się z nim bliżej i śledzić newsy w mediach czy prasie, które przybliżają nas do daty, która ma zmienić oblicze świata. Proszę traktować ten temat jako zbiorczy.

Coraz więcej niepokojących informacji dotyczących ograniczenia naszego prawa do wyboru jedzenia i sposobu leczenia zaczyna krążyć w sieci. Ma to niewątpliwie związek z datą 21.12.2009 - to data od której ma obowiązywać tzw Codex Alimentarius. Czym jest ten Codex? To zapis 4 000 dyrektyw regulujących WSZYSTKO CO BĘDZIEMY MIELI PRAWO LEGALNIE WŁOŻYĆ SOBIE DO UST w celu spożycia. Dotyczy jedzenia, napojów, leków naturalnych i ziół, suplementów dietetycznych. Dość wstrząsający wykład na temat jego zawartości jest opublikowany na YouTube w postaci 5 części wystąpienia dr. Rima Laibow. Jak sama oświadcza każde jej słowo jest poparte dokumentacją opublikowaną na jej stronie www.healthfreedomusa.org

Dołączona grafika


Codex Alimentarious jest sztandarowym dokumentem WTO (Word Trade Organization), co może wzbudzać już samo w sobie obawy - organizacja ta ma jak najgorszą sławę wśród większości myślących i antykorporacyjnie nastawionych ludzi. W opinii wielu jest winna masowego ludobójstwa, na które pozwalamy w tzw. trzecim świecie. Jej patronat nad Codexem nie wróży więc niczego dobrego dla ludzkości.

CODEX ALIMENTARIUS - CHOROBOWY BIZNES

Codex Alimentarius reprezentuje przemyślaną strategię zastąpienia naturalnych sposobów żywienia i leczenia agresywnymi naukowymi i technologicznymi eksperymentami, które udają postęp medyczny i ekonomiczny. Kluczem do jego sukcesu jest ukrycie pod płaszczykiem rozległych międzynarodowych instytucji zagrożenia, które przypuszczalnie dotknie środowisko naturalne, systemy ekologiczne i ludzkie zdrowie.

Strona internetowa Fundacji dra Ratha jest prawdopodobnie najpewniejszym źródłem informacji na temat skomplikowanej i zagmatwanej pajęczyny międzynarodowych powiązań, które przekazują władzę rozstrzygnięciom zawartym w Codexie. Oznajmia, że Codex jest "najważniejszym politycznym polem walki, na którym toczy się wojna o to, kto będzie sprawował kontrolę nad zasobami żywności od farmy do widelca". Wskazuje, że światowe władze i przedstawiciele wielkiego biznesu przekształcają tę wojnę w zawiłą sieć. Ich najważniejszymi celami są handel i zysk, a nie ludzkie zdrowie. W rezultacie wolność wyboru, zdrowie i środowisko są zagrożone.

Dołączona grafika


Zdaniem Fundacji: właściwe żywienie zagraża "interesom chorobowym" przemysłu farmaceutycznego, ponieważ zmniejsza zapotrzebowanie na syntetyczne lekarstwa. Żywność pozbawiona pozostałości po pestycydach, sztucznych dodatków i innych trujących środków może być - z definicji - wytwarzana jedynie w przypadku zmniejszenia globalnego użycia lub - w idealnych warunkach - całkowitej eliminacji tych chemikaliów. Jest to jednak sprzeczne z interesem przemysłów farmaceutycznego i chemicznego, które produkują te substancje, gdyż skutkowałoby to niższymi zyskami, lepszym zdrowiem całej populacji, a w konsekwencji spadkiem spożycia syntetycznych leków. Szeroki zakres działań Komisji Codexu Alimentarius stwarza potencjalne zagrożenie dla przyszłego zdrowia ludzkości. Grozi nam świat, w którym dostęp do bezpiecznej żywności i efektywnych dodatków do naszej diety będzie ograniczony i poddany kontroli interesów przemysłu farmaceutycznego i chemicznego.

NATURA BESTII

Strona Fundacji dra Ratha wyjaśnia, że Komisja Codex Alimentarius jest główną światową organizacją składającą propozycje i konsultowaną przez Dyrektorów Generalnych Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa ONZ w sprawach związanych z wprowadzeniem Połączonego Programu Standardów Żywności FAO/WHO. Ustalone w roku 1963 główne cele Komisji przedstawiają się następująco: ochrona zdrowia konsumentów, wspomaganie uczciwych praktyk w handlu żywnością oraz koordynacja prac nad wszelkimi standardami żywności prowadzonych przez międzynarodowe organizacje rządowe i pozarządowe.

Dołączona grafika


W październiku 2006 roku Komisja przewodziła 27 aktywnym podkomisjom i siłom zadaniowym. Ich główne funkcje to opracowywanie standardów, wytycznych i informacji na temat żywności oraz dodatków do żywności, jakie mają być zaprezentowane Komisji w celu ich adaptacji jako globalnych standardów.
Przyjęcie zróżnicowanych standardów i wytycznych Codexu przez różne kraje jest teoretycznie opcjonalne., Utworzenie 1 stycznia 1956 roku Światowej Organizacji Handlu (WTO) zmieniło jednak ich międzynarodowy status.

Standardy i wytyczne Codexu są szeroko wykorzystywane przez WTO jako wzorzec w rozstrzyganiu międzynarodowych sporów w zakresie żywności. Potencjalna groźba wejścia w te spory i ich przegrania powoduje obowiązkowe wprowadzanie wytycznych Codexu. Taki stan rzeczy sprawia, że państwa należące do WTO nie mają wielkiego wyboru i muszą się im poddać. Biorąc pod uwagę to, że do WTO należy 149 państw, standardy i wytyczne Codexu odnoszą się praktycznie do każdego produktu spożywczego i dotkną bezpośrednio zdecydowanej większości ludzi na Ziemi.

Codex ustanawia standardy i wytyczne nie tylko w odniesieniu do zwykłych produktów żywnościowych, ale również witamin, mineralnych dodatków do żywności, zaleceń zdrowotnych, żywności organicznej i genetycznie modyfikowanej, oznaczania żywności, reklamy, dodatków spożywczych i pozostałości pestycydów. Codex we wszystkich dziedzinach przedkłada interesy ekonomiczne, zwłaszcza przemysłu farmaceutycznego i chemicznego, nad ludzkie zdrowie.

OBSZARY PODLEGŁE WŁADZY CODEXU

Wytyczne w sprawie Witamin i Mineralnych Dodatków do Żywności zostały przyjęte przez Komisję Codexu Alimentarius jako nowy globalny standard podczas spotkania w Rzymie w lipcu 2005 roku. Wykorzystują one jako podstawę restrykcyjną dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie dodatków do żywności i nakazują ustanawianie restrykcyjnych ograniczeń odnośnie przyjmowania witamin i minerałów.
Co więcej, zakazują twierdzenia, że witaminy i dodatki mineralne pozwalają zapobiegać, łagodzić i leczyć choroby. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę dowodów wskazujących na to, że pozwalają one nie tylko chronić zdrowie, ale również przywracać je, globalne zalecenia mają doprowadzić do tego, żeby sprzedaż produktów, które leczą i chronią zdrowie, stała się wyłączną domeną przemysłu farmaceutycznego.

Dołączona grafika


Kilka wytycznych Codexu nakłada ograniczenia na korzyści zdrowotne, jakie można przypisywać produktom żywnościowym. Przyjęte w roku 1979 i zaktualizowane w 1991 Generalne Wytyczne Codexu starają się zagwarantować, aby jedynymi produktami, którym można przypisać zdolność ochrony, łagodzenia i leczenia chorób były lekarstwa. Jednocześnie zakazują one twierdzenia. że temu samemu celowi mogą służyć produkty żywnościowe.

Przez ostatnie lata w centrum zainteresowania Codexu była żywność organiczna. Komitet Codexu do spraw Oznaczania Żywności próbuje osłabić światowe standardy organiczne, dążąc do tego, aby dopuściły one stosowanie takich substancji, jak dwutlenek siarki, który wywołuje u wielu ludzi reakcje alergiczne, azotyn sodu i azotan sodu, które są potencjalnie rakotwórcze I wywołują hiperaktywność u dzieci, oraz powodującą wrzody i nowotwory jelit karageninę.

Komisja Codexu Alimentarius zezwoliła w swoich Wytycznych Produkcji, Przetwarzania, Oznaczania i Sprzedaży Organicznie Produkowanej Żywności na stosowanie etylenu, który jest używany do sztucznego dojrzewania owoców i warzyw podczas transportu. Zgoda na taką organiczną żywność byłaby krokiem ku akceptacji wymuszonych przez WTO takich samych wątpliwych praktyk w rolnictwie, których obiektem jest obecnie żywność nieorganiczna.

Ponieważ żywność organiczna jest droższa od nieorganicznej. wielcy producenci żywności nieorganicznej widzą w tym łatwą okazję na przeniknięcie na rynek żywności organicznej i osiąganie większych zysków. Poza tym żywność organiczna jest zdrowsza, gdyż zawiera więcej mikroelementów i związków odżywczych. Wzrost zapotrzebowania na żywność organiczną stanowi zagrożenie dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. Co więcej, organiczne nasiona nie mogą być opatentowane.

Dołączona grafika


Komisja Codexu Alimentarius przyjęła swoje pierwsze regulacje w sprawie genetycznie modyfikowanej żywności w roku 2003. Dalsze wytyczne i standardy dla tej żywności są w trakcie opracowywania. Ostateczne przyjęcie tych zapisów pomoże zobowiązać wszystkie kraje należące do WTO do akceptacji i przyjęcia genetycznie modyfikowanej żywności.

Wielu ludzi jest jednak przeciwnych tej żywności i dlatego istnieje presja, aby nie zobowiązywać producentów i eksporterów genetycznie modyfikowanej żywności do ujawniania informacji o zawartych w niej modyfikowanych składnikach. Potencjalne długofalowe zyski z możliwej do opatentowania genetycznie modyfikowanej żywności są porównywalne z rynkiem farmaceutycznym. Najważniejsi gracze w przemyśle farmaceutycznym działają również w przemyśle biotechnologicznym, czerpiąc z niego ogromne zyski i próbując wprowadzić na siłę tę żywność na światowe rynki.

Obecnie kluczową kwestią, jaką zajmuje się Codex, jest nałożenie ograniczeń na treści zawarte w reklamach. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że reklamowanie legalnie publikowanych sprawdzonych badań naukowych zostanie zakazane, a działania niedochodowych organizacji promujących zdrowie, które kształtują postawy, przekonania i modele zachowań odnośnie dodatków do żywności, będą utrudniane.

NIWELOWANIE ZAGROŻENIA ZE STRONY MEDYCYNY NATURALNEJ

Wzrost popularności dodatków do żywności, naturalnych praktyk zdrowotnych i żywności organicznej zaczął zagrażać przemysłowi farmaceutycznemu, chemicznemu i wielu innym. Przybierająca na sile moda na medycynę naturalną oraz ogromna ilość książek, czasopism, stron internetowych i programów telewizyjnych poświęconych medycynie pomaga ludziom rozszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowia i naturalnych sposobów leczenia chorób. Naturoterapeuci, homeopaci i dietetycy udzielają pomocy zdrowotnej milionom ludzi.
Ludzie zaczynają powoli dostrzegać, że wolne rodniki, które niczym pociski niszczą ludzką strukturę komórkową, są podstawową przyczyną raka, przedwczesnego starzenia, osłabienia układu immunologicznego, artretyzmu, cukrzycy, choroby Alzheimera i wielu innych przewlekłych schorzeń.

Dołączona grafika


Ciało ludzkie chroni się przed wolnymi rodnikami za pomocą antyoksydantów zawartych w naturalnych, niemożliwych do opatentowania substancjach. Opatentować można tylko syntetyczne substancje. Z punktu widzenia przemysłu farmaceutycznego na naturalnych produktach nie można zarobić. Codex Alimentarius dąży do sprzecznego z prawdą uznania antyoksydantów za truciznę i zakazania ludziom ich przyjmowania oraz korzystania z odpowiednich terapii. Gdy naturalne terapie zdrowotne zostaną uznane za nielegalne, jedynymi możliwościami leczenia będą lekarstwa i operacje.

REFERENDUM

Organizuje się obecnie inicjatywa przeprowadzenia REFERENDUM EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE MEDYCYNY NATURALNEJ. Podejmuje ją zrzeszenie kilku organizacji międzynarodowych:

Fundacja Zdrowia dra Ratha jest organizacją non-profit o działalności nakierowanej na poprawę zdrowia ludzkiego na skalę globalną poprzez badania, edukację oraz obronę praw chorych do korzystania z medycyny naturalnej.

La Leva di Archimede, stowarzyszenie na rzecz wolności wyboru i prawidłowej informacji reprezentuje entuzjastów naturalnego zdrowia, konsumentów, specjalistów z zakresu zdrowia oraz dystrybutorów naturalnych produktów zdrowotnych.

National Health Federation to założona w 1955 organizacja międzynarodowe stowarzyszenie o charakterze edukacyjno-wolnościowym, którego działalność skupia się na ochronie praw obywatelskich w zakresie spożywania zdrowej żywności, suplementów diety i stosowania terapii alternatywnych bez ograniczeń prawnych.

Party for People and Spirit to nowa partia polityczna w Holandii założona w marcu 2008 r. Wierzy, że nowy wymiar polityki – oparty na dogłębnej realizacji jedności, całości i inspiracji – jest teraz koniecznością polityczną.

Serwis informacyjny Zeus powstał w lutym 2003 roku. Jego celem jest pomoc w konsolidacji ogólnoświatowego ruchu na rzecz wolności wyboru metody ochrony zdrowia, czyli koordynacji działań wszystkich ludzi i organizacji wierzących w zalety stosowania medycyny naturalnej i korzystających z jej metod.

Ze strony polskiej dodatkowym wsparciem dla działania INICJANTYWY jest ICPCC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi. To jest wiodąca w Polsce organizacja prowadząca walkę z perspektywą wprowadzenia na nasz teren roślin genetycznie zmodyfikowanych. Znając kierunek działania wspomnianego już WTO można się liczyć z tym, że wszystko, co nie będzie genetycznie zmodyfikowane może być zakazane od 2010 roku.

źródła: http://www.schodamidonieba.pl
przedruk na warunkach Creative Commons
oraz fragment artykułu NEXUS. WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2007
Przełożył Michał FiejtekNa youtube.com można zobaczyć także wykład z dr Robertem Verkerk'iem z polskimi napisami na powyższy temat:

część I
część II


W samej sieci od ostatnich kilku miesięcy można obserwować wzrost liczby artykułów, które stawiają naturalne suplementy diety, a nawet popularne witaminy w negatywnym świetle. Powyższe screeny z wycinków artykułów to tylko kropla z pośród podobnych publikacji jakie pojawiają się w popularnych serwisach każdego dnia...
 • 1#2

CzstSrkzm.
 • Postów: 454
 • Tematów: 20
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 2
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

Dobra robota z tłumaczeniem i poskładaniem do kupy informacji :)

Mam tylko prośbę - to jest oficjalna strona "CA" http://www.codexalimentarius.net
Jest na niej zamieszczonych naprawdę sporo informacji, raportów, planowania na przyszłość etc - ja jednak po spędzeniu tu łącznie (na przestrzeni ok tygodnia) kilkunastu godzin nie mogę znaleźć info zawartych w/w artykule +paru innych. Może to skutek niedoskonałości angielskiego, albo po prostu ogrom info na tej stronie mnie przerasta. Ew te info mogą być w zakładce "About Codex->Strategic Plannning->Strategic Plan 2008-2013" , która to zakładka nie działa (przynajmniej przez ten tydzień mojego sprawdzania). Jeśli jednak ktoś ma czas i chęci - prosiłbym o pomoc w poszukiwaniach takowych planów u, de facto, źródła

Pozdrawiam
 • 0

#3

Aramroth.
 • Postów: 213
 • Tematów: 3
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Z tego co mi wiadomo, ma to być po prostu zakaz sprzedaży tanich syntetycznych witamin i suplementów, czyli tych rutinoskorbinów, które leczą wszystko od kataru po zapalenie włosów i innych cudownych leków z biedronki typu magnez+witamina C.

Zdaniem Fundacji: właściwe żywienie zagraża "interesom chorobowym" przemysłu farmaceutycznego, ponieważ zmniejsza zapotrzebowanie na syntetyczne lekarstwa.

To zdanie w połączeniu ze screenami artykułów mówiących o potrzebie wycofania syntetycznych witamin wygląda śmiesznie.

Z innego newsa tego typu:

Everyone needs vitamins, which are critical for the body. But for most people, the micronutrients we get from foods usually are adequate to prevent vitamin deficiency, which is rare in the United States. That said, some extra vitamins have proven benefits, such as vitamin B12 supplements for the elderly and folic acid for women of child-bearing age. And calcium and vitamin D in women over 65 appear to protect bone health.

But many people gobble down megadoses of vitamins believing that they boost the body?s ability to mop up damaging free radicals that lead to cancer and heart disease. In addition to the more recent research, several reports in recent years have challenged the notion that vitamins are good for you.

Jest tak późno, że nie chce mi się tłumaczyć, ale mam nadzieję, że większość zrozumie.
Te części artykułów na screenach się pomija, bo są niewygodne dla tych, którzy piszą teksty takie, jak ten z pierwszego postu w tym temacie.
 • 0

#4

5k18a.
 • Postów: 37
 • Tematów: 1
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Nie chcę się tu spierać czy codex jest dobry czy zły i czy ma na celu trucie ludzkości na skalę masową. Bo mi zajeżdża to jakąś potwornie wydumaną teorią spiskową. Ale co do witamin to od bardzo dawna jest znane zjawisko hiperwitaminozy. A głównie o tym pisze się w artykułach o szkodliwości witamin, więc nie widzę tutaj tego czego doszukują się co poniektórzy z was...
 • 0

#5 Gość_radoslaw

Gość_radoslaw.
 • Tematów: 0

Napisano

Austiacki rząd potwierdza szkodliwość GMO
Codex Alimentarius to zamach na naszą wolność, a popierający tą herezję są albo niedoinformowani albo nawet podczas drogi do rzeźni będą mówić że wszystko jest w najlepszym porządku.
Bo przecież UE nie może być zła i wydawać przepisów szkodzących ludziom, jest zarządzana przez pełne empatii, miłości i współczucia istoty...
Pozdrawiam
 • 0

#6

Aramroth.
 • Postów: 213
 • Tematów: 3
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Codex Alimentarius to zamach na naszą wolność, a popierający tą herezję są albo niedoinformowani albo nawet podczas drogi do rzeźni będą mówić że wszystko jest w najlepszym porządku.

Tak, atakują naszą wolność (wycofując szkodliwe "cudowne tabletki" z syntetycznymi witaminami), jaszczury, senat Oriona, spisek rządu USA, Japonii, Kazachstanu, Szwecji, Kubusia Puchatka, Kaczora Donalda i Twojego (mojego też! W spisku są wszyscy!) Starego.

Zief, znowu to samo.

Bo przecież UE nie może być zła i wydawać przepisów szkodzących ludziom, jest zarządzana przez pełne empatii, miłości i współczucia istoty...
Pozdrawiam

Czyli że każdy, kto nie uważa, że rządzą nami masoni, jaszczury, iluminaci, orionidzi, plejadanie, i wszystko co z kosmosu to ślepa marionetka w rękach rządu światowego?
Trochę za bardzo się zapędzasz. Wiadomo, że człowiek chce czuć się lepszy i myśleć, że wie coś o czym nie wie nikt inny (albo mało kto), ale teraz już trochę przesadzasz.
UE wydaje tylko i wyłącznie przepisy szkodzące ludziom na zlecenie Elohim z Nibiru, zapamiętać!

Unią rządzą biurokraci, którzy robią to, co im się opłaca. Nie zdziwię się jeśli chodzi o to, że kiedy wycofają sztuczne witaminy koncerny farmaceutyczne zapłacą im sporą kasę za wycofanie tego prawa ;]

Szukanie spisku w każdym nowym prawie w UE czy USA jest już nudne i męczące.
 • 0

#7

above.
 • Postów: 509
 • Tematów: 46
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 2
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

Szukanie spisku w każdym nowym prawie w UE czy USA jest już nudne i męczące.


Ale to nie są jakies rozne i nowe spiski, jest poprostu jeden :) cały czas, jakbys sledzil wszystkie wydarzenia polityczne itp to bys doszedl do takiego wniosku, wydaje mi sie poprawnie (jak to stwierdzili w zeitgeiscie nowym) mówiąc, mamy rząd w rządzie, ciekawe określenie :)

W przyszlosci blizej nieokreslonej wszystko i tak sie okaze :)

Użytkownik above edytował ten post 21.11.2008 - 14:49

 • 0

#8

bobojad.
 • Postów: 34
 • Tematów: 1
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Widze że lubisz najeżdżać na ludzi, więc zbij proszę argument dążenia do wycofania z obrotu żywności która nie może być opatentowana i z tego tytułu nie można pobierać zysków. Tylko proszę bez bezsensownego bełkotu wysmiewającego za pomocą losowego wstawienia słów orion-nibiru-apokalipsa-buuu-łojejeje-jesteście-żałośni.

Ja ze swojej strony mogę dodać, że bardzo obszerny i ciekawy artykuł pojawił się w nieznanym świecie nr 11, chyba nadal jest to numer bieżący, do zapoznania się np w empiku. A co do artykułów ośmieszających/popierających - podam przykład artykułów o obsrywaniu jagód przez lisy i zwiazanym z tym ryzykiem zakażenia bąblowcem - artykuły te zawsze pojawiają się latem, kiedy maleje spożycie jogurtów i innyvh produktów z przetworzonymi owocami. Wystarczy sprawdzić kto zleca napisanie danego artykułu, można się zdziwić, chociaż myślący pewnie tylko pokiwają głowami. Małymi kroczkami wszystko można ludziom wmówić, po rocznym otaczaniu zewsząd przez odpowiednie artykuły można by wmówić ludziom, że suszone kozie bobki wchłaniają opary lakierów i plastiku z powietrza, więc każdy powinien trzymać je w domu na telewizorze. Zobacz przykład gruzji Rosjanie podeszli małymi kroczkami rozdając paszporty i po pewnym czasie zrobili z tego argument do rozegrania swoich interesów. Pozdrawiam forumowiczów, tych myślących
 • 0

#9

Damek_90.
 • Postów: 42
 • Tematów: 4
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Unią rządzą biurokraci, którzy robią to, co im się opłaca. Nie zdziwię się jeśli chodzi o to, że kiedy wycofają sztuczne witaminy koncerny farmaceutyczne zapłacą im sporą kasę za wycofanie tego prawa smile5.gif


Teraz ty się nie zapędzaj, bo gubisz fakty nogawkami ;] . CA nie chce wycofać syntetycznych witamin - właśnie przeciwnie - chce wzmożyć ich produkcję i ograniczyć lub całkowicie zakazać dostępu do środków medycyny naturalnej.

Ja bez względu na wszystko i tak będę jadł sobie jabłka, gruszki i nawet jak mi się zachce to surowy imbir i NIKT mi tego nie zabroni. Jeśli zajdzie taka konieczność to jestem gotów nawet wyjechać na jakieś odludzie albo do amazońskich/afrykańskich plemion i tam żyć w zgodzie z naturą.
 • 0

#10

Aramroth.
 • Postów: 213
 • Tematów: 3
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Ale to nie są jakies rozne i nowe spiski, jest poprostu jeden :) cały czas, jakbys sledzil wszystkie wydarzenia polityczne itp to bys doszedl do takiego wniosku

Spiski są wymyślane przez tych, którzy trzepią kasę na ludziach w to wierzących.

Teraz ty się nie zapędzaj, bo gubisz fakty nogawkami ;] . CA nie chce wycofać syntetycznych witamin - właśnie przeciwnie - chce wzmożyć ich produkcję i ograniczyć lub całkowicie zakazać dostępu do środków medycyny naturalnej.

Ja bez względu na wszystko i tak będę jadł sobie jabłka, gruszki i nawet jak mi się zachce to surowy imbir i NIKT mi tego nie zabroni. Jeśli zajdzie taka konieczność to jestem gotów nawet wyjechać na jakieś odludzie albo do amazońskich/afrykańskich plemion i tam żyć w zgodzie z naturą.

Dołączona grafika
Dołączona grafika
A te screeny z artykułów, czyli dowody spisku?
Jeśli nie znasz angielskiego, to tłumaczę:
Screen nr 1: "Tabletki witaminowe - czy mogą zagrażać zdrowiu?
Miliony ludzi regularnie biorących tabletki witaminowe są zaszokowani nagłówkami gazet mówiącymi, że te tabletki nie działają, a nawet mogą szkodzić"
Screen nr 2: "Tabletki z witaminami zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci
Popularne witaminowe suplementy zażywane przez miliony ludzi w nadziei poprawienia stanu zdrowia mogą wcale nie być takie dobre i mogą zwiększać ryzyko przedwczesnej śmierci, mówią najnowsze badania"
Ale nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czarne jest czarne, nie? ;)

Widze że lubisz najeżdżać na ludzi, więc zbij proszę argument dążenia do wycofania z obrotu żywności która nie może być opatentowana i z tego tytułu nie można pobierać zysków. Tylko proszę bez bezsensownego bełkotu wysmiewającego za pomocą losowego wstawienia słów orion-nibiru-apokalipsa-buuu-łojejeje-jesteście-żałośni.

Pisałem: UE rządzą biurokraci, którzy robią to, co im się opłaca. Nie po to, żeby zniewolić ludzkość, monitorować ludzi czy oddać gatunek ludzki jaszczurom. Po to, żeby na tym zarobić. Da się parę (naście? dziesiąt?) milionów ojro panu prezesowi, to od razu inaczej spojrzy na wielkie koncerny produkujące żywność.

Pozdrawiam forumowiczów, tych myślących

Wierzenie bez cienia jakichkolwiek wątpliwości we wszystkie spiski i bezmyślne odrzucanie wszystkiego co "zue bo oficjalne i kontrolowane przez rząd USA i NASA" wcale nie jest oznaką myślenia ;]
 • 1

#11

above.
 • Postów: 509
 • Tematów: 46
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 2
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

USA i NASA nic nie konroluje gdzie zes naczytal sie takich bzdur ? Ci co maja władze napewno nie ujawniaja sie, wydaje mi sie ze moga to byc jakies specjalne grupy wyciągniete poza prawo :) anyway, wrócmy na topic :)

Użytkownik above edytował ten post 21.11.2008 - 17:14

 • 0

#12

Damek_90.
 • Postów: 42
 • Tematów: 4
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

Znam dobrze angielski (przynajmniej na tyle dobrze, żeby to zrozumieć) i faktycznie te screeny to zupełna sprzeczność całego artykułu, jednak mogło to wynikać z nieznajomości angielskiego autora. Poza tym nie wiadomo czy ten artykuł w oryginale miał te screeny (może ktoś chciał go trochę urozmaicić?). Nieważne, w każdym razie patrząc na część tekstową artykułu to chodzi w nim o to co napisałem w poprzednim poście (tak dla tych, którzy tego nie widzą ;] ). Jeśli bardziej przemówiły do ciebie 'obrazki' to przepraszam i współczuję ;]
 • 1

#13

Aramroth.
 • Postów: 213
 • Tematów: 3
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

USA i NASA nic nie konroluje gdzie zes naczytal sie takich bzdur ? Ci co maja władze napewno nie ujawniaja sie, wydaje mi sie ze moga to byc jakies specjalne grupy wyciągniete poza prawo :)

To masoni i iluminaci, powiadam wam, masoni...

Nie ma żadnych przesłanek, by twierdzić, że całym światem rządzi jedna, niezbyt liczebna grupka ludzi. Jedyne argumenty, które za tym przemawiają, są na poziomie argumentów Solara, który twierdził, że stworzyli nas kosmici: "istnieje coś takiego jak politeizm, a więc stworzyli nas kosmici".

@Damek_90
Nie mówię, że popieram, żeby wprowadzono takie przepisy. Tyle, że jedyne argumenty za prawdziwością tego artykułu brzmią "to prawda, bo tak ktoś powiedział w filmie na YouTube".
Tekst ten wygląda śmiesznie, kiedy wszędzie indziej patrzy się na informacje o wycofywaniu syntetycznych witamin i suplementów.
Jeśli takie prawo jednak zostanie wprowadzone, to winnymi tego nie są iluminaci i jaszczury, a biurokraci, którzy dostali dużo ojro od pewnych korporacji.
 • 1

#14

above.
 • Postów: 509
 • Tematów: 46
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 2
Reputacja zadowalająca
Reputacja

Napisano

Nie ma żadnych przesłanek, by twierdzić, że całym światem rządzi jedna, niezbyt liczebna grupka ludzi.

Napewno jestes dosyć ogarniający, wiec nie zaprzeczysz, że jak powiem: światem rządzą korporacje miedzynarodowe, ktorych roczny budzet wynosi wiele wiele $, mając tyle pieniedzy mozna naprzyklad wykupywac stacje telewizyjne i kontrolowac przesył informacji jakie trafiaja do ludzi :) , wiec analogicznie rzadzą Ci co są szefami tychze korporacji.
Inny przykład: sa wybory, zjawiają się ''firmy'' z gotówka i finansują kandydata, im więcej pieniedzy, tym wieksza szansa na wygranie, kandydat ktory jest finansowany oczywiscie będzie (lub bedzie zmuszony poźniej) miec takie poglądy jak organizacja, która go sfinansowała, gdyz szybko poleci na dno... reszte mozesz dopisać sam.
Przykłądow wiele jest, firma farmaceutyczna majac wiele $ wykupuje pomniejsze bądz wchodzi w partnerstwo z innymi stawiajac im swój pogląd, inaczej pojdą na dno, jak sie nie zgodzą, więc automatycznie kontrolujesz zasoby leków itp itd

ps. to co napisalem nie jest niczym odkrywczym, jest znane od dawien dawna :) mało osob to dostrzega.


moim zdaniem tak to wygląda, moge sie mylić.

Użytkownik above edytował ten post 21.11.2008 - 18:13

 • 1

#15

D.B. Cooper.
 • Postów: 1179
 • Tematów: 108
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 2
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

dobry artykuł...ja będąc w Holandii widziałem w markecie pomidory których na łodydze było zawsze pięć takich samych, a każda łodyga miała identyczną wagę...mało tego, najbardziej zdziwiła mnie papryka w doniczce z której łodygi wyrastały trzy papryczki: czerwona, zielona i żółta :D ...tyle z ciekawostek turystycznych :D btw. mnie najbardziej interesowało stoisko alkoholowe i "Absynt" ^^
 • 1
 

Użytkownicy przeglądający ten temat: 3

0 użytkowników, 3 gości oraz 0 użytkowników anonimowych

stat4u