Skocz do zawartości
Zdjęcie

Lirianie - istoty pozaziemskie z Lutni


 • Zamknięty Temat jest zamknięty
23 odpowiedzi w tym temacie

#1

Kronikarz Przedwiecznych

  Ten znienawidzony

 • Postów: 2247
 • Tematów: 272
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 8
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

0a9ff99376.jpeg

 

Lirianie, to bardzo stara, pierwotna rasa, z której wywodzą się gałęzie ludzi i ras humanoidalnych, w tym Nordycy, Orionianie, a nawet Szarzy. Oto, co mogliby powiedzieć o sobie:

Nasza cywilizacja, chociaż formalnie związana z Gwiazdozbiorem Liry (Lutni), nie posiada w rzeczywistości określonego obszaru rozprzestrzenienia. Mamy bardzo stare pochodzenie, biorące swój początek z innych dalekich światów, a przybyliśmy do Waszej Galaktyki na prośbę Archaniołów, którzy ją wtedy tworzyli. Ponieważ posiadamy unikatowe zdolności do budowy precyzyjnej przestrzeni informacyjnej, przed nami postawiono zadanie uruchomienia procesów formowania się Waszej Galaktyki. Wypełniając tę rolę, podlegaliśmy bezpośrednio Archaniołom.

Nasza osobliwość polega na tym, że my w pełni istniejemy w świecie astralnym (albo: planie astralnym, czyli wymiarze mistycznym) i pod żadnym względem nie jesteśmy zależni od świata fizycznego, w odróżnieniu od innych cywilizacji galaktycznych. Z drugiej zaś strony, chociaż nie jesteśmy Nauczycielami z siódmego poziomu świadomości, to posiadamy bezpośrednią więź informacyjną tym z poziomem i możemy swobodnie komunikować się z Wyższymi Istotami Duchowymi. Istniejemy jakby w stanie przejściowym między światem fizycznym i światem duchowym, zachowując jednocześnie niezależność od nich i będąc w ten sposób w stanie pełnić rolę przekaźnika informacji między nimi.

Tym dwóm światom realnym zawsze trudno było uzyskać pełną zgodność, jako że różnią się mocno między sobą i ich przedstawicielom trudno jest się wzajemnie zrozumieć. Informacja z planu astralnego nie może być przyjęta przez świat fizyczny w czystej postaci i jej istota może ulegać pewnemu zniekształceniu. My Lirianie jesteśmy swego rodzaju tłumaczami między Nauczycielami i przedstawicielami Galaktyki, budując jak najlepsze stosunki między nimi. Strumienie informacji astralnych przenikają całą galaktykę, a za ich pośrednictwem powstają wzajemne oddziaływania wszystkich istot tam przebywających.
lyranJak widzicie, nałożone na nas zadanie wiązało się z ogromną odpowiedzialnością, ponieważ tylko my mogliśmy tworzyć więzi między różnymi światami Galaktyki. Z drugiej zaś strony, dano nam praktycznie nieograniczoną władzę: dysponując informacją, mogliśmy nią manipulować według naszego uznania i trzymać pod kontrolą wszystkie procesy toczące się w świecie fizycznym. Mieliśmy dość mądrości i zrozumienia, aby rzetelnie wypełniać nasze obowiązki. Zawsze jednak istniało ryzyko, że ktoś z nas nadużyje swoich wyjątkowych możliwości.

 

Lyra_constelation_PP3_map_PL.jpg

Zagrożenie pojawiło się nieoczekiwanie, jego źródłem okazał się tamten daleki świat, z którego przybyliśmy do Waszej Galaktyki. Swego rodzaju stowarzyszenie potężnych istot, znajdujących się w dokładnie innej przestrzeni i niepodlegających Hierarchii Archaniołów i Nauczycieli tworzących Waszą Galaktykę. Mogli oni oddziaływać na nas i wpływać na nasze procesy. Będziemy nazywać to stowarzyszenie Siłą Alternatywną, która chciała przebudować całą konstrukcję Wszechświata według własnego uznania, niezgodnego z założeniami Hierarchii i w taki sposób przechwycić władzę w swoje ręce. Zapomnieliśmy o więzi z tą Siłą, odkąd przemieściliśmy się do Waszego świata, ale ona nie zginęła całkowicie, wszak tamte istoty były naszymi stwórcami… Wstąpiwszy na służbę do Archaniołów, większość z nas uwolniła się od władców tamtego świata, ale niektórzy nadal utrzymywali kontakt z nimi i okazali się od nich zależni.

Przedstawiciele Siły Alternatywnej, wykorzystując związki ze swoimi „agentami”, przez cały czas obserwowali procesy zachodzące w naszej Galaktyce. Czekali na odpowiedni moment, aby przejąć władzę. Długo przyszło im czekać, ale czas ich otwartego działania nastąpił.

Uwagę Siły Alternatywnej przyciągnęła cywilizacja Oriona, istniejąca na trzecim poziomie świadomości, która bardzo aktywnie rozwijała się w świecie fizycznym, ale potem popadła w stagnację. Należało stworzyć im ogólny system kierowania dla przejścia na nowy poziom, a do tego trzeba było przebudować wszystkie procesy na planie astralnym.
Przedstawiciele Oriona poprosili o wsparcie Radę Galaktyczną i w tym momencie sygnał został przechwycony przez Lirian współpracujących z Siłą Alternatywną. Właśnie oni stali się dla Orionian przekaźnikami potrzebnych informacji i środków, których wówczas potrzebowali. Dla Orionian w tamtym czasie było to niewątpliwie skuteczne rozwiązanie problemu i Rada Galaktyczna nie zwróciła uwagi na zaistniałą zmianę. Jednocześnie cały system kierowania Oriona znalazł się pod kontrolą Siły Alternatywnej. Dzięki jej pomocy Orionianie rozwiązali swoje problemy, a przy tym dokonali zadziwiającego postępu w dziedzinie nowych technologii. Zwiększyli też znacznie swoją liczebność na skutek korzystnych warunków dla istnienia.
Tajnym planem Siły Alternatywnej było wykorzystanie cywilizacji Oriona, jako potęgi wojskowej do zawładnięcia całej Galaktyki. Sprowokowali wewnętrzne konflikty na Orionie, co spowodowało opracowanie przez Orionian w krótkim czasie bardzo skutecznej broni, użytecznej w bratobójczych wojnach.

Jak się później okazało, ta broń wcale nie pomogła rozwiązać problemów na poziomie ich cywilizacji. Przedstawiciele wszystkich państw Oriona posiadali różnorodne środki obrony, co doprowadziło do niejakiej równowagi militarnej i umożliwiło uniknięcie globalnych zniszczeń wewnątrz cywilizacji. Jednocześnie wiele państw Oriona skutecznie wykorzystywało swoją broń przeciwko innym cywilizacjom Galaktyki, będących na tym samym poziomie rozwoju, co oni.
I to było głównym celem Siły Alternatywnej. Rozpoczął się globalny atak Oriona na terytoria innych cywilizacji, przeciwko któremu nie było żadnej możliwości obrony. W przypadku najmniejszego oporu Orionianie uruchamiali swoją niszczącą broń, a inne cywilizacje widząc beznadziejność swojego położenia, zmuszone były kapitulować bez walki.
W ten sposób mnóstwo cywilizacji zostało przyłączonych do Oriona, który przekształcił się w groźną siłę, Imperium, istniejące na trzecim poziomie świadomości. Orionianie nie mogli rozszerzać swojego wpływu na wyżej postawione cywilizacje, jak Plejady, Alfa Centaura, Arkturianie i inne, jednak ta liczba nie była duża. W ten sposób Siła Alternatywna osiągnęła kontrolę nad większością istot Galaktyki, od których głównie zależał los jej dalszego rozwoju.

Członkowie Rady Galaktycznej zauważyli, że Orion naruszył swoje uprawnienia i zadania. Błędem było to, że zwracając się do jego przedstawicieli i starając się rozwiązać problem, Nauczyciele sami korzystali z usług Lirian wspierających Siłę Alternatywną, którzy przebiegle zniekształcali informacje. Ostatecznie świadomość licznych Orionian znalazła się pod kontrolą, przestali rozumieć Nauczycieli i innych przedstawicieli Galaktyki. Wtedy Nauczyciele zrozumieli, że przyczyna opanowania świadomości pochodzi z poziomu, na którym istniejemy my, Lirianie, ale nie mieli możliwości, aby bezpośrednio wpływać na nasz poziom. Dlatego zwrócili się o pomoc do wszystkich Lirian w Galaktyce, gotowych ich wspierać.
Wielu z nas usłuchało Ich i zobaczyło skutki strasznego wpływu na naszą świadomość ze strony Siły Alternatywnej. Wielu z nas zdołało odciąć się od tego wpływu i stać się podporą dla Nauczycieli. Jednak większość wciąż znajdowała się pod kontrolą Siły Alternatywnej i już jawnie kontrolowała procesy na poziomie trzeciego wymiaru w Galaktyce.

 

Oleg-Dou-5.jpg

Od tego czasu przedstawiciele naszej cywilizacji podzielili się na dwa obozy i rozpoczęli między sobą wojnę informacyjną. Jej skutki w sposób nieunikniony wpływały na bieg wydarzeń w świecie fizycznym, za który byliśmy odpowiedzialni.
Nauczyciele i Rada Galaktyczna uznali, że na poziomie świadomości trójwymiarowej w Galaktyce nie pozostała praktycznie żadna cywilizacja, która mogłaby rozwijać się według ich pierwotnych planów. Wszystkie cywilizacje znajdowały się pod kontrolą Siły Alternatywnej i wszelkie rozmowy z jej przedstawicielami o stworzeniu jakiegoś porozumienia pozostawały bez skutku. Główny problem polegał na tym, że cywilizacje na poziomie trójwymiarowej świadomości stanowią w gruncie rzeczy siłę napędową postępu całej galaktyki. Od postępu ich rozwoju zależy sukces cywilizacji na wyższych poziomach, a także samych Nauczycieli. Celem tych, którzy znaleźli się na wyższych poziomach jest niesienie pomocy cywilizacjom znajdującym się na początku drogi.
Hierarchia praktycznie została pozbawiona wpływów na sytuację w Galaktyce. Wszystkie trójwymiarowe cywilizacje zostały przed nią zablokowane i już nawet zaczęły realizować inny scenariusz rozwoju. Siła Alternatywna, posiadając władzę nad trójwymiarowymi światami, zaczęła prowadzić rozmowy z Nauczycielami o dobrowolnym przekazaniu przez nich swoich pełnomocnictw. Trzeba było niezwłocznie działać…

Zgromadzona Jedyna Rada postanowiła, że na poziomie Galaktyki Drogi Mlecznej należy stworzyć nową cywilizację z trzecim stopniem świadomości, która mogłaby skierować bieg rozwoju całej Galaktyki we właściwym kierunku. Wszystkie cywilizacje wspierające Hierarchię zjednoczyły swoje wysiłki dla realizacji tego planu i ostatecznie powstał System Słoneczny, a w nim planeta Ziemia. W stworzeniu Waszej cywilizacji brali udział przedstawiciele Syriusza, Plejad, Alfa Centaura i innych wysokorozwiniętych cywilizacji, a nawet ci Orionianie, którzy zdołali wyzwolić się spod wpływu Siły Alternatywnej i weszli na wyższy poziom rozwoju.
Wszystkie procesy na planie astralnym prowadziliśmy my, Lirianie, wspierający Hierarchię. Nas z kolei wspierali Nauczyciele Galaktyki, połączywszy swoje siły dla realizacji planu.

Należy zauważyć, że procesy, które prowadziliśmy i prowadzimy na poziomie Waszej cywilizacji, odbywają się na tle naszego przeciwstawiania się tym Lirianom, którzy pozostali agentami Siły Alternatywnej. Musimy nie tylko zapewnić czystą, nieskażoną łączność między Wami i Nauczycielami, ale także bronić kolektywną świadomość ludzkości od złych wpływów.
Jak już powiedzieliśmy, Wam Ziemianom przypadła wyjątkowa rola skorygowania kierunku rozwoju całej Galaktyki. Wasza cywilizacja przez cały czas rozwijała się pod baczną uwagą ze strony Nauczycieli i wszystkich, którzy ich wspierają. Z drugiej strony, zainteresowanie Siły Alternatywnej Waszym rozwojem również było ogromne. Dzięki wsparciu i procesom, które prowadziliśmy dla Waszej ochrony, udało się zachować Wasze bezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Siły Alternatywnej w przyszłości, chcemy Was uspokoić; jej interesy są związane przede wszystkim z władzą. Zawsze szukała możliwości uzyskania kontroli nad Ziemią, ale kontrolowanie świadomości mnóstwa pojedynczych ludzi, którzy zajmują się osobistym rozwojem jest absolutnie niewykonalne. Dopóki kontaktujecie się ze światem astralnym dla dobra Waszego rozwoju i Waszych bliskich, to jesteście bezpieczni. Problem może powstać wówczas, gdy będziecie wykorzystywać świat astralny do manipulacji innymi ludźmi, albo do realizacji własnych interesów kosztem innych.
Pozostajemy z głębokim szacunkiem dla Was i Waszej roli w Galaktyce.”

 

Źródło


 • 0#2

Blantinho
 • Postów: 316
 • Tematów: 34
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja Żałośnie niska
Reputacja

Napisano

Haha ale ty poryty kronikarz ze takie głupoty wypisujesz

 

 

offtop2.gif

 

 

Do wysyłania takich wiadomości służy opcja PW ewentualnie Shoutbox.

 

Alis


Użytkownik Alis edytował ten post 28.10.2016 - 19:43

 • -3

#3

Endinajla

  Empatyczny Demon

 • Postów: 1897
 • Tematów: 138
 • Płeć:Kobieta
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Popieram Blancika. To są istne głupoty. Nie ma żadnych Lirian, są za to różne odłamy New Age - ruchu który tak potępiasz. Jednak nawet oni, nie pisali by takich bajeczek. Jednak zauważ, jak tekst jest pisany- używany jest tam zwrot "My". My- czyli grypa, nacja, organizacja.... sekta. To tekst typowo manipulatorski, mający na celu zrobić niedoinformowanym, sieczkę z mózgu, przyciągnąć naiwniaków, wpłynąć na umysły tych, z reguły, młodych ludzi, by utorować im drogę ku wstąpieniu, do New Age'owskich sekt. Przypominam - sekt, bo sama ideologia New Age przyswajana z rozumem, szkody nie wyrządza... Sekty niestety już tak.

 

Istoty pozaziemskie z lutni nie istnieją. A jeśli by już coś się tam uchowało, to na pewno by nie pisano o nich tyle i nie na takich stronkach jak http://www.olabloga.pl

 

Ludzie nie dajcie się nabrać na takie historyjki, bo to ma na celu Was ogłupić. ;)


 • 0#4

The Truth Is Out There

  Internetowy Alvaro

 • Postów: 246
 • Tematów: 39
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 1
Reputacja bardzo dobra
Reputacja

Napisano

Czyli podczas głębokiej medytacji, albo po jakiś narkotykach można się z nimi skontaktować w świecie astralnym? 

 

Przedstawiciele Siły Alternatywnej, wykorzystując związki ze swoimi „agentami”, przez cały czas obserwowali procesy zachodzące w naszej Galaktyce. Czekali na odpowiedni moment, aby przejąć władzę.

Na Ziemi też mieli agentów? Może Bolek?

 

Ale, żeś dał teraz Kronikarz :D Ten tekst brzmi jakbyś do sekty chciał kogoś namówić.


 • 2#5

Kronikarz Przedwiecznych

  Ten znienawidzony

 • Postów: 2247
 • Tematów: 272
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 8
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Widze, ze macie problem z logicznym mysleniem. To nie jest moj artykul, ja go tylko wrzucilem do poczytania jako ciekawostke. Do autora proponuje sie odezwac :) chociaz i on zapewne z usmiechem wasze posty potraktuje.
 • 0#6

Staniq

  In principio erat Verbum.

 • Postów: 4410
 • Tematów: 603
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 22
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Popieram Blancika. To są istne głupoty. Nie ma żadnych Lirian...

A to ciekawe, w innym temacie postulujesz istnienie cywilizacji pozaziemskich.

A tak nawiasem, z New Age ten tekst ma tyle wspólnego, ile ja z biskupem....

Znowu ta logika...


 • 4#7

Urgon

  Młot na matolice

 • Postów: 1230
 • Tematów: 9
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 3
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

AVE...

Popieram Blancika. To są istne głupoty. Nie ma żadnych Lirian...

A to ciekawe, w innym temacie postulujesz istnienie cywilizacji pozaziemskich.

To dlatego, że tylko ona zna prawdę o kosmitach, ma z nimi kontakt, itd, itp. Reszta ludzi swoich kosmitów wymyśliła...

Swoją szosą to wybór miejsca pochodzenia kosmitów z tej bajki, którą Kronikarz przytoczył, podyktowany był zapewne fabułą filmu/książki Kontakt Carla Sagana, gdzie tajemnicza wiadomość pochodzenia pozaziemskiego nadeszła właśnie z Wegi w gwiazdozbiorze Liry...
 • 4

#8

Endinajla

  Empatyczny Demon

 • Postów: 1897
 • Tematów: 138
 • Płeć:Kobieta
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Widze, ze macie problem z logicznym mysleniem. To nie jest moj artykul, ja go tylko wrzucilem do poczytania jako ciekawostke. Do autora proponuje sie odezwac :) chociaz i on zapewne z usmiechem wasze posty potraktuje.

Wiem, że to nie jest twój artykuł, ale wstawiając takie bajeczki, to:

1. Albo to popierasz i w to wierzysz.

2. Albo masz innych za naiwniaków i głupszych od siebie, i się świetnie bawisz.

3. Albo jesteś propagatorem, tejże "ciekawej" ideologi :facepalm: lub grupy, która w to wierzy.

4. Albo zostałeś uprowadzony przez kosmitów - patrz. Lirianów i ... czujesz się wybrańcem, nie wiedząc, że to tylko paraliż senny był :facepalm:

5. Albo zakochałeś się w ideologii New Age, że teraz już nie panujesz nad tym. :D

6. Ktoś zrobił ci pranie mózgu. :D

7. Celowo to robisz, by zgorszyć młodych użytkowników. :D

 

Niepotrzebne skreślić :D

 

Zarzucasz nam super moderatorze, brak logiki?  A wstawianie czegoś, co jest nieprawdą i ogłupianie innych, to jest logiczne? No chyba, że wierzysz w Lirian, i bierzesz to za prawdę objawione, to sorki, nie chciałam urazić twoich uczuć religijnych. Przepraszam. ;)

 

 

 

Popieram Blancika. To są istne głupoty. Nie ma żadnych Lirian...

A to ciekawe, w innym temacie postulujesz istnienie cywilizacji pozaziemskich.

Nie tylko pozaziemskich, ale nawet pozamatrixowych :D he he . Lirianie, to ściema. A ciekawa jestem, co by sie stało, gdybym na jakiejś stronie umieściła artykuł, o Nawajasti - obcych z planety Nawaja, która mieści się w galaktyce Andromedy.

 

Wstawiłabym wypowiedź - przekaz do Ziemian

" Nasze światy kiedyś się złączą. Nasze galaktyki pędzą na siebie z ogromną prędkością. Wiemy, że czasu zostało, w skali kosmicznej bardzo mało. Dlatego drodzy Ziemianie, niebawem dojdzie do spotkania. Odbędzie się to na waszej planecie. Przybędziemy z misją głoszenia pokoju. Tylko łącząc nasze siły, możemy przeżyć. Znaki na polach były wam dane, jako zapowiedź. Teraz już nie możemy czekać. Czas ucieka. Przygotujcie się Ziemianie, bo nadciąga kosmiczny Armagedon!"

 

Co robi Kronikarz? Zafascynowany wstawia to na forum. :D

 

 

A tak nawiasem, z New Age ten tekst ma tyle wspólnego, ile ja z biskupem....

Czytaj uważnie.

 

 

Nie ma żadnych Lirian, są za to różne odłamy New Age - ruchu który tak potępiasz. Jednak nawet oni, nie pisali by takich bajeczek.

 

To o tych Lirianach, to fejk, albo działanie mające wzbudzić zainteresowanie jakąś ideologią. Poczytaj sobie w co wierzą scientolodzy, to będziesz wiedział o co come on.

 

 

AVE...

 

Popieram Blancika. To są istne głupoty. Nie ma żadnych Lirian...

A to ciekawe, w innym temacie postulujesz istnienie cywilizacji pozaziemskich.

 

To dlatego, że tylko ona zna prawdę o kosmitach, ma z nimi kontakt, itd, itp. Reszta ludzi swoich kosmitów wymyśliła...

Swoją szosą to wybór miejsca pochodzenia kosmitów z tej bajki, którą Kronikarz przytoczył, podyktowany był zapewne fabułą filmu/książki Kontakt Carla Sagana, gdzie tajemnicza wiadomość pochodzenia pozaziemskiego nadeszła właśnie z Wegi w gwiazdozbiorze Liry...

 

Urgon zawsze broni swojego księciunia Kronikarza co? :D Jakie to słodkie. :) Jak wyobraziłam sobie Was, to, nie mogłam sie pohamować i nie wstawić tego :D

 

 

Wypowiedź niezwiązana z tematem + obraza

ostrzezenie.gif

Edward


 • -3#9

szczyglis
 • Postów: 1173
 • Tematów: 23
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Nie wytrzymam po prostu  :facepalm: Kronikarz przekleił artykuł, jakich setki tutaj, w dodatku podając źródło, a Wy tu jakieś rozważania, jaki był tego cel. Serio? 

 

 

Zarzucasz nam super moderatorze, brak logiki?  A wstawianie czegoś, co jest nieprawdą i ogłupianie innych, to jest logiczne? No chyba, że wierzysz w Lirian, i bierzesz to za prawdę objawione, to sorki, nie chciałam urazić twoich uczuć religijnych. Przepraszam.

Jakieś 75% wklejonych tutaj artykułów jest zapewne nieprawdą, nie wspominając nawet o tematach ogórkowych zakładanych przez użytkowników, gdy im się nudzi, a Ty się Endinajla przyczepiasz do tego akurat artykułu? Trzeba by jakieś 80% tego forum (albo i więcej) wyrzucić do kosza, aby pozostała jedynie sama, zweryfikowana "prawda".

 

offtop2.gif

Edward


Użytkownik Edward. edytował ten post 29.10.2016 - 22:19

 • 0#10

Urgon

  Młot na matolice

 • Postów: 1230
 • Tematów: 9
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 3
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

AVE...

Ponadto z tego samego powodu można by spokojnie wywalić 95% postów Cienkiego Aniołka jako fikcję i ogólne głupotki pisane dla podbicia licznika postów...

 

offtop2.gif

Edward


 • -1

#11

Endinajla

  Empatyczny Demon

 • Postów: 1897
 • Tematów: 138
 • Płeć:Kobieta
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Lirianie nie istnieją, bo jakby tak było to, albo mówili by o tym w mediach, albo byś o tym nie usłyszał, ewentualnie wyczytałbyś o tym na stronie https://www.nasa.gov/

etc. No ale wybacz - http://www.olabloga.pl :facepalm:

 

Informacje, które podlegają dyskusji, muszą być na rzeczy, a nie totalną fikcją. Muszą być ludzie, którzy danego zjawiska doświadczyli, a autor sam powinien umieć obronić swój temat, lub udzielić sie w tej tematyce, by przekonać innych o prawdziwości zjawiska. Bo jeśli taki temat zakłada, to musi umieć go obronić. Prawda? :) To jest forum dyskusyjne, a nie blog nastolatka. ;) Ewentualnie, byłabym w stanie to akceptować, jeśli autentycznie kronikarz spotkał by obcych z Lutni i oni mu to przekazali. A tak było? No pewnie nie. Jeśli ktoś czegoś doświadczył i chce o tym porozmawiać, to jak najbardziej. Widzisz kronikarz, nabijasz się z moich historii, które autentycznie przeżyłam, a bardziej ufasz wymyślonym na przypadkowych stronach fejkom ;) Gdybym powiedziała, że Urgon się nie pomylił i naprawdę wiem coś o obcych, bo jestem... zresztą, nie ważne... i za to dostał ode mnie plusa, też byście mi uwierzyli? Pewnie nie - i bardzo dobrze. A gdybyście taką notkę znaleźli w necie, nie wiedząc, tak naprawdę, kim jest dziewczyna o takim inszym imieniu - Endinajla? Pewnie uznalibyście to za coś godnego umieszczenia, na tym forum, co nie?. ;) he he . Naprawdę uwierzcie mi obcy z Lutni, to wymysł fantastów, którzy wymyślają coś, by uatrakcyjnić nudne życie nastolatkom lub otworzyć im drogę ku sektom. :).

 

A na marginesie, takie pytanie ci zadam Kronikarz - Reptilian też będziesz propagował? Wiesz, jeśli wierzysz w te rzeczy i uważasz, że te tematy, są godne dyskusji i każdy powinien wiedzieć, o tym, to dlaczego nabijasz się z niewinnych forumowiczów, który piszą o duchach, demonach i innych zjawiskach, a mój temat o błędzie w lesie, który był realny, po prostu zamknąłeś. Potem paru forumowiczów potwierdziło występowanie tego zjawiska, nie tylko na Podhalu. Temat był prawdziwy, tajemniczy i REALNY, a ty go wyrzuciłeś do kosza i wolisz pisać o obcych z Lutni. :facepalm:    


 • -4#12

Urgon

  Młot na matolice

 • Postów: 1230
 • Tematów: 9
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 3
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

AVE...

Czyli jak ty piszesz o zjawiskach paranormalnych ciebie dotykających albo o swoich kosmitach, to to jest prawda, choć nikt w mediach o tym nie pisze, ale jak KP wrzuca tekst z innej strony by zapoczątkować jakąś dyskusję, to to są wierutne bzdury? Jak ty chędożysz androny to mamy to przyjmować na wiarę i nie kwestionować, ale jak KP cytuje kogoś, kto androny chędoży, to jest to już złe? Może zmień sobie ksywkę na Lady Hipokryzja? Będzie do ciebie lepiej pasować...
 • -1

#13

pishor

  sceptyczny zwolennik

 • Postów: 4740
 • Tematów: 275
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 16
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

*
Popularny

Informacje, które podlegają dyskusji, muszą być na rzeczy, a nie totalną fikcją. Muszą być ludzie, którzy danego zjawiska doświadczyli, a autor sam powinien umieć obronić swój temat, lub udzielić sie w tej tematyce, by przekonać innych o prawdziwości zjawiska. Bo jeśli taki temat zakłada, to musi umieć go obronić. Prawda? :) To jest forum dyskusyjne, a nie blog nastolatka. 

taaa... "blog nastolatka"?

No, to przypomnijmy sobie dwa twoje wpisy z ostatnich dni (TYLKO  dwa i TYLKO z ostatnich dni, bo miejsca by tu nie starczyło gdyby chcieć zacytować wszystko, czym nas uraczyłaś w ciągu tych kilku miesięcy):

 

Pojechałam po bandzie i leżąc w łóżku, w nocy przy zgaszonym świetle, mówiłam coś w tym stylu "Szatanie jeśli istniejesz, to przyjdź do mnie i daj znak". (...) Aż tu nagle pociemniało mi w oczach i usłyszałam silny wiatr, jakby za oknem zerwał się huragan. Wyjrzałam za firankę, a tam krzaki stoją i w ogóle się nie ruszają. Cały czas słyszałam ten odgłos wiatru. Po prawie minucie przeszło. (...)  Jednak to wydarzenie w ogóle nie było spowodowane moimi intencjami, bo nigdy w życiu nie skojarzyłabym szatana z wiatrem, mega szumem, więc nie mogło to być moją wyobraźnią, bo tego nie przewidziałam.

źródło

 

Uwierz mi, ja potrafię szczekać, potrafię miauczeć i mruczeć gardłem jak kot. To jest sprawdzone bo na każde miauknięcie, mój kot, odpowiadał mi miauknięciem. potrafił zamiauczeć dokładnie tyle razy ile ja, więc komunikacja była 100%.

(...)

Wasza mentalność na pewno nie zaakceptowałaby tego, że naśladując mysz - mysz ci odpowie. Widzisz, ja tak zrobiłam i złamałam barierę - dowiedziałam się, że jest to możliwe.

źródło

 

Z tych dwóch wpisów wynika nie mniej ni więcej tylko to, że:

- potrafisz się w 100% komunikować z kotami

- myszy odpowiadają ci kiedy je naśladujesz

- jesteś w stanie wezwać szatana leżąc w swoim własnym łóżku

 

Litościwie nie wspominam tu o tym, że siłą umysłu wpływasz na muchy (o ile dobrze pamiętam rodzaj owada - ale zawsze mogę poszukać w twojej bogatej "twórczości", żeby to doprecyzować) żeby ci z po pokoju nie latały, komary odnoszą się do ciebie z czułością - bo nie gryzą, a poza tym demony, duchy, światy równoległe i tym podobne zjawiska) zjadasz praktycznie co dzień na śniadanie - zamiast płatków z mlekiem.

 

Według ciebie, te przykłady kwalifikują się do kategorii - "są na rzeczy" i "autor potrafi obronić temat"?

Otóż nie - ani jedno ani drugie

 

I nagle wyskakujesz z tekstem jak zacytowany wyżej?

Szaleju się najadłaś?

Domagasz się od autora żeby potrafił bronić tego co pisze?

Nawet jeśli wrzuca jakiś artykuł, bo swoją tematyką pasuje do profilu tego forum?

 

Ty rozumiesz w ogóle na czym polega idea wrzucania tutaj artykułów z sieci?

Pierwszy dzień jesteś na tym forum, czy dopiero dziś się na nim ogarnęłaś?

 

Poza tym - kim jesteś, żeby się domagać obrony czyjegokolwiek stanowiska, w sytuacji, gdy sama fantazjujesz w co drugim temacie, a jak ci się zada precyzyjne pytanie, to albo:

- udajesz, że go nie zauważyłaś - inaczej mówiąc, ignorujesz je

- zmieniasz temat dyskusji

- odpowiadasz w tak nieprecyzyjny sposób, że człowiek żałuje, że w ogóle zaczął dyskusję z tobą

 

Jesteś chyba ostatnią tutaj osobą, która mogłaby się domagać jakiejś rzeczowej dyskusji od kogokolwiek.

 

Wystarczy przeczytać komentarze praktycznie każdej osoby, która zdecydowała się spróbować dyskusji z tobą, żeby zorientować się, że większość z nich stawia ci jeden głownie zarzut - "pływanie" w temacie i uciekanie od sedna sprawy.

Plus oczywiście - konfabulacje. I kiepskie przygotowanie merytoryczne.

 

Choć oczywiście wiem, o co ci tak na prawdę chodzi, bo nie jestem idiotą.

Nagle postanowiłaś zacząć punktować tych, którzy do tej pory punktowali ciebie - taka obrona przez atak.

 

Powiadam ci jednak (za klasykiem) - nie idź tą drogą.

To nie jest błąd - to jest WIELBŁĄD.

 

Żeby to robić skutecznie, musiałabyś mieć jakiekolwiek argumenty, a wszystko, co posiadasz, to twój kilkumiesięczny "dorobek literacki" na tym forum.

I uwierz mi - on nie jest czymś, czym mogła byś się chwalić (o to mniejsza) ale, co gorsza dla ciebie - nie jest tymi argumentami, których potrzebowałabyś w tego typu dyskusji.

 

upomnienie.gif

Edward


 • 5#14

szczyglis
 • Postów: 1173
 • Tematów: 23
 • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

*
Popularny

Naprawdę uwierzcie mi obcy z Lutni, to wymysł fantastów, którzy wymyślają coś, by uatrakcyjnić nudne życie nastolatkom lub otworzyć im drogę ku sektom.    

 

No nie żartuj! Może mi jeszcze powiesz, że to poniżej to też nieprawda?

 

029u5Qi.jpg

 

Lirianie to przecież mogą być nasi kosmiczni bracia, przyjaciele nasi!

Gdzie otwartość umysłu, gdzie przełamywanie barier?


 • 5#15

Zaciekawiony
 • Postów: 7247
 • Tematów: 76
 • Płeć:Mężczyzna
 • Artykułów: 3
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Kronikarz odpowiada po prostu na zapotrzebowanie społeczne - tyle było narzekań że forum jest coraz mniej paranormalne.

 

offtop.gif

Edward


 • 0
 

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości oraz 0 użytkowników anonimowych

stat4u