Skocz do zawartości
Dziękujemy za udział w Złotych Szarakach -- kolejne informacje już niebawem!

Informacje o artykule

  • Dodany: 28.05.2013 - 16:31
  • Aktualizacja: 03.06.2013 - 20:03
  • Wyświetleń: 2138
  • Odnośnik do tematu na forum:
    http://www.paranormalne.pl/topic/22191-naukowy-nawiedzony-dom-sugestii/

    Podyskutuj o tym artykule na forum
 


* * * * *
0 Ocen

Naukowy, nawiedzony dom sugestii.

Napisane przez Sante dnia 28.05.2013 - 16:31

Tytułem wstępu chciałbym powiedzieć czym jest EMF.

EMF jest ogólnie przyjętym skrótem dla “pól elektromagnetycznych”. Odnosi się on do oddziaływań, jakie pola magnetyczne mogą wywierać na istoty ludzkie, zwierzęta i rośliny. Zwracamy uwagę, że EMF nie jest tym samym co EMC lub kompatybilność elektromagnetyczna, która odnosi się do zakłóceń elektromagnetycznych, jakie jeden wyrób powoduje w stosunku do innego wyrobu w tym samym środowisku elektromagnetycznym.

Jakkolwiek w zakres kompatybilności elektromagnetycznej wchodzi również promieniowanie EMF, niesie ono jednak ze sobą inne rodzaje zagrożeń, zwanymi “typowymi zagrożeniami”, określonymi w Dyrektywie o Niskim Napięciu (73/23CEE): “ promieniowanie, toksyczność i inne podobne zagrożenia”. Pośród szkodliwych skutków pól magnetycznych znajdują się takie, jak podrażnienie mięśni i nerwów, udary, oparzenia, bezsenność, a w najgorszych wypadkach nawet nowotwór.


Naukowy, nawiedzony dom sugestii.


Dołączona grafika


Sztuczna krew, odtwarzane krzyki i plastikowe szkielety są fajne, ale jeśli chcesz prawdziwy nawiedzony dom, zwrócić się do naukowców.

Aby sprawdzić, czy istnieje możliwość, aby sztucznie wywołać zjawiska paranormalne - lub, z innej perspektywy, technologicznie wywołać ducha - badacze w Goldsmith College w Londynie i architekci z Usman Haque zaprojektowali naukowo nawiedzony pokój.
Zostali zainspirowani wcześniejszymi badaniami, w czasie których odnotowano u badanych omamy po wystawieniu ich na działanie pola elektromagnetycznego i fal infradźwięków.
Ale to nie jest tylko praca w laboratorium. Oddziaływanie EMF(pól elektromagnetycznych) zostało zarejestrowane w rzekomo nawiedzonych zamkach.
Strumienie magnetyczne, spowodowane poprzez przesunięcie płyt tektonicznych podobno produkuje wzrost obserwacji zjaw.
Tymczasem fale infradźwięków poniżej poziomu ludzkiego słuchu związane były z nawiedzeniami.
Tak , duchy - do wiary w które przyznaje się 40 procent populacji amerykańskiej - jest jedynym z możliwych wytłumaczeń. Możliwe iż ludzie czują coś, z góry zakładają iż to nawiedzenie, gdyż uważają się za wrażliwych na tego typu zjawiska, Możliwe iż to siła sugestii.

Tak więc, Christopher French, szef Goldsmith’s Anomalistic Psychology Research Unit i reaktor magazynu Skeptic zbudował nawiedzony pokój:
biały, drewniany namiot o średnicy 9 stóp (około 3 metrów) ulokowany w pokoju od frontu w domu w londyńskich szeregowcach. Został zupełnie wyciszony , ale zamontowano w nim ukryte głośniki które wysyłały fale infradźwięków, podobnej częstotliwości jak te mierzone w rzekomo nawiedzonej Coventry Cathedral. Dodatkowe głośniki generowały dźwięk który wytwarzał elektromagnetyczną częstotliwości, którą używano w laboratorium w celu stymulacji paranormalnych odczuć.
Każde generowane pole koncentrowało się w różnych częściach pokoju, aczkolwiek kilka części pozostawały wolne od dźwięków. Jeśli więc nawiedzenia rzeczywiście mają długość fal, tak ludzie odczują niezwykłe doświadczenia w obszarach docelowych.

Siedemdziesięciu dziewięciu studentów, pracowników Usman Haque i przypadkowych wolontariuszy weszło do pokoju w czasie w którym był on otwarty, to znaczy jesienią 2006. Ich relacje zostały opublikowane w maju w czasopiśmie Cortex - opowiedzieli co tak przeżyli.
Po spędzeniu tam mniej niż godziny, 75 procent osób które były w tym pokoju czuło trzy dodatkowe bodźce. Tylko 6 procent nie odczuło nic.
Wśród wspólnych doznań odczuwali dreszcze, poczucie bezcielesności, śnienia. Kilka osób czuło podniecenie seksualne. .

Aczkolwiek był w tym wszystkim haczyk.: Odczucia nie miały nic wspólnego z tym w której części pokoju się znajdowali ludzie.

Dołączona grafika

Kiedy zespół French'a podsumował liczby to tylko statystycznie, znacząca grupa odnotowała wyniki testu predyspozycji psychologicznych wykazujące transcendentalne odczucia, zazwyczaj przynależne epileptykom z czasowa niestabilnością płatów.

Jest kilka rożnych sposobów na czytanie tych wyników, powiedział French. "może być tak ze pewne osoby reagują specyficznie w odpowiednich warunkach, widza coś czego inni widzieć nie potrafią " powiedział.
Kiedy zespół French'a podsumował liczby to tylko statystycznie, znacząca grupa odnotowała wyniki testu predyspozycji psychologicznych wykazujące transcendentalne odczucia, zazwyczaj przynależne epileptykom z czasowa niestabilnością płatów.

Jest kilka rożnych sposobów na czytanie tych wyników, powiedział French. "może być tak ze pewne osoby reagują specyficznie w odpowiednich warunkach, widza coś czego inni widzieć nie potrafią " powiedział.

Ale jednocześnie, nie można wykluczyć myśli o tym iż prostsze wyjaśnienie: Ludzie mają skłonność myślenia o tym o czym im powiedziano. Poproszenie o dostrzeżenie dziwnych odczuć, zaczęli je wyczuwać. Wiec to co uczestnicy wyczuwali w rzeczywistości jest przewidziane przez model sugestii zachowawczej.

"Udało nam się zbudować nawiedzony pokój, choć nie było to związane ze środowiskiem naturalnym , tylko z ludzką podświadomością. "powiedział French, który liczył na twarde dowody. Wpływ EMF na ludzki organizm był ekscytujący, i otwiera nowe kierunki badań, dodał.

Oczywiście , French przyznał iż takie doświadczenie poza laboratorium może być prawdziwe, albo przebieg eksperymentu może nie da się powtórzyć w naturalnych warunkach. Ma on nadzieję iż badania z zastosowaniem "bardzo różnej, bardzo nietypowej struktury działalności EMF" ostatnio zarejestrowanej w Muncaster Castle, który uchodzi za jeden z najbardziej nawiedzonych zamków w Wielkiej Brytanii.

Jeśli chodzi o czy on czuł coś wewnątrz nawiedzonym pokoju, French przyznał, że nie spędził tam dużo czasu.

"Byłem wewnątrz i na zewnątrz w czasie realizacji projektu, ale nigdy nie zostałem nawet pilotem-uczestnikiem " mówi. "A może powinienem"
tłumaczenie dla Paranormalne.pl : Sante
Scientifically Haunted House Suggests You’re a Sucker

  • 0

stat4u